Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK

Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK

11

V roce 2006 Zack Snyder nato­čil komiks od Franka Millera. Jeho sty­li­za­ci si vzal za svou a s pomo­cí počí­ta­čů, něko­li­ka méně slav­ných her­ců a samo­zřej­mě zele­né­ho plát­na nato­čil svůj veli­ce úspěš­ný film. Na film se stej­ným a vět­ším úspě­chem musel čekat až do loň­ské­ho roku. Kdy jeho Muž z oce­li byl veli­ce klad­ně při­jat fanouš­ky a kri­ti­ky.

Sice z fil­mu čiší jeho stu­di­o­vost, ale vel­ká prá­ce, kdy si dal reži­sér vel­kou prá­ci s napo­do­be­ní komik­so­vé­ho sty­ly papí­ro­vých seši­tů, byla veli­ce dob­ře ohod­no­ce­na. Gerard Butler jako král Leonidas byl vybrán dob­ře. Oproti řec­ké­mu gene­rá­lo­vi, kte­rý se obje­vil v pokra­čo­vá­ní, z něho čiší o dost vět­ší cha­risma. Jeho hlas doká­že své vojá­ky napros­to ohro­mit. Nedivím se tomu, že veš­ke­ré bitvy, kte­ré do své smr­ti 300 spar­ťan­ských vojá­ků, byly vyhrá­ny. Sice s malý­mi ztráta­mi, ale dob­rá tak­tic­ká bitva s cha­risma­tem krá­le Sparty doká­že vojá­ky zaujmout a bijí se až do své slav­né smr­ti

Film pat­ří pro mně za ty lep­ší sním­ky. V porov­ná­ní s dru­hým dílem, kte­rý měl pre­mi­é­ru před týd­nem, je o dost lep­ší. Hodnotím na 70 %.

1

Technické provedení

V tech­nic­ké pro­ve­de­ní na blu-ray si může­me vybrat mno­ho jazy­ků dabin­gu a titul­ky. Samozřejmostí je nej­lep­ší sto­pa s původ­ní jazy­ko­vou ver­zí fil­mu. Zahřeje Vám repro a kaž­dý pocit z bitvy vypa­dá jako reál­ný. Český dabing je také dob­rý. Jiří Schwarz dává Gerardu Butlerovi ade­kvát­ní čes­ký hlas. Tereza Bebarová jako jeho krá­lov­na je spja­ta s Lenou Headey. Až na výjim­ky, nevhod­ně zvo­le­ný hlas, je čes­ký dabing srov­na­tel­ný s ori­gi­nál ver­zí.

Obrazově je to už hor­ší. Na blu-ray je vidět, že je film toče­ný ješ­tě za ana­lo­go­vé doby a že tri­ky a obraz je lehce zhor­šen během pře­no­sů analog-digitál. Občas je obraz i lehce rozostřen, ale veš­ke­ré důle­ži­té věci vynik­nou. Je nád­he­ra sle­do­vat mas­ky, kte­ré jsou lep­ší, než v letoš­ním díle. Je také miň digi­tál­ní krve, a tak je film pře­hled­něj­ší a uži­je­me si více sva­lů a tes­toste­ro­nu.

Spolu s dru­hým dílem jde prv­ní díl do dár­ko­vých bale­ních na DVD a blu-ray. Je ale vel­ká ško­da, že nejdou do pro­de­jen nosi­če s bonu­sy, a tak jedi­ný, co se Vám bude vyjí­mat mezi ostat­ní­mi fil­my ve vaši fil­mo­vé vit­rín­ce, je nád­her­ný ple­cho­vý obal.

Do pro­de­jen se totiž dostá­vá i limit­ní ver­ze  blu-ray STEELBOOK, kte­rá má nád­her­nou želez­nou kra­bič­ku. Je ale ško­da, že na samot­ném dis­ku je jenom film a žád­né bonu­sy, a tak při­da­nou hod­no­tou a cenou je želez­ný boxík, kte­rý se dob­ře vyjí­má ve sbír­ce.

No nekup­te to, když jste fanouš­ci a sbí­rá­te pěk­né bale­ní do vašich sbí­rek. Pro ty ostat­ní je při­pra­ven stan­dard­ní blu-ray nosič, kte­rý sto­jí polo­vi­nu ceny Steelbooku, a tak ten si může­te kou­pit. V obou je totiž úpl­ně stej­ná ver­ze fil­mu.

2

Bitrate

Bitrate

Screny z Blu-ray

[adro­ta­te banner=„19“]

Zboží může­te pří­mo kou­pit na FILMGAME.CZ.


  • Soutěž s filmem 3007. března 2014 Soutěž s filmem 300 Březnová soutěž s filmem 300: Bitva u Thermopyl na DVD. Sponzor soutěže: [adrotate banner="13"] Stačí odpovědět správně 4 odpovědi a nejpřesněji tipnout počet odpovědí a můžete […] Posted in Soutěže
  • 300: Vzestup říše - SEX a KREV nedělá dobrý film29. září 2018 300: Vzestup říše - SEX a KREV nedělá dobrý film V porovnání s prvním dílem (300: Bitva u Thermopyl) , který udělal z režiséra (Zack Snyder) hvězdu, je toto pokračovaní horší. Noam Murro, pro něž to byl jeho první americký velkofilm, se […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […] Posted in Retro filmové recenze
  • 300: Vzestup říše - 40 %8. března 2014 300: Vzestup říše - 40 % Druhý díl  300 šel tento týden do kin. Po dlouhém čekání, kdy už v roce 2006 natočil Zack Snyder svůj první velkofilm. V roce 2012 se natáčel díl druhý a přes rok trvalo, než se udělaly […] Posted in Filmové recenze
  • Úsvit mrtvých21. října 2021 Úsvit mrtvých Představte si, že se jednoho krásného rána probudíte a ve vaší ložnici je desetiletá zohavená dívenka, která chce sežrat vašeho manžela, když se jí to částečně podaří, chce manžel sežrat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Riddick - Druhé pokračování Černočerné tmy12. října 2021 Riddick - Druhé pokračování Černočerné tmy Je tomu už hodně let, co přišla do kin postava Riddicka. Ve filmu Černočerná tma už z roku 2000 si režisér David Twohy natočil první velkofilm, který měl úspěch. V té době začínal ve […] Posted in Retro filmové recenze
  • Riddick12. října 2021 Riddick Posted in Galerie
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta27. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Příběh pátých Pirátů pojednává o španělském námořníkovi Salazarovi (Javier Bardem), který po celá léta úspěšně ničil pirátský život v celém Karibském moři, dokud jej jakýsi Jack Sparrow […] Posted in Retro filmové recenze
  • Úsvit mrtvých - První velkofilm Zacka Snydera.22. května 2021 Úsvit mrtvých - První velkofilm Zacka Snydera. Nový remake zombie hororu Úsvit mrtvých natočený Zackem Snyderem podle původního scénáře Jamese Gunna ze 70. let. Město napadlo cosi neznámého, zřejmě neznámý virus, který způsobuje, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba3. dubna 2021 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Mohu Vám říci jedno, pokud jste viděli první (respektive poslední) tři díly, budete nadšeni. Skrytá hrozba nejen, že prokazuje stejné kvality jako její starší „sourozenci“, ale v určitých […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,63130 s | počet dotazů: 239 | paměť: 52807 KB. | 22.10.2021 - 15:18:07