Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rebel: Francouzi zachycují temnou stránku ISIS v jejich novém filmu: Brutální realita boje za Chalifát v Sýrii

Rebel: Francouzi zachycují temnou stránku ISIS v jejich novém filmu: Brutální realita boje za Chalifát v Sýrii

Foto:Film Europe s.r.o.
Foto:Film Europe s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Francouzi opět doka­zu­jí, že s polá­ky jsou krá­lem Evropské fil­ma­ři­ny. Allah Akbar! Šílený náhled do ISIS se vším špat­ným, co k tomu pat­ří. Hlavní hrdi­na ces­tu­je do Sýrie, ale je nedob­ro­vol­ně při­nu­cen bojo­vat za ISIS a roz­hod­ně tam neza­ží­vá hez­ké chví­le.

Popravy, nákup man­žel­ky přes auk­ci, zra­ně­né děti, muče­ní, radi­ka­li­za­ce malých dětí a rekrut do Chalifátu a povin­ná rea­lis­tic­ká váleč­ná akce na jeden záběr. Rozhodně Sííla, co si budem. Máme tu dvě dějo­vé linie, kde v té prv­ní hlav­ní hrdi­na se sna­ží pře­žít a musí plnit nepří­jem­né roz­ka­zy, tedy někdy něko­ho i nemi­lo­srd­ně popra­vit na kame­ře. Sledujeme vztah s jeho nově kou­pe­nou man­žel­kou, kte­rý byl vykres­len doce­la pou­ta­vě a netra­dič­ně.

Líbí se mi, že je celý film nato­čen z té dru­hé stra­ny, tak­že nepří­jem­ná atmo­sfé­ra je tu ve vzdu­chu téměř pořád a nebez­pe­čí číhá na kaž­dém kro­ku. kaž­dá malič­kost a chy­ba tu něko­ho může stát život. V dru­hé dějo­vé linii sle­du­je­me malé­ho bra­t­ra hlav­ní­ho hrdi­ny v Belgii, kte­ré­ho se sna­ží zra­di­ka­li­zo­vat jeden z míst­ních čle­nů ISIS, vymý­vá­ní moz­ků dětem, to by jim šlo. Matka je zou­fa­lá a cítí, že poma­lu při­chá­zí o své­ho syna.

Atmosféra je stís­ně­ná, hud­ba je vyni­ka­jí­cí a fun­gu­jí i emo­ce. Nepříjemnéj a zkrát­ka dob­réj film na vděč­né téma. Akce tu sice ve výsled­ku není moc, ale pozor­nost si film drží neu­stá­le.

8/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,46846 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61759 KB. | 30.09.2023 - 13:14:59