Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Raymond Burr (herec)

Raymond Burr (herec)

ray
ray
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Raymond Burr bol naj­star­ší z troch detí, jeho otec William Johnston Burr bol pre­da­vač hard­wa­ru a jeho mat­ka pra­co­va­la ako kon­cert­ná pia­nist­ka a uči­teľ­ka hud­by. Kvôli otco­vej prá­ci obchod­né­ho zástup­cu, sa pres­ťa­ho­va­li do Číny. Keď sa vrá­ti­li do Kanady, Raymondovi rodi­čia sa roz­vied­li a spo­lu so svo­jou mat­kou sa pres­ťa­ho­val do Kalifornie.

Raymond Burr slú­žil v ame­ric­kom námor­níc­tve počas dru­hej sve­to­vej voj­ny, až pokým ho nepo­sla­li domov, kvô­li strel­né­mu zra­ne­niu do bru­cha. V roku 1946 debu­to­val vo fil­me San Quentin. Raymond Burr sa uká­zal ako plod­ný tele­víz­ny herec. V roku 1950 si odbil tele­víz­ny debut v jed­nej epi­zó­de seri­á­lu The Amazing Dr. Malone, účin­ko­va­nie v seri­á­li mu pri­nies­lo ďal­šie ponu­ky hrať v seri­á­loch a TV fil­moch, ako Dragnet, Chesterfield Sound Off Time a Four Star Playhouse. Skutočný zlom v jeho kariére nastal v roku 1956, kedy pri­jal hlav­nú úlo­hu v seri­á­li Perry Mason. Vďaka tomu­to seri­á­lu, kto­rý je z pro­stre­dia súd­nej sie­ne sa dostal do pove­do­mia ľudí po celom sve­te. Za svoj výkon v seri­á­li zís­kal 2-krát pres­tíž­nu cenu Emmy. V roku 1982 si zahral cameo vo fil­me Airplane 2, u nás zná­mom ako Pripútajte sa, pro­sím! 2.

Nasledovné pro­jek­ty boli pre­važ­ne v tele­ví­zii, ako naprí­klad TV show Kingston Confidential (1976) a Perry Mason špe­ci­ál, kto­rý sa natá­čal od roku 1986 až do roku 1993. Raymond Burr bol 3-krát žena­tý, zomrel v roku 1993 na rako­vi­nu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,73540 s | počet dotazů: 248 | paměť: 61588 KB. | 08.12.2022 - 10:38:56