Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Rayman Origins

Rayman Origins

DSC07287 150x150 1

 

Již více jak po 15 letech jsme se dočka­li pokra­čo­vá­ní oprav­du vel­mi zábav­né hry pro malé i velké.Ve hře obje­ví­te koře­ny půvo­du Raymana a co více najde­te zde širo­kou šká­lu půvpd­ních zábav­ných postav, kte­ré mají kaž­dá svůj vlast­ní cha­rak­ter.

Troufnu si říci, že titul Rayman Origins si zaslou­ží titul hry roku 2011 v žán­ru adven­tur. Hra nabí­zí úpl­ně vše, co by pořád­ná adven­tu­ra po toli­ka letech měla mít. Ve hře najde­te více jak 60 kol a více jak desít­ky postav se kte­rý­mi bude­te stá­le obje­vo­vat dal­ší skry­tá tajem­ství. Hru si může­te zahrát i se 4 kama­rá­dy a pak může začít ješ­tě vět­ší zába­va, vyu­žít se dá i režim co-op, lido­vě řeče­no dru­hý hrát v pří­pa­dě pomo­ci se může při­po­jit a zase odpo­jit kdy­ko­liv během hry. Nikdy přes­ně neví­te, co Vás v dal­ším kole čeká a tak je to vždy nejed­no pře­kva­pe­ní, jed­nou jste v obla­cích a podru­hé zase ve vodě.

Grafika této hry je parád­ní, auto­ři si dali vel­mi zále­žet i na detai­lech. Zvukový dopro­vod i s tro­chou náde­chu původ­ních zvu­ků je nápa­di­tý a hra Vás bude ješ­tě o to více bavit. Ovládání je vel­mi jed­no­du­ché, navíc v prv­ních cca 4 kolech se postup­ně ze ská­ká­ní učí­te mlá­tit pří­še­ry poz­dě­ji čaro­děj­ni­ce až po létá­ní, oprav­du poži­tek z hra­ní.

Pokud zná­te již star­ší titu­ly, dopo­ru­ču­ji roz­hod­ně kou­pi této hry, nebu­de­te lito­vat, zaba­ví­te se na dlou­hé hodi­ny hra­ní. Hru dopo­ru­ču­ji nejen dětem, ale i dospě­lým, vskut­ku cena, za kte­rou se dá již dnes hra poří­dit, nabí­zí nevšed­ní poži­tek z hra­ní a bude­te veli­ce spo­ko­je­ni s jejím vyu­ži­tím.

DSC07287
DSC07289
DSC07290
DSC07292
DSC07294
DSC07297
DSC07298
DSC07301
DSC07303
DSC07304
DSC07306
DSC07307
DSC07309
DSC07311
DSC07312
DSC07316
DSC07329
DSC07330
DSC07331
DSC07335
DSC07337
DSC07343
DSC07347
DSC07350
DSC07351
DSC07352
DSC07354
DSC07358
DSC07359
DSC07360
DSC07362


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Datum vydá­ní: 1.12.2011
Výrobce: Ubisoft
Žánr: adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4 , režim co-op 2-4
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 7+

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,67706 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53950 KB. | 02.08.2021 - 03:38:24