Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Rayman Legends

Rayman Legends

vlcsnap 2013 09 01 19h11m54s39 300x168 1

vlcsnap-2013-09-01-19h11m54s39vlcsnap-2013-09-01-19h16m57s179

Nové pokra­čo­vá­ní bláz­ni­vé hopsač­ky je tady a bylo na co se těšit. Oproti minu­lé­mu dílu jsme se dočka­li úpra­vy při výbě­ru her­ních leve­lů, avšak zacho­vá­no bylo co kolo to čty­ři spl­ně­né mise. Ve hře najde­te nespo­čet­ně mno­ho leve­lů a kol pro Vaši zába­vu a pokaž­dé Vás pře­kva­pí něco nové­ho. K dis­po­zi­ci máte nesčet­ně mno­ho ray­ma­nov­ských hrdi­nů, kte­ré postup­ně zís­ká­vá­te za nasbí­ra­né bodí­ky. Nově bude­te mít při hra­ní k dis­po­zi­ci Murfyho, kte­rý Vám bude při hra­ní dopl­ňo­vat her­ní záži­tek napří­klad loch­tá­ním mutan­ta nebo Vám pomů­že hýbat s před­mě­ty.

vlcsnap-2013-09-01-19h12m10s125vlcsnap-2013-09-01-19h14m16s107

Hru si může­te zahrát až ve čtyřech hrá­čích, ale pozor už ve dvou hrá­čích při tak rych­lém her­ním tem­pu Vaše obra­zov­ka nebu­de stí­hat, tak­že je to doce­la nepře­hled­né navíc, když se jeden hráč zasek­ne nebo je poma­lej­ší a ten prv­ní jde rych­le kupře­du, umře­te, tak­že musí­te pros­tě spo­lu­pra­co­vat a postu­po­vat tak, abys­te si zahrá­li oba nebo všich­ni čty­ři. To je asi jedi­ná věc, co se dá této supro­vé hře vytknout. Nejzábavnější je však si zahrát ve čtyřech mimo misi vol­ně pří­stup­ný fot­bal, kte­rý je děla­ný ve sty­lu 3D a tre­fo­vat se do bra­nek, kte­ré jsou umís­tě­ny vyvý­še­ně na sto­ja­nu je fakt zába­va pro všech­ny.

vlcsnap-2013-09-01-19h13m02s142vlcsnap-2013-09-01-19h17m19s156

Graficky je hra pěk­ně vymaz­le­ná a jsou při­dá­ny i nové hez­čí ani­ma­ce. Zvukově je hra opět jinak ladě­ná než před­cho­zí titul. Ovládání hry je střed­ně těž­ké. V začát­ku je hra jed­no­du­chá, ale postu­pem času je spl­ně­ní kol nároč­něj­ší a tak Vám hra nabíd­ne nesku­teč­né hodi­ny hra­ní. Hra není jen o ská­ká­ní, ale v někte­rých nale­ze­ných bonu­so­vých kolech potrá­pí­te i svou mozkov­nu, což před­cho­zí díl nena­bí­zel. Oproti před­cho­zí­mu titu­lu máte k dis­po­zi­ci více bonu­so­vých kol i více mož­nos­tí, jak si zvý­šit skó­re.

vlcsnap-2013-09-01-19h18m03s80vlcsnap-2013-09-01-19h14m56s13

Hra oprav­du nezkla­ma­la, a pokud jste milov­ní­ci hopsa­ček u této hry se váž­ně nudit nebu­de­te ani sami a ani s přá­te­li při­prav­te se však, že Vaše ovla­da­če se pořád­ně zava­ří.

vlcsnap-2013-09-01-19h13m15s3vlcsnap-2013-09-01-19h15m23s25

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Datum vydá­ní: 28.8.2013
Výrobce: UbiSoft
Žánr: adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, co-op, Multiplayer
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 7+


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...