Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Raving Rabbids: Alive & Kicking (Kinect)

Raving Rabbids: Alive & Kicking (Kinect)

vlcsnap 2013 05 25 11h53m21s8 300x168 1

Při kaž­dém spuš­tě­ní vel­ká zába­va, to se pros­tě hře nedá ode­přít a o tom vypo­ví­dá už samot­né intro. Hru si může­te zahrát sami nebo s přá­te­li, musím podokt­nout, že je to snad nej­lep­ší par­ty hra co vyšla a co se mi dosta­la do ruky. Hrát bude­te jakési mini­hry k dis­po­zi­ci je jich hned 37, kte­ré se ode­hrá­va­jí ve měs­tě, kte­ré pus­to­ší zlot­ři­lý krá­lí­ci, kte­ré jsme moh­li popr­vé zahléd­nout ve hře Rayman Raving Rabbids. Každá z dané mini­hry je při­způ­so­be­ná na daný počet hrá­čů, kte­ří se nachá­zí před obra­zov­kou. Nemusíte jen hrát, ale jen se bavit v módu My Raving Rabbit, fac­kuj­te a chy­tej­te nepo­sed­né­ho krá­lí­ka ve Vašem obý­vá­ku a dej­te mu tak, co pro­to. Při této zába­vě si může­te poři­zo­vat i sním­ky tzn. Momentky a pak se dost nasmě­je­te. V mini­hrách si zaspor­tu­je­te i bude­te řešit rébu­sy, počí­tej­te však s tím, že se nejed­nou zapo­tí­te.

Grafika hry je vel­mi pěk­ná a hlav­ně zábav­ná, jak pro děti, tak i pro dospě­lé, vychá­zí z původ­ních námě­tů hry Rayman. Ovládaní pomo­cí kinec­tu je přes­né a není nijak slo­ži­té, zvlád­ne to oprav­du kaž­dý.  Hra nabí­zí spous­ty zába­vy a mno­ho hodin hra­ní s přá­te­li. Ubisoft se oprav­du vytá­hl, jen tak dál.

Závěrem se mi hra veli­ce líbi­la a sto­jí za to si jí poří­dit, pokud si chce­te užít kopec pořád­né zába­vy s přá­te­li u Vás v obý­vá­ku.

vlcsnap-2013-05-25-11h53m21s8 vlcsnap-2013-05-25-11h53m56s114 vlcsnap-2013-05-25-11h54m12s254 vlcsnap-2013-05-25-11h54m53s165 vlcsnap-2013-05-25-11h55m53s5 vlcsnap-2013-05-25-11h56m49s74 vlcsnap-2013-05-25-11h57m05s219


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Datum vydá­ní: 4.11.2011
Výrobce: Ubisoft
Žánr: spor­tov­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1 – 4, kinect 1 – 4
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 12+

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,14880 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53881 KB. | 28.07.2021 - 07:26:44