Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Ranč Stříbrný poník - Bublina - vyzrají Terka s Míšou na nafoukanou Alžbětu?

Ranč Stříbrný poník - Bublina - vyzrají Terka s Míšou na nafoukanou Alžbětu?

stažený soubor 1
stažený soubor 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Terka byla v sed­mém nebi. Zrovna totiž cvá­la­la na své milo­va­né Hvězdě po lou­ce, až na ni muse­la zavo­lat babič­ka, že jí to jde sice moc dob­ře, ale už toho bylo dost - Hvězda pře­ce musí taky i odpo­čí­vat. Vedle babič­ky stá­la u plo­tu Terčina sest­ra Míša se svým miláč­kem, poní­kem Bublinou. To vše se dělo na ran­či Stříbrný poník, kte­rý pat­řil jejich babič­ce, paní Stříbrné - pod­le ní také nesl název. Když při­je­la k Míše a tak se spo­lu zača­ly přít, samo­zřej­mě v dob­rém, jest­li je nelep­ší poník na svě­tě Hvězda nebo Bublina. Babička to moud­ře roz­sou­di­la s tím, že kaž­dá má toho své­ho za nej­lep­ší­ho a dala jim mrkev.

Pro Terezu sice bylo nepo­cho­pi­tel­né, jak mrkev moh­li poní­ci pova­žo­vat za pochout­ku, ale ona zase měla bon­bo­ny. Babička měla pro obě setry pře­kva­pe­ní. Na ranč totiž mělo při­jet děv­če jejich věku - Alžběta - její rodi­če si poblíž pro­na­ja­li domek. Babička se navíc bude sta­rat o Alžbětina poní­ka. Terka byla nad­še­ná, hned si v duchu malo­va­la, že bude mít novou kama­rád­ku. A jako by toho neby­lo dost - babič­ka měla v zálo­ze dal­ší pře­kva­pe­ní. V sobo­tu se totiž bude konat jez­dec­ký den se spous­tou sou­tě­ží pro jezd­ce na poní­cích. Obě hol­ky byly nad­še­né.

Najednou se ozva­lo zatrou­be­ní auto - při­jíž­dě­la Alžběta s rodi­či. Míša beze­lstně navrh­la, že by došla pro tři štěňa­ta, kte­rá měla babič­ka od své milo­va­né fen­ky Lejdy, aby se moh­la s nimi nová dív­ka sezná­mit. A to už při­chá­ze­la Alžběta - měla šaty z bílé kraj­ky, dlou­hé vlni­té vla­sy a bílé­ho poní­ka jmé­nem Superstar. Toho jí hned také Terka pochvá­li­la. Holky jí uká­za­ly své poní­ky a také tři nezbe­dy od Lejdy. Zatím se jme­no­va­lo jenom zrza­vé - Lumpík, pro hně­dé hned vymys­le­la Alžběta jmé­no - Prcek nebo Bobek - pro­to­že byl malý. Hned došlo mezi děv­ča­ty k ostřej­ší výmě­ně názo­rů - Alžběta byla nafou­ka­ná.

Druhý díl z této řady se opět pove­dl, jak jinak. Tentokrát se to bude točit kolem dív­ky s poměr­ně dost vyso­ko nosem naho­ru a s tím budou sou­vi­set i závo­dy, kde se Alžběta pro­hlá­sí za tu, kte­rá jed­no­znač­ně vyhra­je. Jinak je obál­ka opět moc hezká, kni­ha má 96 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: D.L . Greenová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 12. 11. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,69730 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60869 KB. | 04.10.2022 - 01:46:50