Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ráj hned teď

Ráj hned teď

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všechno, co jste kdy chtě­li vědět o pales­tin­ských sebe­vra­žed­ní­cích … aneb stra­vi­tel­né a věr­né zob­ra­ze­ní jejich posled­ní­ho dne…

Said s Chalídem jsou zaměst­nan­ci malé­ho auto­ser­vi­su v Nábulusu na Západním bře­hu Jordánu. Vedoucí buň­ky si je zvo­lí jako ide­ál­ní, spo­leh­li­vou dvo­ji­ci k pro­ve­de­ní nej­dů­le­ži­těj­ší­ho sebe­vra­žed­né­ho aten­tá­tu za posled­ní dobu. Každý z nich je smí­řen s tím, že se do tako­vé akce pus­tí a jsou odhod­lá­ni obě­to­vat svůj život pro šťast­něj­ší pales­tin­ské zítř­ky. Dostávají posled­ní noc, aby ji strá­vi­li se svou rodi­nou.

Bez jaké­ko­liv zmín­ky, že se vidí napo­sle­dy, se oba mla­dí muži s rodi­na­mi lou­čí a dru­hý den už je ve zna­me­ní pří­prav: natá­čí se video s pro­hlá­še­ní­mi, bom­by se při­pev­ňu­jí k tělům a aten­tát­ní­ci dostá­va­jí šan­ci sezná­mit se pří­mo s legen­dou, vedou­cím zlo­či­nec­ké buň­ky. Pak už se autem vyrá­ží do akce: k plo­tu, oddě­lu­jí­ho Palestinu od Izraele, kde již čeká izra­el­ský kom­plic, aby oba odve­zl do mís­ta, kde má být pod­le plá­nu pro­ve­den útok. Přestože se po celou dobu zdá­lo, že jsou oba kama­rá­di psy­chic­ky vyrov­ná­ni a při­pra­ve­ni zemřít, v jis­tou chví­li se pře­ce­jen obje­ví pár emo­cí a ne všech­no se pove­de…

Co je pro aten­tát­ní­ky vyzna­me­ná­ním? Určitě víra, že jejich smrt při­spě­je ke spra­ved­li­věj­ší­mu svě­tu, a že prá­vě oni byli vybrá­ni pro tak­to nároč­ný úkol. V „Ráji“ usly­ší­te argu­men­ty na obha­jo­bu aten­tát­ní­ků a jejich moti­vů, záro­veň ale také pro­ti­ar­gu­men­ty pro míro­vou strán­ku řeše­ní. Ani jed­na stra­na není v pře­va­ze a je tak na divá­ko­vi, jest­li uzná, že v situ­a­ci Saida a Chalída by se mohl zacho­vat stej­ně, ane­bo jest­li tuto mož­nost zavrh­ne.

Vcelku neve­se­lou atmo­sfé­rou sním­ku něko­li­krát pro­blesk­ne tro­cha čer­né­ho humo­ru. Jde ale oprav­du pou­ze o krát­ké zábles­ky, jako napří­klad při natá­če­ní posled­ní­ho pro­je­vu před odcho­dem do akce, kdy se Chalíd na chví­li zasta­ví a pak se svě­še­ným samo­pa­lem vzká­že mat­ce, aby kupo­va­la fil­try na vodu na jiném mís­tě, pro­to­že jsou lev­něj­ší. Nebo když po nepo­ve­de­ném poku­su o pro­nik­nu­tí na izra­el­ské úze­mí sun­dá­va­jí orga­ni­zá­to­ři akce Chalídovi bom­bu z těla a str­há­va­jí mu náplas­ti: „Vydrž, muse­li jsme to takhle pev­ně při­le­pit, netu­ši­li jsme, že to bude­me sun­dá­vat“.

Se sou­čas­nou poli­tic­kou situ­a­cí v zádech je Ráj hned teď vel­mi aktu­ál­ní, a pro­to si zaslou­ží šir­ší pozor­nost, už jen kvů­li tomu, že byl nomi­no­ván na letoš­ní­ho Oskara a že s návrhem na jeho sta­že­ní z oska­ro­vé­ho klá­ní sepi­so­va­li Izraelci peti­ci…

O filmu:

Paradise Now
Režie: Hany Abu-Assad
Scénář: Bero Beyer, Hany Abu-Assad, Pierre Hodgson
V hlav­ních rolích: Kais Nashef, Ali Suliman, Lubna Azabal, Hiam Abbass, Amer Hlehel, Ashraf Barhom, Mohammad Bustami

Palestina/Francie/Německo/Nizozemí 2005, 90 minut


Podívejte se na hodnocení Ráj hned teď na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #1979: Pozor, v knihovně je kocour! - 80 %16. května 2019 #1979: Pozor, v knihovně je kocour! - 80 % Pozor, v knihovně je kocour!Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 96 stran a prodává se v plné ceně za 299 Kč.Scénář: Klára SmolíkováKresba: Vojtěch […] Posted in Recenze komiksů
  • Minecraft míří do PlayStation VR. Ten dorazí během...8. září 2020 Minecraft míří do PlayStation VR. Ten dorazí během... Minecraft míří do PlayStation VR. Ten dorazí během bezplatné aktualizace, která bude pro majitele Minecraft PS4 verze zdarma. Posted in Krátké herní aktuality
  • Thor: Ragnarok [65%]26. října 2017 Thor: Ragnarok [65%] Od málokteré marvelovky se čekaly takové věci, jako od třetího Thora. V podstatě třetí marvelovka letošního roku by totiž měla v rámci tohoto filmového vesmíru hrát důležitou roli jako […] Posted in Filmové recenze
  • Les Chambres rouges6. července 2023 Les Chambres rouges Snímky z kanadských francouzských provincií jednoduše stojí za to! Red Rooms zpracovává žánr crime thrilleru s obrovskou svěžestí, především díky věnování většiny prostoru 2 hlavním […] Posted in Krátké recenze
  • Lucifer se vrací na Netflix s 5. sérií20. července 2020 Lucifer se vrací na Netflix s 5. sérií Netflix konečně vypustil do světa trailer na pátou řadu TV seriálu Lucifer, se šarmantním Tomem Ellisem v hlavní roli a vypadá to, že se máme na co těšit! Premiéra nové řady proběhne 21. […] Posted in Seriály
  • Poklad na Stříbrném jezeře20. prosince 2021 Poklad na Stříbrném jezeře Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla natočený podle stejnojmenné knihy Karla Maye. Scénář se od románové předlohy značně odchyluje. V hlavních rolích […] Posted in Speciály
  • Caroline Brothersová: Na útěku21. června 2016 Caroline Brothersová: Na útěku V jakém světě musí děti prchající z válčících států risknout umrznutí v chladničce s masem, aby se dostali do vysněné země, kde netouží po ničem jiném, než žít v míru a chodit do […] Posted in Recenze knih
  • Cviky pro svaly na rameni7. října 2010 Cviky pro svaly na rameni Ramena jsou důležitou oblastí našeho těla. Jistě se mezi námi najde mnoho takových, kteří je chtějí mít co nejvíce vytvarované a vypracované. Jedná se zejména o pány, kteří se těmito […] Posted in Domácí rady
  • Černé zrcadlo - Démon 7925. června 2023 Černé zrcadlo - Démon 79 Demon 79 zasahuje stejně jako předešlý díl spíš do fantasy a vlastně mi to vůbec nevadí, hlavně díky retro zasazení celé série. Obyčejná prodavačka posedlá manipulativním démonem […] Posted in Krátké recenze
  • Farma SK – 8. série – 71. díl7. června 2017 Farma SK – 8. série – 71. díl https://www.youtube.com/watch?v=zOwQdy5vbgg Posted in Reality show
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,27068 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61701 KB. | 28.09.2023 - 03:31:59