Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Radka Třeštíková: Bábovky

Radka Třeštíková: Bábovky

Babobky
Babobky

Zkuste si vyba­vit ten pocit, když se dává v nedě­li na stůl ke kávě bábov­ka. Vůně, kte­rá je roz­po­zna­tel­ná, ale pokaž­dé je v ní něco nové­ho. Když se náho­dou spá­lí, dají se oříz­nout okra­je a zby­tek chut­ná stej­ně dob­ře.

Přesně tako­vý je tře­tí román původ­ně práv­nič­ky, nyní spi­so­va­tel­ky na mateř­ské Radky Třeštíkové. 12 osu­dů, kte­ré jsou na prv­ní pohled uza­vře­né a dál neve­dou. 12 žen, kte­ré na prv­ní pohled nic nespo­ju­je. Milenky, man­žel­ky, mat­ky, babič­ky. Po pár  strán­kách  ale zjis­tí­te, že vše je jinak.  Postavy se najed­nou pozná­va­jí v růz­ných situ­a­cích, kaž­dá povíd­ka tak dává pro­stor pro doko­na­le nená­pad­ný vstup na scé­nu dal­ší hrdin­ce.

Mohlo by se zdát, že tenhle sys­tém psa­ní brzo omr­zí a unu­dí, ale autor­ce se celou dobu úspěš­ně daří držet pozor­nost a zvě­da­vost čte­ná­řů.

Najednou se tak zamýš­lí­te, zda jsou milen­ky na prv­ní pohled úspěš­ných mužů oprav­du tak pří­šer­né, nebo jest­li jsou jejich man­žel­ky vždy bez chy­bič­ky. A zda jejich děti nema­jí spíš zůstat navždy dět­mi, než tak rych­le dospět.

Dlouho po dočte­ní jsem pře­mýš­le­la, jak se pove­de sla­dit tolik postav sko­ro dohro­ma­dy a kolik prá­ce dalo autor­ce už jen vymys­let ten­to kon­cept vyprá­vě­ní.

Jedno vím jistě- Není bábov­ka jako bábov­ka. A pokud už ji peče­te a spá­lí­te, ane­bo sta­ví­te na pís­ku a roz­pad­ne se, tak zbý­vá jedi­né. Mít trpě­li­vost a začít zno­va. Přesně jako hrdin­ky toho­to romá­nu.


  • Autor:Radka Třeštíková
  • Žánr:román
  • Nakladatelstvi:MOTTO
  • Datum vydá­ní: 02.05.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,65516 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56731 KB. | 04.07.2022 - 10:43:09