Kritiky.cz > Filmové premiéry > Řada nešťastných příhod (Lemony Snicket´s a Series of Unfortunate Events)

Řada nešťastných příhod (Lemony Snicket´s a Series of Unfortunate Events)

Rodinná čer­ná kome­die Řada nešťast­ných pří­hod byla nato­če­na pod­le knih Zlý začá­tek, Nouzový výtah a Ohavná pila vypra­vě­če Lemony Snicketa. Film plný ori­gi­nál­ní smě­si inte­li­gen­ce, iro­nie a humo­ru okouz­lí nejen mla­dé divá­ky.
Příběh pojed­ná­vá o třech dětech a jejich více než pozo­ru­hod­né život­ní ces­tě. Přes ztrá­tu rodi­čů přes sled tajem­ných okol­nos­tí se sou­ro­zen­ci Baudelairovi navzá­jem nalez­nou na ces­tě nád­her­ných pře­kva­pe­ní a kata­stro­fál­ních nezda­rů při pát­rá­ní po domo­vě. To vše pod dohle­dem nové­ho poruč­ní­ka - lsti­vé­ho, vychyt­ra­lé­ho strý­ce Olafa, kte­rý je ocho­ten udě­lat coko­liv, aby zís­kal jejich dědic­tví. A to oprav­du coko­liv. Avšak děti se mohou spo­leh­nout na svou při­ro­ze­ný důmy­sl, vyna­lé­za­vost, vtip a v nepo­sled­ní řadě na nezkrot­ná kouz­la. Toto jim všem pomů­že obje­vit, že pokud drží pospo­lu, tvo­ří rodi­nu . domov.
Dreamworks Pictures a Paramout Pictures před­sta­vu­jí ŘADU NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD, film pod režij­ní tak­tov­kou Brada Silberlinga (Casper, Město andě­lů), film s hvězd­ným obsa­ze­ním (Jim Carrey, Meryl Streep, Emily Browning (Loď duchů), Liam Aiken (Listopadová roman­ce)).
Scénář napsal Robert Gordon, o pro­duk­ci se posta­ra­li Duncan Kenworthy, Tim Bevan a Eric Fellner.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,07899 s | počet dotazů: 230 | paměť: 52055 KB. | 07.05.2021 - 07:21:54
X