Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rachel McAdamsová

Rachel McAdamsová

Rachel McAdamsová, nepře­chý­le­ně Rachel McAdams (* 17. lis­to­pa­du 1978 Londýn, Ontario) je kanad­ská hereč­ka. Přelomovou se pro ni sta­la role „vče­lí krá­lov­ny“ Reginy George ve fil­mu Protivný spros­tý hol­ky (2004). Ve stej­ném roce se obje­vi­la v adap­ta­ci Zápisník jed­né lás­ky a rok poté v roman­tic­ké kome­dii Nesvatbovi. Mezi dal­ší sním­ky, v nichž ztvár­ni­la hlav­ní posta­vy pat­ří Základ rodi­ny, Noční let a Zakletý v čase. V roce 2009 hrá­la Irene Adlerovou v adap­ta­ci Sherlock Holmes a o dva roky poz­dě­ji ve dru­hém fil­mu Sherlock Holmes: Hra stí­nů, vždy pod režij­ním vede­ním Guye Ritchieho.

Osobní život

Narodila se v onta­rij­ském Londýně a vyrost­la v neda­le­kém měs­tě St. Thomas. Otec Lance je řidi­čem kami­o­nu, mat­ka Sandra zdra­vot­ní sestrou. Má mlad­ší­ho bra­t­ra Daniela a mlad­ší sest­ru Kayleen.
Ve čtyřech letech zača­la kra­so­brus­lit (ve stej­né obci se naro­di­li olym­pi­j­ští vítě­zo­vé Tessa Virtueová a Scott Moir) a ve dva­nác­ti pak s herec­tvím na let­ním herec­kém tábo­ře Original Kids. Po ukon­če­ní střed­ní ško­ly

Central Elgin Collegiate Institute v St. Thomas pokra­čo­va­la stu­di­em herec­tví na toront­ské York University, kde v roce 2001 dosáh­la titu­lu baka­lá­ře umě­ní (BFA).

Roku 2002 zís­ka­la prv­ní holly­wo­od­skou roli v kome­dii Žába k zulí­bá­ní, kde si zahrá­la po boku Roba Schneidera.

Je drži­tel­kou MTV Awards z roku 2005. Byla nomi­no­vá­na na ceny BAFTA, Genie, Gemini a Saturnovo oce­ně­ní.

V letech 2004–2007 byl jejím part­ne­rem kanad­ský herec Ryan Gosling, se kte­rým se pozna­la při natá­če­ní fil­mu Zápisník jed­né lás­ky. Roku 2009 udr­žo­va­la čtyř­mě­síč­ní vztah s ame­ric­kým her­cem Joshem Lucasem


Detaily o článku Rachel McAdamsová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,31832 s | počet dotazů: 255 | paměť: 56638 KB. | 29.06.2022 - 06:17:58