Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Quake 1 3D - Brutální střílečka s perfektním 3D světem

Quake 1 3D - Brutální střílečka s perfektním 3D světem

Quake
Quake

V zakr­vá­ce­né bun­dě pro­chá­zí­te tem­nou ulič­kou. Chystáte se zahnout dole­va, ale v ces­tě se vám obje­ví nepří­tel. Kulka už bohu­žel byla vystře­le­na a teď jen nevě­říc­ně kou­ká­te, jak letí k vám. Trefila vás pří­mo do hla­vy a s posmrt­ným cuk­á­ním padá­te k zemi. Tak tako­vý­hle pocit bude­te mít, když bude­te hrát hru Quake 1 3D s kva­lit­ní­mi 3D brý­le­mi. Je sice prav­da, že ta kul­ka nele­tí tak poma­lu, abys­te si to takhle vychut­ná­va­li, ale záži­tek z toho mít bude­te, to mi věř­te.

Quake je akč­ní počí­ta­čo­vá hra od spo­leč­nos­ti ID soft­ware. Byla vytvo­ře­na v roce 1995 a 3D kabát dosta­la v rema­ku v roce 2010. Jedná se o skvě­lý záži­tek, kte­rý sto­jí za cenu toho­to rema­ku. Jako u FarCry 3D se bude­te také u Quaka chvil­ku prát se zamě­řo­va­čem, ale pokud tomu dáte chvil­ku, pak za pat­náct minut bude­te tako­vý­mi pro­fí­ky, jaký­mi jste neby­li ani ve 2D ver­zi.

Co vás u 3D zob­ra­ze­ní potě­ší, jsou urči­tě nábo­je, kte­ré léta­jí vzdu­chem. Jedná se o vel­ký záži­tek, když vidí­te zdál­ky letět stře­lu pří­mo na vás, nebo ji zare­gis­tru­je­te těs­ně před tím, než vás tre­fí. To lek­nu­tí je vel­mi věro­hod­né, to mi věř­te. Dále bude­te une­se­ni pro­stře­dím a vyob­ra­ze­ním postav a zbra­ní.

Díky těm­to fak­to­rům roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji všem pařa­nům si tuto hru zahrát, pro­to­že se jed­ná o neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek. Quake 1 3D je pros­tě nářez!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,03858 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56627 KB. | 29.06.2022 - 21:51:00