Kritiky.cz > Fotbal > Pýcha, koloseum Mnichova: Čím je výjimečná Allianz Arena?

Pýcha, koloseum Mnichova: Čím je výjimečná Allianz Arena?

allianz arena rot hp

Zřejmě kaž­dý evrop­ský vel­ko­klub má sta­di­on, kte­rý se řadí mezi nej­vět­ší a nej­mo­der­něj­ší. Jejich návště­va je pro fanouš­ka doslo­va svát­kem. Jeden z těch­to sta­di­o­nů sto­jí v němec­kém Mnichově. Přestože je Allianz Arena posta­ve­na pou­ze před 12 lety, prá­vem se již může řadit mezi legen­dy. Během své krát­ké exis­ten­ce ten­to sta­di­on sti­hl hos­tit Mistrovství Světa 2006 (včet­ně zaha­jo­va­cí­ho due­lu, ve kte­rém Německo pora­zi­lo Kostariku 4: 2) a také nešťast­né finá­le Ligy mis­trů z roku 2012. Nešťastné pro­to, že v něm figu­ro­val prá­vě domá­cí Bayern, kte­rý smol­ně pod­lehl lon­dýn­ské Chelsea po poku­to­vých kopech.


Dost bylo historie, pojďme si říct o domově slavného Bayernu něco víc.

Věděli jste, že kro­mě Bayernu zde síd­lí i men­ší mni­chov­ský klub – dru­ho­li­go­vý TSV 1860 Mnichov? Allianz Arena byla ote­vře­na v květ­nu 2005 za úče­lem slou­žit Bayernu, ale výstav­ba toho­to sta­di­o­nu pro­běh­la také kvů­li svě­to­vé­mu šam­pi­o­ná­tu, kte­rý v roce 2006 hos­ti­lo Německo. Architekty toho­to sta­di­o­nu jsou švý­car­ští návr­há­ři a 66-letí rodá­ci z Basileje – Pierrede Meuron a Jacques Herzog.

Tento kolos poj­me až 75 000 divá­ků, jeho výstav­ba stá­la neu­vě­ři­tel­ných 340 mil. eur. Co je zají­ma­vé, exte­ri­ér toho­to sta­di­o­nu doká­že měnit bar­vy pod­le uvá­že­ní správ­ce. Je tak mož­né vidět čer­ve­nou (bar­vy Bayernu), bílou (bar­vy němec­ké­ho národ­ní­ho týmu), pří­pad­ně mod­rou Allianz Arenu (bar­vy 1860 Mnichov). Barvy se mění v noci, v závis­los­ti na růz­ných udá­los­tech. Tento sta­di­on byl napří­klad v bar­vách ame­ric­ké nebo němec­ké vlaj­ky. 

Právě oje­di­ně­lá fasáda je zna­kem jedi­neč­nos­ti. Ta je vytvo­ře­na při­bliž­ně z 2874 koso­čtver­co­vých vzdu­cho­vých pol­štá­řů, polo­vi­na z nich se sta­rá o zmí­ně­né osvět­le­ní. Celkově se pou­ži­lo až 25 344 lamp, při­čemž kaž­dá má život­nost zhru­ba 8000 hodin.

V minulosti stadion vlastnily oba mnichovské kluby    

Mezi dal­ší zají­ma­vos­ti pat­ří fakt, že ačko­li je tato aré­na domov­ským stán­kem i dru­ho­li­go­vé­ho 1860 Mnichov, vlast­ní­kem je výhrad­ně Bayern. V minu­los­ti byly vlast­ní­ky oba klu­by, finanč­ní pro­blémy men­ší­ho z klu­bů však způ­so­bi­ly, že vlast­nic­tví při­padlo čis­tě do rukou svě­to­vé­ho gigan­ta. Bayern za „osa­mo­stat­ně­ní“ na lis­ti­ně vlast­nic­tví zapla­til v roce 2006 až 11 mili­o­nů. eur. 1860 Mnichov měl mož­nost zís­kat zpět svůj 50% podíl do léta 2010, ale v roce 2007 se klub toho­to náro­ku vzdal. I když ten­to klub již není vlast­ní­kem, může zde hrát své domá­cí due­ly až do roku 2025, pak si musí najít nový domov. Název Allianz Arena bychom měli vidět ješ­tě pořád­nou por­ci let, fir­ma Allianz totiž vlast­ní prá­va na název po dobu 30 let! Tak co, navští­vi­li jste již tuto pýchu Bavorska, pří­pad­ně plá­nu­je­te zaví­tat do Allianz Areny v budouc­nos­ti?

  • Prokletí!!! Je Benfika opravdu prokletá?28. listopadu 2019 Prokletí!!! Je Benfika opravdu prokletá? Fandit Benfice Lisabon v posledních letech není snadné. Přestože tento portugalský velikán dokáže ovládnout domácí ligu a pohárové soutěže, na kontinentu je to už těžší. Benfica se v […] Posted in Fotbal
  • Slavná „sedmiletka“ Werderu Brémy10. října 2019 Slavná „sedmiletka“ Werderu Brémy Werder Brémy je tradiční německý tým, jehož počátky sahají až do roku 1899. Je to pravidelný a neodmyslitelný účastník 1. Bundesligy. Mezi největší úspěchy klubu patří rozhodně […] Posted in Fotbal
  • Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím19. září 2019 Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím Derby. Ve sportovním světě označení pro souboj odvěkých rivalů, zpravidla sídlících v jednom městě, které pro srdcaře z řad fanoušků, hráčů, trenérů i funkcionářů představuje jeden […] Posted in Fotbal
  • Alkohol, ústavní léčba a prohýřený talent3. října 2019 Alkohol, ústavní léčba a prohýřený talent Jméno Jan Šimák je asi známé každému fotbalovému fanouškovi, který se již nějaká léta zajímá o dění v české nejvyšší soutěži a o krajánky působící v zahraničních soutěžích. […] Posted in Fotbal
  • Evropské šampionáty a jejich historie12. prosince 2019 Evropské šampionáty a jejich historie Poslední evropský šampionát se konal v roce 2016 ve Francii, kde jsme poznali nové vítěze. Vůbec poprvé opanovali mistrovský trůn fotbalisté Portugalska, kteří ukončili dvouletou […] Posted in Fotbal
  • Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu24. října 2019 Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu Fotbalem se nedá živit donekonečna a někteří fotbalisté se již v průběhu kariéry snaží najít jinou cestu, jak si po skončení nejlepšího období vydělat. Někteří hráči však končí […] Posted in Fotbal
  • Fotbalové míče a jejich historie12. září 2019 Fotbalové míče a jejich historie Fotbal patří k nejpopulárnějším sportům na celé planetě. Hraje se s míčem, který však vždy nebyl stejný jako dnes. Pojďme se tedy podívat na historii fotbalového míče. Míče mají […] Posted in Fotbal
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Obránce, který nasázel přes 200 branek5. prosince 2019 Obránce, který nasázel přes 200 branek Ronald Koeman byl nizozemský ofenzivní obránce, který byl pověstný svými přesnými a tvrdými střelami z daleké vzdálenosti. Vzpomínáte na ty jeho „dělovky“? Svou kariéru strávil […] Posted in Fotbal

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...