Kritiky.cz > Recenze knih > Původce Brdskou vrchovinou

Původce Brdskou vrchovinou

Brdy a Hřebeny

Turistický prů­vod­ce Brdy a Hřebeny před­sta­vu­je 50 nej­krás­něj­ších tras vedou­cích tou­to své­ráz­nou kra­ji­nou ve Středních Čechách. Vzhledem k tomu, že vyšel téměř deset let před vyhlá­še­ním CHKO Brdy, nena­jde­te tu mís­ta, kte­rá byla ješ­tě done­dáv­na zahr­nu­tá v nepří­stup­ném Vojenském výcvi­ko­vém pro­sto­ru, i tak ale věřím, že si z nabí­ze­ných tras urči­tě vybe­re­te.

Parťák při puto­vá­ní brd­skou vrcho­vi­nou

Popis kaž­dé tra­sy je dopl­ně­ný map­kou a popi­so­va­ná tra­sa je na ní vyzna­če­na tlus­tou čer­ve­nou lin­kou. V úvod­ních infor­ma­cích najde­te výcho­zí bod tra­sy, nároč­nost, výš­ko­vý roz­díl, nároč­nost, při­bliž­ný časo­vý roz­vrh a mís­ta, kde se může­te na svých toul­kách po Brdech občer­st­vit. Trasy jsou navr­že­ny tak, aby začí­na­ly a kon­či­ly v dob­ře pří­stup­ných mís­tech, kte­rá jsou dosa­ži­tel­ná vla­kem či auto­bu­sem.

Průvodce je dopl­něn barev­ný­mi foto­gra­fie a najde­te v něm také mno­ho his­to­ric­kých zají­ma­vos­tí a legend pojí­cí se k mís­tům, kte­rý­mi bude­te pro­chá­zet. Nechybí zde popu­lár­ní mís­ta jako pověst­mi opře­de­ný vrch Třemšín, Vysoká u Příbrami, Plešivec či Svatá Hora nad Příbramí, i méně zná­mé brd­ské loka­li­ty. Trasy jsou podrob­ně popsá­ny, upo­zor­ně­no je i na neo­zna­če­ná roz­ces­tí či jiné kom­pli­ka­ce, kte­ré mohou turis­tu potkat, u mno­ha tras jsou pak navíc uve­de­ny jejich dal­ší alter­na­ti­vy. V krát­kém úvo­du před samot­ným popi­sem tras je pak před­sta­ve­na celá oblast z kli­ma­tic­ké­ho, pří­rod­ní­ho a his­to­ric­ké­ho hle­dis­ka, zmí­ně­na je také his­to­rie pěší turis­ti­ky v tom­to kra­ji.

Plusem prů­vod­ce je také doslo­va kapes­ní for­mát, kte­rý se vám snad­no vejde do bato­hu a neza­be­re vám zby­teč­ně mno­ho mís­ta.

Brdy a Hřebeny

Autor: Věra Smolová

Rok vydá­ní: 2005

Nakladatelství: Freytag a Berndt

Počet stran: 160


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Šílená - kniha11. července 2017 Šílená - kniha Beth a Alvina – jednovaječná dvojčata – přesto rozdílná povahově jako den a noc. Beth byla od dětství vzor ctnosti a cílevědomosti, naproti tomu Alvina a její život nestojí za nic. Beth se […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]