Kritiky.cz > Filmové recenze > Putování tučňáků

Putování tučňáků


Každým rokem, tisí­ce tuč­ňá­ků císař­ských opouš­tí jis­to­tu jejich hlu­bo­ké­ho oce­á­nu a putu­jí stov­ky mil přes zrád­ný a odpu­di­vý antark­tic­ký ledo­vec, aby se moh­li roz­mno­žo­vat.

Putování tuč­ňá­ků je pat­ří mezi ty geni­ál­ní nápa­dy, kte­ré když někdo zopa­ku­je, tak už to nikdy nebu­de ono. Na prv­ní pohled doku­men­tár­ní film, tedy umě­lec­ky zpra­co­va­ný doku­men­tár­ní film, popi­su­je něko­lik nároč­ných cest, kte­ré musí kolo­nie tuč­ňá­ků císař­ských (to jsou ty nej­hez­čí 😉 pod­nik­nout, aby při­ved­la na svět novou gene­ra­ci.

A jak uvi­dí­te, oprav­du to nema­jí jed­no­du­ché. O nic dal­ší­ho v tom­to fil­mu nejde, tak­že by se moh­lo zdát, že to bude tro­chu nuda, něco jako Život v pří­ro­dě. Ale samo­zřej­mě tomu tak není, jinak bych o tom nepsal s tako­vým nad­še­ním. Sledovat tyhle tvo­ry z blíz­ka je napros­to úžas­né. Kolik úsi­lí a ener­gie musí vyna­lo­žit, aby pře­ži­li v nehos­tin­né kra­ji­ně, kte­rou si jejich před­ci „zvo­li­li“ za svůj domov.

Celkový dojem kazí snad ako­rát komen­tář (občas dia­log, občas mono­log), kte­rý je do fil­mu vlo­žen jako­by ho říka­li tuč­ňá­ci. Evidentně šlo o při­blí­že­ní fil­mu širo­kým masám - tedy, aby se doku­ment netvá­řil tak doku­men­tár­ně. Po čase jsem si sice zvy­kl, ale stej­ně, kdy­by tam dali nor­mál­ní­ho vypra­vě­če a nevklá­da­li ty komen­tá­ře tuč­ňá­kům do zobá­ků... Nehledě na to, že jsou ty komen­tá­ře lehce stu­pid­ní.

O filmu:

Putování tuč­ňá­ků
Francie, 2005, 85 min
Oficiání web: Putování tuč­ňá­ků
Režie: Luc Jacquet
V hlav­ních rolích: Jules Sitruk, tuč­ňá­ci


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Čtvrtečník - 26. února 200426. února 2004 Čtvrtečník - 26. února 2004 Poslední únorový čtvrtek přináší čtveřici komedií se sugestivními názvy: Pozor, hodný pes!; Drž hubu!; Vítejte v džungli! a Škola ro(c)ku. Pozor, hodný pes Bláznivá rodinná komedie v […]
  • Cesta draka / Drak přichází24. února 2005 Cesta draka / Drak přichází Tang Lung (Bruce Lee) jede z Hong Kongu do Říma, kde má ochránit restauraci jedné krásné dámy před místní mafií, která chce restauraci převzít. Nejprve se mu to daří, pak mafie přitvrdí a […]
  • Tsotsi1. července 2006 Tsotsi Film o tom, jak se z velkého chuligána jako mávnutím kouzelného proutku citlivý dobrák stal, to je Tsotsi. Snímek, který letos získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film a bude promítán na […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Jeepers Creepers21. listopadu 2003 Jeepers Creepers Premiera Jeepers Creepers 2 už se blíží, takže myslím, že je čas zopakovat si, o co šlo v jedničce, nadneseně označované jako "nejlepší horor všech dob". Derry (Justin Long) […]
  • Cokoliv21. dubna 2004 Cokoliv První věc, která mě v souvislosti s tímto filmem napadá je, že je to film hrozně milý, příjemný. Děj se odehrává v příjemných interiérech bytu a hospod New Yorku a pokud jde o exteriéry, […]
  • Noční hlídka14. září 2005 Noční hlídka Vařili pejsek s kočičkou … a uvařili Noční hlídku. A tenhle mišmaš teď frčí v Rusku. Síly Světla a Tmy, představující dobro a zlo, uzavřeli kdysi na konci nic neřešící války pakt o […]