Pustina 1. díl.

Pusti01

Starostka obce Pustina Hana Sikorová obje­ví v lese za ves­ni­cí šoku­jí­cí nález. Vypadá to, že může sou­vi­set s jejím bojem pro­ti roz­ši­řo­vá­ní neda­le­ké­ho hně­dou­hel­né­ho dolu. Poté odje­de na jed­ná­ní zastu­pi­tel­stva, kde se má roz­ho­do­vat o vyhlá­še­ní refe­ren­da o roz­ší­ře­ní těž­by. V tutéž dobu poli­cie do dia­gnos­tic­ké­ho ústa­vu v Pustině vrá­tí sedm­nác­ti­le­té­ho cho­van­ce Baloga, kte­rý ute­kl. Policie upo­zor­ňu­je na to, že by mohl mít něco spo­leč­né­ho s nále­zem v lese. Jednání zastu­pi­tel­stva vrcho­lí a Haně se vyhlá­še­ní refe­ren­da nepo­da­ří zabrá­nit. Zároveň se dozví­dá, že se její čtr­nác­ti­le­tá dce­ra Míša nevrá­ti­la domů ze ško­ly. S pomo­cí dce­ry Kláry se ji sna­ží najít. Všechny jejich poku­sy však selžou a Hana se roz­hod­ne požá­dat o pomoc sou­se­dy.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 4,95343 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46630 KB. | 24.01.2021 - 20:39:11