Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%

Koruna

Okenice komí­ha­jí­cí se v bouř­li­vém vět­ru byly jedi­nou znám­kou její­ho pří­cho­du. Nikdo si jí nevši­ml, když špl­ha­la po zahrad­ní zdi setmě­lé­ho síd­la, a díky hro­mu a vytí vět­ru ženou­cí­ho se od neda­le­ké­ho moře ji nikdo neza­sle­chl… Těmito věty začí­ná kni­ha Půlnoční koru­na od spi­so­va­tel­ky Sarah J.Maasové.

Sarah J.Maasová je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, kte­rá píše pře­váž­ně fan­ta­sy a sci-fi. Její prvo­ti­nou je kni­ha Skleněný trůn, kte­rá vyšla v roce 2012 a skli­di­la vel­ký úspěch.

Její kni­ha Půlnoční koru­na je dru­hý díl fan­ta­sy pří­bě­hu o dív­ce Celaeně, kte­rá se sta­la krá­lo­vou bojov­ni­cí. Král, kte­rý je mimo­řád­ně kru­tý a zlý, jí dal za úkol dělat pro něho veš­ke­rou špi­na­vou prá­ci. To by ale neby­la Celaena, aby krá­li nevzdo­ro­va­la a tak se oci­tá v situ­a­ci, kdy musí chrá­nit nejen svůj, ale hlav­ně živo­ty svých přá­tel. Za kaž­dou cenu se sna­ží při­jít na krá­lo­vo tajem­ství a tím se dosta­ne do vel­ké­ho nebez­pe­čí a její život se tak obrá­tí vzhů­ru noha­mi a už nikdy nebu­de jako dřív.

Autorka kni­hu píše ve tře­tí oso­bě, což už to mně hned ze začát­ku malin­ko odra­di­lo (osob­ně mám rad­ši kni­hy v prv­ní oso­bě, lépe se tak vži­ju do děje). Její někte­ré zdlou­ha­vé sou­vě­tí, jsem si muse­la pár­krát pře­číst zno­vu, pro­to­že jsem se v tom ztrá­ce­la. Docela těž­ko se mi i ze začát­ku čet­la a zapa­ma­to­vá­va­la jmé­na, kte­rá pou­ží­vá, a až po zhru­ba čtyřech kapi­to­lách jsem si  zvyk­la. Trošku jsem se i ztrá­ce­la v tom, že jsem vlast­ně nepo­cho­pi­la, co pro hlav­ní hrdin­ku zna­me­na­jí přá­te­lé - je to v kni­ze zvlášt­ně poja­té a já tomu mnoh­dy nero­zu­mě­la.

Ti, kte­ří si ale ten­to pří­běh o bojov­ni­ci oblí­bí, urči­tě jako vel­ké plus budou brát, že autor­ka doká­že vykres­lit poci­ty hlav­ní hrdin­ky tak, že se s nimi čte­nář doká­že takřka zto­tož­nit a má tak někdy pocit, jako by sám pro­ží­val urči­té situ­a­ce (např. prů­chod kata­kom­ba­mi je fas­ci­nu­jí­cí), což pova­žu­ji za výhru. Musím také při­znat, že si autor­ka umí vel­mi pěk­ně pohrát s detai­ly, a čte­nář tak nebu­de mít pro­blémy s před­sta­vi­vos­tí růz­ných věcí, situ­a­cí či osob. V kni­ze také není nou­ze o intri­ky a magii a svým způ­so­bem má děj spád. Nicméně mě ten­to fan­ta­sy pří­běh pří­liš neo­slo­vil.

Když bych to měla shr­nout, tak věřím, že kni­ha Půlnoční koru­na si zajis­té najde spous­ty fany­nek po celém svě­tě stej­ně tak, jako kni­ha Skleněný trůn a její hlav­ní hrdin­ka Celaena se tak zapí­še do srd­cí nejed­no­ho čte­ná­ře, kte­rý má sla­bost pro sil­né fan­ta­sy pří­běhy.


 • Autor:Sarah J. Maasová
 • Žánr:lite­ra­tu­ra pro dív­ky, fan­ta­sy, fan­ta­sy pro děti, dob­ro­druž­ství, dob­ro­druž­ství
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:25.01.2016

Kniha ke kou­pi: Albatros Media.


Ohodnoťte článek


Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Sarah J. Maasová: Dědička ohně29. září 2016 Sarah J. Maasová: Dědička ohně Vražedkyně Celaena Sardothien, která si jistě mnohé podmanila díky Skleněnému trůnu, úvodnímu dílu celé fantasy série, se nám v plné síle ukazuje již potřetí, tentokrát jako Dědička […]
 • Sarah J. Maasová: Dvůr trnů a růží15. listopadu 2016 Sarah J. Maasová: Dvůr trnů a růží Autorka Sarah Janet Maasová si podmanila mnoho čtenářů nezapomenutelnou fantasy sérií „Skleněný trůn“, který trhá rekordy v prodeji po celém světě. I u nás tomu bylo nápodobně – od té […]
 • Catwoman, Zlodějka duší - 60 %12. června 2019 Catwoman, Zlodějka duší - 60 % Když netopýr není doma, kočky mají pré. Autorka série Skleněný trůn, který sleduje osud mladé vražedkyně, se na objednávku pustila do psaní příběhu o jiné vražedkyni, o něco slavnější – […]
 • Sarah J. Maasová: Královna stínů5. února 2017 Sarah J. Maasová: Královna stínů Knihu v dnešní době napíše kde kdo a kdejaké nakladatelství se jí ujme a vydá ji. A tak není výjimkou, když se setkáme s tituly, které jsou málo úspěšné, nebaví nás a jednoduše nám […]
 • Nejlepší pohádky o čertech - čerti nejenom pokoušejí, ale i napravují křivdy26. prosince 2018 Nejlepší pohádky o čertech - čerti nejenom pokoušejí, ale i napravují křivdy Čert a Káča - klasická pohádka od Boženy Němcové - v jedné vesnici žila děvečka Káča, který byla hubatá a zlá. Vždycky jednou za týden běžela nastrojená k muzice, ale nikdo si pro ni nikdy […]
 • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]
 • Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus23. prosince 2016 Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus Viděli jste někdy na Facebooku nebo Tumblru krátké černobílé komiksy s introvertní dívkou ve vytahaném svetru? Jestli ano, konečně se vám poštěstilo a komiksy vyšly v jedné knize a jsou […]
 • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]
 • Nohy z jílu31. března 2020 Nohy z jílu Kniha Nohy z jílu je další ze série humorných fantasy publikací Terryho Pratchetta ze světa Zeměplochy (Discworld). Je až s popem, jak si ten zajímavý pán z Anglie již po více než deset […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
Další naše články...