Kritiky.cz > Pro ženy > Pubertu zvládneme společně!

Pubertu zvládneme společně!

img a300690 w1731 t1510736761

První puber­tu si Vaše děti pro­šli v bato­le­cím věku. Každá jejich odpo­věď zně­la ne, záchva­ty vzte­ku byly na den­ním pořád­ku a pro vztek­lý výstup tak­též nešli pří­liš dale­ko. Toto obdo­bí bylo zce­la v pořád­ku, i když jste byli stře­dem pozor­nos­ti pro mno­ho lidí, kte­ří se nevě­říc­ně díva­li na Vaše dítě a nevě­říc­ně krou­ti­li hla­vou, jak se tako­vý dro­be­ček doká­že vzte­kat. Dítě se uči­lo mít na věc svůj vlast­ní názor a sna­žit se ho pro­sa­dit a také ner­vo­vá sou­sta­va v tom­to obdo­bí zra­je, není ješ­tě zce­la dokon­če­na. Věříme, že jste to všich­ni jis­tě zvlád­li, dítě pat­řič­ně uklid­ni­li a tak­též nasta­vi­li hra­ni­ce.
street fashion

Teď, ale přichází pravá puberta!

Vaše dítě vyrost­lo nepo­cho­pi­tel­nou rych­los­tí. Sami nechá­pe­te, jak ten čas letí. Vždyť je to tak nedáv­no, kdy se uči­lo říct prv­ní slův­ka a najed­nou je tu ško­lák, kte­rý při kaž­dé Vaší prosbě, na Vás otá­čí oči v sloup, odmlou­vá a všech­ny Vaše při­po­mín­ky bere jako to, že to s ním mys­lí­te zle. Ano, máte jis­to­tu, že u Vás nastá­vá obdo­bí puber­ty! Dítě v puber­tě pro­chá­zí mno­ho změ­na­mi. Ať už těmi vidi­tel­ný­mi nebo těmi men­tál­ní­mi. V obdo­bí puber­ty se kaž­dý puber­ťák hle­dá. Zkoumá vlast­ní identi­tu. Chce také mno­ho svo­bo­dy a sou­kro­mí a tak­též zkou­ší, co vydr­ží ner­vy rodi­čů. Říkáte si, jak může­te puber­tu svých dětí vydr­žet? Budete se muset obr­nit trpě­li­vos­tí, pocho­pe­ním a nasta­vit spra­ved­li­vá pra­vi­dla. Věřte, že puber­ta je vel­mi důle­ži­tým vývo­jo­vým mil­ní­kem a pro dal­ší život dítě­te vel­mi důle­ži­tá.
květy ve vlasech

Vaše dítě se mění v dospěláka!

Ano s tou­to sku­teč­nos­tí je potře­ba pra­co­vat. Je to těž­ké, ale snaž­te se své dítě začít vní­mat jako dospě­lé­ho, sobě rov­né­ho a neza­chá­zej­te s ním jako s dítě­tem. Dejte mu dosta­teč­ný pro­stor pro jeho potře­by a fun­guj­te na vzá­jem­né doho­dě. Nenechte s sebou ale pří­liš mani­pu­lo­vat a vyhraň­te urči­tá pra­vi­dla, kte­rá se musí dodr­žo­vat. Protože jakmi­le se nena­sta­ví pra­vi­dla, dítě poté bude chtít těž­ko dodr­žo­vat urči­tý režim. Nejhlavnějším fak­to­rem v puber­tě je, že nesmí­te dovo­lit, aby důvě­ra mezi Vámi a dítě­tem byla co nej­pev­něj­ší. Pokud ve Vás dítě bude mít důvě­ru, vše bude jed­no­duš­ší.

Hormonální změny v pubertě

V těle puber­ťá­ka se ode­hrá­vá tak­též mno­ho hor­mo­nál­ních změn, tak­že se na něj pří­liš nezlob­te a nevy­vá­děj­te, pokud na Vás nebu­de zrov­na nej­pří­jem­něj­ší. Vzpomeňte si na vaši puber­tu. Ono ho to brzy pře­jde a bude to zapo­me­nu­to.
Puberta při­chá­zí mezi 9-16 rokem. Věřte, že v této době bude­te mít pocit, že Vaše dítě je zra­lé „na ránu“. Snažte se své poci­ty uko­čí­ro­vat. Poté si od ní jis­tě všich­ni odpo­či­ne­te! Právem odpo­či­ne­te!

  • Pozvolné zvykání na školní rok23. září 2019 Pozvolné zvykání na školní rok Nástup do první třídy je pro každé dítě velkou životní změnou. Je pravda, že pro ty, které navštěvovaly školku, je to asi trochu jednodušší. Většinou ale mají všechny děti dva měsíce […] Posted in Pro ženy
  • Udržujte pořádek v domácnosti20. října 2019 Udržujte pořádek v domácnosti Pokud máte dojem, že váš život není takový, jaký byste si přáli, aby byl, určitě je potřeba učinit několik opatření, jak vše napravit. Hodně lidí má však dojem, že dělají všechno, co mohou […] Posted in Pro ženy
  • Top 4 fashion profily na Instagramu19. srpna 2019 Top 4 fashion profily na Instagramu Sociální sítě jsou fenoménem této doby. Tak to prostě je. Pro ty, které tento trend moc nepodporují a nerozumí, bude mnohem jednodušší jít s dobou a naučit se v sociálních sítích chodit, […] Posted in Pro ženy
  • Sexuální přitažlivost ženy25. prosince 2019 Sexuální přitažlivost ženy Pro muže je jeho žena nádherná, i když nesplňuje všeobecná kritéria o kráse. I když i o těch lze polemizovat. Co to vlastně je být krásná? Být štíhlá nebo spíše při těle? Mít velké oči […] Posted in Pro ženy
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Lásku vzhled nezajímá21. listopadu 2019 Lásku vzhled nezajímá Když mluvíme o sexuální přitažlivosti žen, hraje v ní největší roli vždy láska. Už Vás napadlo, jak se asi zamilovávají nevidomí lidé? Nikdy neviděli ani tvář ani tělo toho druhého a […] Posted in Pro ženy
  • Svatební šaty na míru levně17. července 2019 Svatební šaty na míru levně Pokud chcete mít svůj jedinečný model, ale přitom nechcete zbytečně utrácet, pak si můžete nechat ušít svatební šaty na míru levně. Jak? Jde o to, že svatební šaty budou sice vybrány z […] Posted in Pro ženy
  • Smoothie12. listopadu 2019 Smoothie Smoothie nápoje si vyrábějí zejména raw vegani, kterým se říká také vitariáni. Vitariáni konzumují pouze ovoce, zeleninu a další rostlinné potraviny takovým způsobem, že při přípravě nesmí […] Posted in Pro ženy
  • Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?25. srpna 2019 Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá? Není pinzeta jako pinzeta. Liší se především svým tvarem a vybrat si tu správnou není mnohdy tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Bez pinzety se žádná žena či dívka neobejde, […] Posted in Pro ženy
  • Ochrana pleti v zimě - jak na to?14. května 2019 Ochrana pleti v zimě - jak na to? Ochrana pleti v zimě je často diskutované téma. Pokud si právě teď říkáte, že tohle téma přeci ještě není aktuální, protože nám stále ještě panuje teplotně příznivější podzim, dovolím si […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...