Kritiky.cz > Pro ženy > Pubertu zvládneme společně!

Pubertu zvládneme společně!

img a300690 w1731 t1510736761

První puber­tu si Vaše děti pro­šli v bato­le­cím věku. Každá jejich odpo­věď zně­la ne, záchva­ty vzte­ku byly na den­ním pořád­ku a pro vztek­lý výstup tak­též nešli pří­liš dale­ko. Toto obdo­bí bylo zce­la v pořád­ku, i když jste byli stře­dem pozor­nos­ti pro mno­ho lidí, kte­ří se nevě­říc­ně díva­li na Vaše dítě a nevě­říc­ně krou­ti­li hla­vou, jak se tako­vý dro­be­ček doká­že vzte­kat. Dítě se uči­lo mít na věc svůj vlast­ní názor a sna­žit se ho pro­sa­dit a také ner­vo­vá sou­sta­va v tom­to obdo­bí zra­je, není ješ­tě zce­la dokon­če­na. Věříme, že jste to všich­ni jis­tě zvlád­li, dítě pat­řič­ně uklid­ni­li a tak­též nasta­vi­li hra­ni­ce.
street fashion

Teď, ale přichází pravá puberta!

Vaše dítě vyrost­lo nepo­cho­pi­tel­nou rych­los­tí. Sami nechá­pe­te, jak ten čas letí. Vždyť je to tak nedáv­no, kdy se uči­lo říct prv­ní slův­ka a najed­nou je tu ško­lák, kte­rý při kaž­dé Vaší prosbě, na Vás otá­čí oči v sloup, odmlou­vá a všech­ny Vaše při­po­mín­ky bere jako to, že to s ním mys­lí­te zle. Ano, máte jis­to­tu, že u Vás nastá­vá obdo­bí puber­ty! Dítě v puber­tě pro­chá­zí mno­ho změ­na­mi. Ať už těmi vidi­tel­ný­mi nebo těmi men­tál­ní­mi. V obdo­bí puber­ty se kaž­dý puber­ťák hle­dá. Zkoumá vlast­ní identi­tu. Chce také mno­ho svo­bo­dy a sou­kro­mí a tak­též zkou­ší, co vydr­ží ner­vy rodi­čů. Říkáte si, jak může­te puber­tu svých dětí vydr­žet? Budete se muset obr­nit trpě­li­vos­tí, pocho­pe­ním a nasta­vit spra­ved­li­vá pra­vi­dla. Věřte, že puber­ta je vel­mi důle­ži­tým vývo­jo­vým mil­ní­kem a pro dal­ší život dítě­te vel­mi důle­ži­tá.
květy ve vlasech

Vaše dítě se mění v dospěláka!

Ano s tou­to sku­teč­nos­tí je potře­ba pra­co­vat. Je to těž­ké, ale snaž­te se své dítě začít vní­mat jako dospě­lé­ho, sobě rov­né­ho a neza­chá­zej­te s ním jako s dítě­tem. Dejte mu dosta­teč­ný pro­stor pro jeho potře­by a fun­guj­te na vzá­jem­né doho­dě. Nenechte s sebou ale pří­liš mani­pu­lo­vat a vyhraň­te urči­tá pra­vi­dla, kte­rá se musí dodr­žo­vat. Protože jakmi­le se nena­sta­ví pra­vi­dla, dítě poté bude chtít těž­ko dodr­žo­vat urči­tý režim. Nejhlavnějším fak­to­rem v puber­tě je, že nesmí­te dovo­lit, aby důvě­ra mezi Vámi a dítě­tem byla co nej­pev­něj­ší. Pokud ve Vás dítě bude mít důvě­ru, vše bude jed­no­duš­ší.

Hormonální změny v pubertě

V těle puber­ťá­ka se ode­hrá­vá tak­též mno­ho hor­mo­nál­ních změn, tak­že se na něj pří­liš nezlob­te a nevy­vá­děj­te, pokud na Vás nebu­de zrov­na nej­pří­jem­něj­ší. Vzpomeňte si na vaši puber­tu. Ono ho to brzy pře­jde a bude to zapo­me­nu­to.
Puberta při­chá­zí mezi 9-16 rokem. Věřte, že v této době bude­te mít pocit, že Vaše dítě je zra­lé „na ránu“. Snažte se své poci­ty uko­čí­ro­vat. Poté si od ní jis­tě všich­ni odpo­či­ne­te! Právem odpo­či­ne­te!


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pozvolné zvykání na školní rok23. září 2019 Pozvolné zvykání na školní rok Nástup do první třídy je pro každé dítě velkou životní změnou. Je pravda, že pro ty, které navštěvovaly školku, je to asi trochu jednodušší. Většinou ale mají všechny děti dva měsíce […]
  • Top 4 fashion profily na Instagramu19. srpna 2019 Top 4 fashion profily na Instagramu Sociální sítě jsou fenoménem této doby. Tak to prostě je. Pro ty, které tento trend moc nepodporují a nerozumí, bude mnohem jednodušší jít s dobou a naučit se v sociálních sítích chodit, […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Svatební šaty na míru levně17. července 2019 Svatební šaty na míru levně Pokud chcete mít svůj jedinečný model, ale přitom nechcete zbytečně utrácet, pak si můžete nechat ušít svatební šaty na míru levně. Jak? Jde o to, že svatební šaty budou sice vybrány z […]
  • Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?25. srpna 2019 Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá? Není pinzeta jako pinzeta. Liší se především svým tvarem a vybrat si tu správnou není mnohdy tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Bez pinzety se žádná žena či dívka neobejde, […]
  • Ochrana pleti v zimě - jak na to?14. května 2019 Ochrana pleti v zimě - jak na to? Ochrana pleti v zimě je často diskutované téma. Pokud si právě teď říkáte, že tohle téma přeci ještě není aktuální, protože nám stále ještě panuje teplotně příznivější podzim, dovolím si […]
  • Kráska a zvíře22. září 2019 Kráska a zvíře Péče o krásný vzhled patří hlavně ženám, ale muži o sebe také rádi dbají a starají se o svůj vzhled. Jak je to s muži, řeší svůj vzhled málo nebo až příliš? Měli by muži ve velkém […]
  • Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit!25. července 2019 Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit! Zatímco pro některé ženy je sexy spodní prádlo každodenním chlebem, pro jiné je naopak neprobádaným územím, na které se z nějakého důvodu ostýchají vydat. Pakliže patříte k ženám, které […]
  • Svátek módy aneb Fashion week8. října 2019 Svátek módy aneb Fashion week Fashion week, jak už název napovídá, trvá přibližně jeden týden. Módní návrháři, značky a módní domy zde prezentují své nejnovější kolekce a ukazují je tak potenciálním kupcům a médiím. […]