Kritiky.cz > Pro domov > Ptačí krmítka na zahradě

Ptačí krmítka na zahradě

img a299410 w1682 t1509401164

Již něko­lik let se hovo­ří o tom, že počty mno­ha drob­ných pta­čích dru­hů v pří­ro­dě rapid­ně kle­sa­jí, pro­to je tře­ba ptáč­kům pomá­hat ale­spoň na naší zahra­dě. Právě zahra­dy tvo­ří veli­ce důle­ži­tý a rov­něž dosti boha­tý biotop s pta­čí fau­nou. Ideální je, pokud ptáč­ky v oko­lí vaší zahra­dy nalá­ká­te prá­vě na vlast­ní zahra­du. Aby se k vám ptactvo slé­ta­lo, je tře­ba zahrád­ku tro­chu poupra­vit, a to tak, aby tam ptá­ci našli:
·         potra­vu
·         vodu
·         pro­stře­dí vhod­né pro hnízdě­ní
ptačí krmítko a ptáci

Je veli­ce dob­ré mít pta­čí sou­se­dy, neboť se může­me těšit z jejich pta­čí­ho zpě­vu, pole­to­vá­ní ze stro­mu na strom, stav­by hnízd nebo zapl­ňo­vá­ním dutin pro hnízdě­ní. Zrovna tak jejich vzor­nou péčí o potom­stvo a potom násled­ným pohle­dem na čas­to nemotor­ná ptá­ča­ta po opuš­tě­ní hníz­da, kte­rá ješ­tě nedo­ká­ží dob­ře létat. Zejména ale i z toho důvo­du, že je mno­ho dru­hů ptá­ků hmy­zo­žra­vých a tak nás zba­ví na zahra­dě obtíž­né­ho hmy­zu. Hmyz, lar­vy a dal­ší kořist si mno­ho dru­hů ptá­ků loví napří­klad:
·         v kom­postu
·         v hro­ma­dě dře­va
·         u vody
·         na kvě­ti­nách
·         na ovoc­ných stro­mech
·         na mrt­vém dře­vě
·         u skal­ky
·         ve vyso­ké trá­vě

Dostatek potravy

Především může­me ptáč­ky na naši zahra­du nalá­kat dostat­kem potra­vy. A to neje­nom dostat­kem jíd­la v době tolik potřeb­né­ho, zim­ní­ho při­kr­mo­vá­ní, ale také celo­roč­ní pes­trou nabíd­kou zahra­dy. A čím pes­t­řej­ší nabíd­ka krme­ní bude, tím růz­no­ro­děj­ší budou naši pta­čí sou­se­dé. Každý druh ptá­ků má vlast­ní, spe­ci­fic­ké potrav­ní náro­ky.
·         Některé dru­hy pre­fe­ru­jí semín­ka, jako napří­klad vrab­ci, zvon­ky a pěn­ka­vy
·         Jiné dru­hy zase ovo­ce a hmyz, jako napří­klad lej­sek, rehek, koni­pas, vlaš­tov­ka, ane­bo jiřič­ka.
·         Další dru­hy ptá­ků dáva­jí před­nost lar­vám a měk­ký­šům, jako tře­ba kos, drozd a čer­ven­ka.
ptačí krmítko
Některé dru­hy dokon­ce mění potrav­ní režim v prů­bě­hu roku pod­le dostup­nos­ti. Kos a čer­ven­ka loví v létě žíža­ly a dal­ší hmyz, na pod­zim ozo­bá­va­jí bobu­le a v zimě se živí zrním nasy­pa­ným v krmít­ku. Pokud tedy chce­te nalá­kat do vaší zahra­dy co nej­ví­ce dru­hů ptá­ků po celý rok, je tře­ba zajis­tit jim co nej­šir­ší sor­ti­ment nabíd­ky potra­vy.

  • Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu9. dubna 2020 Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu Každý toužíme po klidném posezení, ale také po pohodlné práci, když máme zahrady a to nejen před naším rodinným domem. Aby bylo na vašich zahradách a to nejen před domem, ale na kdejakých […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Češi se neumí správně pojistit14. prosince 2019 Češi se neumí správně pojistit Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. […]
  • Krycí plachty na bazén a jejich využití9. dubna 2020 Krycí plachty na bazén a jejich využití Bazén v letním období představuje letní radovánky dětí a osvěžení pro dospělé. Je to také docela velká investice a navíc bychom si chtěli bazén užít často a bez nečistot. Zabránit tomu […]
  • Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou27. března 2020 Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou Papírová alba se mohou již v dnešní technické době zdát jako přežitkem. Vždyť, co s takovým papírkem s fotografií, který časem zežloutne, když si můžeme prohlížet super barevné, digitální […]
  • Nejnovější trendy v ložnici4. února 2020 Nejnovější trendy v ložnici Rekonstruujete? Stěhujete se do nového a zabydlujte se? Pak určitě budete hledat nějakou tu inspiraci. Inspirujte se novými trendy v oblasti bydlení, konkrétně ložnicemi. Jaký právě letí […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com