Kritiky.cz > Filmové recenze > Klubové filmy > Psycho (1960)

Psycho (1960)

psycho poster

Klasika všech kla­sik a pra­dě­de­ček všech horo­rů, to je Psycho. Kultovní film ame­ric­ké­ho génia, sira Alfréda Josepha Hitchcocka, kte­rý se zapsal do divác­ké­ho pově­do­mí prá­vě tím­to sním­kem, i když nato­čil mno­ho dal­ších (mož­ná i lep­ších) fil­mů.

Děj se ode­hrá­vá pře­de­vším v domě mla­dé­ho Normana Batese, kte­rý slou­ží jako pří­le­ži­tost­ný motel pro oso­by ces­tu­jí­cí po blíz­ké sil­ni­ci. A zde se také začne ode­hrá­vat pří­pad sekre­tář­ky Marion Craneové, kte­rá chce začít nový život a tak utí­ká ze své prá­ce s „tro­chou“ peněz na při­lep­še­nou (ty pení­ze při­ro­ze­ně nejsou její 🙂 ). V noci se v tajem­ném mote­lu nad naší hrdin­kou sleh­ne zem. Na scé­ně se obje­vu­je Marionina sest­ra a dek­tek­tiv, kte­ří po ní pát­ra­jí.

Ale když toto píši, mám tak tro­chu pocit, jako když nosím dří­ví do lesa. Tenhle fil­mu už pře­ci musel kaž­dý vidět... a nebo ne? Nu, urči­tě o něm už všich­ni ale­spoň sly­še­li. Děj tedy už dále pro­zra­zo­vat nebu­du, tře­ba se ješ­tě najde někdo, kdo ten­to skvost nevi­děl, a byla by ško­da mu to celé pro­zra­dit.

Ovšem, co se, ale­spoň mého, zážit­ku z fil­mu týče, neče­kej­te, že se bude­te bát. V dneš­ní době už film bohu­žel ztra­til své horo­ro­vé kouz­lo. Doba vzni­ku se neza­pře a z horo­ru nám tak do dneš­ní doby zůstá­vá snad jen pár leka­ček (a neza­po­me­nu­tel­ná scé­na ve spr­še).

Rozhodně tím ale neří­kám „nedí­vej­te se na to“. Tenhle sní­mek je pře­de­vším ukáz­ka fil­mař­ské­ho umě­ní a reži­sér­ské­ho génia a tepr­ve potom něja­ký horor. Sledujte s jakou peč­li­vos­tí jsou scé­ny toče­ny, jak na sebe nava­zu­jí, úžas­né. Je ale tře­ba mít na pamě­ti dobu vzni­ku fil­mu. Pak si tepr­ve uvě­do­mí­te s čím vším pri­šel Hitchcock jako prv­ní, co vše vymys­lel a co dnes vykrá­dá kaž­dý dru­hý film.

Víte, že...

*“.. hlas mat­ky Normana Batese je napříč celou sérií fil­mů (tedy kro­mě sním­ku Psycho IV) stá­le stej­ný? Mluvila ho hereč­ka Virginia Gregg.

*“.. Psycho byl prv­ní film kde bylo kame­rou zabrá­no splach­nu­tí zácho­du? To roz­lí­ti­lo cen­zo­ry, pro­to­že tyto zábě­ry byly do té doby tabu. V jed­nu chví­li A. Hitchcock dokon­ce uva­žo­val o uve­de­ní sním­ku bez povo­le­ní.

*“.. pro­to­že se Psycho stá­le drží mezi TOP 25 sním­ky na „IMDB“:[http://www.imdb.com/], bylo zařa­ze­no mezi kul­tur­ní dědic­tví Spojených stá­tů?

Info

* Režie: Alfred Hitchcock

* Rok uve­de­ní: 1960

* Originální název: Psycho

* Země: USA

* Délka fil­mu: 109 min

Obsazení

Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, Simon Oakland, Patricia Hitchcock, Janet Leigh, Alfred Hitchcock

Odkazy

„info o fil­mu (kfilmu.net)“:[http://www.kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=psycho]

„fanweb nejen o Psychu, ale o všech fil­mech, kte­ré A. Hitchcock nato­čil (anglicky)“:[http://www.hitchcockfans.com/]

  • Mrtvý muž (Dead man) (1995)19. června 2020 Mrtvý muž (Dead man) (1995) Osobitý snímek Jima Jarmusche, známé ikony amerického nezávislého filmu. A ač poměrně nedávno natočený, má čenobílý obraz. Rozhodně to ale nebylo způsobeno nedostatkem peněz, film byl […] Posted in Klubové filmy
  • Olověná vesta (Full Metal Jacket) (1987)26. června 2020 Olověná vesta (Full Metal Jacket) (1987) Výjimečné válečné drama v podání Stanleyho Kubricka. Tomu trvalo sedm let než se od kultovního snímku Osvícení dostal k adaptaci novely The Short-Timers, kterou nazval právě Full Metal […] Posted in Klubové filmy
  • Retro Recenze: Železný opičák16. června 2020 Retro Recenze: Železný opičák Železný Opičák (Ringo Yu) je ve svém městě něco jako Robin Hood - bohatým bere a chudým dává. Wong Kei-ying (Donnie Yen) se dostane do rvačky se zloději, kteří se ho snažili okrást. […] Posted in Klubové filmy
  • Vrána (The Crow) (1994)5. června 2020 Vrána (The Crow) (1994) Netradiční film natočený podle komixové předlohy Jamese O'Barry. Příběh je nejen poznamenaný životní tragédií autora komixu (opilý řidič mu zabil snoubenku), ale i tragickou smrtí […] Posted in Klubové filmy
  • Stalker (1979)10. července 2020 Stalker (1979) Stalker. Možná jste toto slovo už slyšeli... Ať už jako jméno filmu nebo název připravované počítačové hry. Obojí čerpá z 35 let staré povídky *Piknik u cesty* bratrů Arkadije a Borise […] Posted in Klubové filmy
  • Maska zrcadla (MirrorMask) (2005)3. července 2020 Maska zrcadla (MirrorMask) (2005) - To tady každý nosí masku? - Samozřejmě. Jak potom poznáš jestli jsi šťastná nebo smutná? - Mám přece tvář. - Abych řekl pravdu, bez masek mi vy lidé připadáte všichni […] Posted in Klubové filmy
  • Ospalá díra (Sleepy Hollow) (1999)24. července 2020 Ospalá díra (Sleepy Hollow) (1999) *Legenda o Sleepy Hollow je krátký příběh Washingtona Irvinga vydaný poprvé v roce 1820. V něm jde o soupeření dvou mužů o jednu dívku. Důležitější je ale legenda o bezhlavém jezdci, která […] Posted in Klubové filmy
  • Země (Tierra) (1996)17. července 2020 Země (Tierra) (1996) V té smršti filmů co se na nás neustále valí z Ameriky, Británie, krimi seriálů z Německa, ale i poměrně úspěšných snímků z Ruska, Číny či Japonska se mi zdá že se zapomíná na ne až […] Posted in Klubové filmy
  • Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003)12. června 2020 Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003) Opravdová filmová báseň, v které je z každého políčka cítit poetika a alegorie.Nejznámější korejský režisér Kim Ki-duk, který sám sebe označuje za nezávislého tvůrce, natočil snímek […] Posted in Klubové filmy
  • Americké psycho (2000)28. července 2008 Americké psycho (2000)  Americké psycho a legendu Patricka Batemana stvořila talentovaná režisérka Mary Harronová roku 2000. Toto horrorové krimi křížené s thrillerem nesoucí název […] Posted in Recenze

Ohodnoťte článek


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...