Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > PSV hra Escape Plan odhalena! A je to bomba!

PSV hra Escape Plan odhalena! A je to bomba!

psv
psv

Jak tomu běž­ně je, tak se také sta­lo u Sony. Velký kon­cern něco úzkost­li­vě tají, ale stej­ně vždyc­ky něco pro­sák­ne. Nyní tomu tak je u PSV a pro­sák­la jedi­neč­ná a ori­gi­nál­ní hra Escape Plan, od kte­ré si lidé sli­bu­jí hod­ně.

Principy této hry jsou vel­mi jed­no­du­ché. Musíte dostat vámi při­dě­le­né svě­řen­ce z bodu A, do bodu B. K tomu, abys­te cíle­né­ho bodu B dosáh­li, musí­te měnit objem vašich svě­řen­ců. Doufejme, že Sony brzy pro­zra­dí něco bliž­ší­ho, pro­to­že tato logic­ká hra má roz­hod­ně něco do sebe a má vel­kou šan­ci být jed­nou z nej­lep­ších pro PSV.

Hra bude mít tro­chu horo­ro­vý nádech, při kte­rém bude­te plnit úko­ly. Vše se bude ode­hrá­vat v čer­no­bí­lém svě­tě, kte­rý vypa­dá vel­mi úchvat­ně a v posled­ní době hry tvo­ře­ny tou­to tech­no­lo­gií sla­ví vel­ký úspěch. Tato hra je vel­kým ori­gi­ná­lem, pro­to­že tako­vá hra tu ješ­tě nikdy neby­la. Uvidíme, jak se bude hra ovlá­dat s doty­ko­vým 3D OLED dis­ple­jem, kte­rý bude osa­zen v PSV.

Doufejme, že Sony zve­řej­ní více popi­sů her, kte­ré budou k dostá­ní na PSV, pro­to­že PSV bude jedi­neč­nou zále­ži­tos­tí!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,75611 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56592 KB. | 29.06.2022 - 20:20:11