Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > PSÍ VOJÁCI

PSÍ VOJÁCI

Nevinný název fil­mu, skrý­vá dal­ší horor o vlkod­la­cích. A bez­ostychu se může zařa­dit, mezi lep­ší horo­ry posled­ní doby.Vojáci, kte­ří jsou poslá­ni do lesů na běž­né cvi­če­ní, se stá­va­jí nevě­dom­ky návnadou pro vlkodla­ky, obje­vu­jí­cích se v oblas­ti. Avšak spe­ci­ál­ní jed­not­ka, kte­rá má roli opač­nou je vyvraž­dě­na. Návnada, kte­rá zpo­čát­ku má jen sle­pé nábo­je, se ozbro­jí ze zbyt­ku spe­ciel­ní jed­not­ky :)) a boju­je o holý život........

Zajímavé pro­ve­de­ní kul­tov­ní­ho téma­tu vlkodla­ků. Samozřejmě je vše vět­ši­nou ve tmě, ale nej­ví­ce tvůr­ci těží “ čím míň vidí­te , tím víc se bojí­te „. I když jen ty slab­ší pova­hy. Přesto nejsou upře­ny i scé­ny se smr­tí, dle mého názo­ru poměr­ně solid­ní.

Zejména jsem oce­ni­la rea­lis­mus, s kte­rým by to řešil kaž­dý, komu by šlo o život. Dojdou nábo­je a brá­ním se vším co je po ruce !!!

Režie: Niel Marshall
Herci:
Sean Pertwee
Kevin McKidd
Emma Cleasby
Liam Cunningham


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81715 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55767 KB. | 24.05.2022 - 12:19:05