Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se?

psi tinder 625ab5

2441693 img macek v0

Evžen, lovec mužů, tak začí­ná prv­ní kapi­to­la téhle humor­né kníž­ky. Evžen je fran­couz­ský bul­do­ček. Panička, tedy nová panič­ka, si ho při­ved­la domů. Byl úpl­ně v poho­dě, dokud ho nepo­sta­vi­la  před zrca­dlo. Tehdy padla nadě­je, že víc vyros­te. Prostě bude nucen strá­vit život při zemi a nohy navíc nic moc nevy­ros­tou. Ovšem panič­ka Evžena kaž­dý den ujiš­ťo­va­la, jak je krás­ný, roz­to­mi­lý a úžas­ný, až tomu nako­nec i on sám uvě­řil. Evžen si žil cel­kem dob­ře. Ovšem, když sly­šel, jak jeho panič­ka popi­su­je kama­rád­ce do tele­fo­nu, že jí pomů­že ulo­vit chla­pa, tak pře­mýš­lel, o co vlast­ně půjde. Evžen totiž nevě­děl, co je chlap.

Evžen se těšil z toho, že může žít ve vel­ko­měs­tě, pro­to­že to zna­me­na­lo, že může život pro­žít po kavár­nách a barech. Ovšem jak­si mu nedo­šlo, že občas tako­vý pes, jako je on, musí i za zví­ře­cím dok­to­rem nebo­li vete­ri­ná­řem. Evžen však po této návštěvě nijak netou­žil. Jeho panič­ka se s kama­rád­kou prá­vě chys­ta­la na tah. Ovšem před tím se muse­la doma řád­ně při­pra­vit. Evžen to brzy vzdal a usnul. Nakonec se vzbu­dil, když se panič­ka pokou­še­la uče­sat svo­je chlu­py, v pře­kla­du vla­sy. Když už byly v kavár­ně i s kama­rád­kou Andreou, tak ta jí hned doha­zo­va­la pří­tom­né mla­dí­ky. Dokonce se to i poda­ři­lo.

Velmi vtip­ná kníž­ka, to se musí nechat. Je z toho jas­ně cítit, že autor­ka milu­je zví­řa­ta, kon­krét­ně­ji psy. Opět opa­ku­ju - pro nás milov­ní­ky zví­řat to nemá chy­bu. Já zví­řa­ta milu­ju bez­mezně, tudíž se mi tyto typy knih vždyc­ky budou líbit. Obal je taky super. Má 280 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Petra Macková Hrochová
  • Žánr: belet­rie pro dospě­lé, čte­ní pro ženy
  • Nakladatelství: XYZ
  • Datum vydá­ní: 21. 03. 2019


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

Další naše články...