Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > První světový „Migakoncert“skupiny MIG 21 na leteckém festivalu VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE

První světový „Migakoncert“skupiny MIG 21 na leteckém festivalu VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Letadla odlét­la, my letí­me dál“

vedou­cí veli­tel­ské let­ky: kapi­tán Jiří Macháček

veli­tel 1. let­ky: Tomáš Polák

veli­tel 2. let­ky: Pavel Hrdlička

veli­tel 3. let­ky: Jan Hladík

veli­tel 4. let­ky: Tomáš Kurfürst

 

 

 

Český letec­ký fes­ti­val vstu­pu­je letos již do 12. roč­ní­ku své exis­ten­ce. Letecké výsta­vy „Vzduch je opět naše moře“, orga­ni­zo­va­né od roku 1994 Mezinárodním vyso­ko­škol­ským stře­dis­kem pro letec­ké spor­ty v Praze, se v prů­bě­hu své exis­ten­ce postup­ně roz­ví­je­ly z for­my vše­o­bec­né letec­ké výsta­vy do podo­by více téma­tic­kých letec­kých akcí, kte­ré se sta­ly zákla­dem sou­čas­né­ho letec­ké­ho fes­ti­va­lu. Dnes fes­ti­val sdru­žu­je a zastřešu­je růz­né samo­stat­né letec­ké akce a pro­gra­my. Zároveň se roz­ší­řil jeho časo­vý a pro­sto­ro­vý roz­sah a počet orga­ni­zá­to­rů.

 

Náplní letoš­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu, kona­né­ho od 29. dub­na do 31. květ­na jsou:

 • Výstava Final Destination Czechoslovakia , kte­rá je věno­vá­na 60. výro­čí ukon­če­ní dru­hé svě­to­vé
 • Odborné semi­ná­ře pro odbor­nou veřej­nost a milov­ní­ky letec­tví
 • DEN MIGŮ (výsta­va a spo­le­čen­ské setká­ní) orga­ni­zo­va­ný při pří­le­ži­tos­ti ukon­če­ní pro­vo­zu letou­nů řady MIG u vzduš­ných sil Armády ČR  
 • Všeobecná letec­ká výsta­va před­sta­ví nej­no­věj­ší výrob­ky a služ­by z oblas­ti čes­ké­ho a evrop­ské­ho vše­o­bec­né­ho letec­tví 
 • Letecký den – vystou­pe­ní a exhi­bi­ce nej­lep­ších čes­kých civil­ních a vojen­ských let­ců na spor­tov­ních i vojen­ských letou­nech, pre­zen­ta­ce sou­čas­né­ho, zejmé­na čes­ké­ho, spor­tov­ní­ho civil­ní­ho a vojen­ské­ho letec­tva

 

Pro milov­ní­ky neje­nom letec­tví je určen 1. svě­to­vý miga­kon­cert kape­ly MIG 21, kte­rý odstar­tu­je na letňan­ském letiš­ti 30. dub­na 2005 v 17:00 hodin.

 

 Tiskový ser­vis: Pavlína Fechterová,www.2MEDIA.CZ, Vlkova 36, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 777 556 160, [email protected]

Informace, roz­ho­vo­ry, foto: Naďa Machková, tel.: 777 556 160

 Místo fes­ti­va­lu:

Letiště Praha - Letňany, han­gá­ry Stará Aerovka, Hůlkova ul., Praha 9 - Kbely

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Wrong [65%]29. března 2013 Wrong [65%] Wrong http://www.csfd.cz/film/307513-wrong/ http://www.imdb.com/title/tt1901040/ Komedie / Drama USA, 2012, 94 min Režie: Quentin Dupieux Scénář: Quentin Dupieux […] Posted in Filmové recenze
 • #1927: DC komiksový komplet 57: Batman - Pod maskou - 70 %5. března 2019 #1927: DC komiksový komplet 57: Batman - Pod maskou - 70 % DC komiksový komplet 57: Batman - Pod maskou (Batman: Under the Hood)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 635 až 641 série "Batman" a jako […] Posted in Recenze komiksů
 • Máta, bylinka věčného mládí22. srpna 2013 Máta, bylinka věčného mládí Máta v létě chladí, osvěžuje a v zimě naopak tělu doplňuje potřebnou dávku energie. Pokrmům dodává svěží nádech a najdeme ji prakticky ve všem, co milujeme. Ať už je to Mojito nebo čaj, […] Posted in Domácí rady
 • Přej mi domov - i na konci cesty může čekat láska8. července 2019 Přej mi domov - i na konci cesty může čekat láska Přej mi domov je dechberoucí román o lásce, neskutečném přátelství psa a člověka, o hledání smyslu života, o obrovské odvaze jít dál a nevzdát se, protože na konci strastiplné cesty na vás […] Posted in Recenze knih
 • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
 • Mulčování trávy: výhody a nevýhody20. dubna 2023 Mulčování trávy: výhody a nevýhody Posekání trávy je jednou z nejčastějších činností na zahradě. Ale co dělat s posekanou trávou? Mnoho lidí ji sbírá a odváží do kompostu nebo na skládku. To je ale škoda, protože posekaná […] Posted in Domácí rady
 • Jako malé děti (Little Children)5. března 2007 Jako malé děti (Little Children) Lákalo vás někdy být voyeurem? Sledovat životy druhých, jejich lásky, jejich hádky, jejich intimnosti? Potom je pro vás tento film jako stvořený. Nechybělo mnoho, a tento film jsem […] Posted in Filmové recenze
 • Stanislava Jarolímková: Co v učebnicích dějepisu nenajdete. Starověk7. února 2023 Stanislava Jarolímková: Co v učebnicích dějepisu nenajdete. Starověk Také máte na dějinách nejraději příběhy a vyprávění? Informace, které v učebnicích nebývají, encyklopedie je opomíjejí, a i když jsou postaveny na odborném výzkumu, příliš se o nich neví? […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Co jsme komu udělali? - "Nekorektní" francouzská komedie.23. srpna 2019 Co jsme komu udělali? - "Nekorektní" francouzská komedie. Nevím, jestli je to náhoda nebo osud, že zrovna ve dnech, kdy náboženský fanatismus dosahuje v zemi galského kohouta tragických rozměrů, jsem viděla tuto podle recenzí i diváků nejlepší […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,72296 s | počet dotazů: 267 | paměť: 60840 KB. | 02.06.2023 - 20:06:58