Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > První světový „Migakoncert“skupiny MIG 21 na leteckém festivalu VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE

První světový „Migakoncert“skupiny MIG 21 na leteckém festivalu VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Letadla odlét­la, my letí­me dál“

vedou­cí veli­tel­ské let­ky: kapi­tán Jiří Macháček

veli­tel 1. let­ky: Tomáš Polák

veli­tel 2. let­ky: Pavel Hrdlička

veli­tel 3. let­ky: Jan Hladík

veli­tel 4. let­ky: Tomáš Kurfürst

 

 

 

Český letec­ký fes­ti­val vstu­pu­je letos již do 12. roč­ní­ku své exis­ten­ce. Letecké výsta­vy „Vzduch je opět naše moře“, orga­ni­zo­va­né od roku 1994 Mezinárodním vyso­ko­škol­ským stře­dis­kem pro letec­ké spor­ty v Praze, se v prů­bě­hu své exis­ten­ce postup­ně roz­ví­je­ly z for­my vše­o­bec­né letec­ké výsta­vy do podo­by více téma­tic­kých letec­kých akcí, kte­ré se sta­ly zákla­dem sou­čas­né­ho letec­ké­ho fes­ti­va­lu. Dnes fes­ti­val sdru­žu­je a zastřešu­je růz­né samo­stat­né letec­ké akce a pro­gra­my. Zároveň se roz­ší­řil jeho časo­vý a pro­sto­ro­vý roz­sah a počet orga­ni­zá­to­rů.

 

Náplní letoš­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu, kona­né­ho od 29. dub­na do 31. květ­na jsou:

 • Výstava Final Destination Czechoslovakia , kte­rá je věno­vá­na 60. výro­čí ukon­če­ní dru­hé svě­to­vé
 • Odborné semi­ná­ře pro odbor­nou veřej­nost a milov­ní­ky letec­tví
 • DEN MIGŮ (výsta­va a spo­le­čen­ské setká­ní) orga­ni­zo­va­ný při pří­le­ži­tos­ti ukon­če­ní pro­vo­zu letou­nů řady MIG u vzduš­ných sil Armády ČR  
 • Všeobecná letec­ká výsta­va před­sta­ví nej­no­věj­ší výrob­ky a služ­by z oblas­ti čes­ké­ho a evrop­ské­ho vše­o­bec­né­ho letec­tví 
 • Letecký den – vystou­pe­ní a exhi­bi­ce nej­lep­ších čes­kých civil­ních a vojen­ských let­ců na spor­tov­ních i vojen­ských letou­nech, pre­zen­ta­ce sou­čas­né­ho, zejmé­na čes­ké­ho, spor­tov­ní­ho civil­ní­ho a vojen­ské­ho letec­tva

 

Pro milov­ní­ky neje­nom letec­tví je určen 1. svě­to­vý miga­kon­cert kape­ly MIG 21, kte­rý odstar­tu­je na letňan­ském letiš­ti 30. dub­na 2005 v 17:00 hodin.

 

 Tiskový ser­vis: Pavlína Fechterová,www.2MEDIA.CZ, Vlkova 36, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 777 556 160, [email protected]

Informace, roz­ho­vo­ry, foto: Naďa Machková, tel.: 777 556 160

 Místo fes­ti­va­lu:

Letiště Praha - Letňany, han­gá­ry Stará Aerovka, Hůlkova ul., Praha 9 - Kbely

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Historias lamentables (2020)18. srpna 2021 Historias lamentables (2020) Politovánihodné historky Aka: Divoké Historky: Volume 2!Španělská senzace pokračuje a je z toho sakra dobrý film.Příběh má 4 historky ( byť ta první je velmi krátká a je i nejslabší), tak […] Posted in Krátké recenze
 • Far Cry 5 - další zajímavosti8. dubna 2018 Far Cry 5 - další zajímavosti Dalších 12 zajímavostí ze hry Far Cry 5. https://youtu.be/D876SgN43hk Posted in Zajímavosti
 • Mass Effect: Andromeda – výprava do jiné galaxie se moc nepovedla17. dubna 2022 Mass Effect: Andromeda – výprava do jiné galaxie se moc nepovedla V březnu 2017 vyšel spin off titul z univerza Mass Effect, který je zasazen do galaxie Andromeda. Studio Bioware se tak velmi chytře vyhnulo nutnosti navázat na události z původní série a […] Posted in Recenze her
 • Uncharted9. února 2022 Uncharted Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake (Tom Holland), konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za […] Posted in Filmové recenze
 • Prometheus [70%]9. června 2012 Prometheus [70%] Prometheus http://www.csfd.cz/film/290958-prometheus/ http://www.imdb.com/title/tt1446714/ Nevhodný mládeži do 12 let V kinech ČR od: 07.06.2012 Bontonfilm V kinech SR od: […] Posted in Filmové recenze
 • Matka1. února 2006 Matka Ve variaci na (ne)klasický (ne)manželský trojúhelník se nejnověji objevuje matka-důchodkyně s dcerou a muž, který se mezi nimi nemůže rozhodnout. A hlavní mužskou roli v tom hraje známý […] Posted in Filmové recenze
 • Miro Drobný18. srpna 2015 Miro Drobný Režisér, scenárista a producent filmu Miro Drobný sa venuje aj detskej tvorbe a cestopisným seriálom. Je autorom originálnych literárnych scenárov, niekoľkých projektov a kníh so […] Posted in Profily osob
 • STAR TREK: DO TEMNOTY:Zpět na kapitánském můstku: Posádka se znovu schází27. května 2013 STAR TREK: DO TEMNOTY:Zpět na kapitánském můstku: Posádka se znovu schází Kirk: Začátek filmu „Star Trek: Do temnoty” zastihne kapitána Jamese T. Kirka na křižovatce. Stal se z něj vynikající velitel, který obchází pravidla a dělá to, co považuje za správné. […] Posted in Speciály
 • Zlatý podraz - 311. května 2023 Zlatý podraz - 3 Posted in Videa
 • Jakub Režný - Snažil jsem se co nejvěrněji držet skutečného průběhu tragédie27. května 2018 Jakub Režný - Snažil jsem se co nejvěrněji držet skutečného průběhu tragédie Pojďme hned na úvod jasně říci, co ve filmu vychází ze skutečně podložených historických informací a co je autorská licence. Hlavní postavy filmu jsou zčásti smyšlené, zčásti mají reálné […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23142 s | počet dotazů: 274 | paměť: 60867 KB. | 08.06.2023 - 06:46:18