Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > PRVNÍ ROČNÍK FESTIVALU SCI-FI FILMŮ FUTURE GATE

PRVNÍ ROČNÍK FESTIVALU SCI-FI FILMŮ FUTURE GATE

Lákají vás nepro­bá­da­né hlu­bi­ny vesmí­ru? Rádi pře­mýš­lí­te o tom, jak by moh­la vypa­dat budouc­nost lid­stva? Pak by vám neměl unik­nout prv­ní roč­ník fes­ti­va­lu sci-fi fil­mů FUTURE GATE, kte­rý se usku­teč­ní od 13. do 16. břez­na 2014 v praž­ském Bio Oko.

Přehlídka novi­nek i legend oblí­be­né­ho fil­mo­vé­ho žán­ru nabíd­ne cel­kem 7 fil­mů, mezi nimi napří­klad kri­ti­ky ceně­ný sní­mek Europa Report. Milovníci vesmír­ných dob­ro­druž­ství se mohou dále těšit na japon­ské ani­me Ghost in the Shell 2.0 od Mamoru Oshii, nebo kul­tov­ní dílo Stanleho Kubricka 2001: Vesmírná ody­sea. Většina z uve­de­ných fil­mů neby­la na vel­kém plát­ně ješ­tě v ČR uve­de­na a jejich pro­mí­tá­ní v rám­ci fes­ti­va­lu bude čes­kou pre­mi­é­rou.

Na jaké fil­my se může­te v rám­ci fes­ti­va­lu těšit?

Festival Future Gate bude slav­nost­ně zahá­jen ve čtvr­tek 13. břez­na 2014 pro­jek­cí ame­ric­ké­ho sním­ku Europa Report, kte­rý při­blí­ží, jak by mohl vypa­dat život na Europě, šes­tém měsí­ci pla­ne­ty Jupiter.

Páteční pro­gram fes­ti­va­lu nabíd­ne hned dva zají­ma­vé titu­ly – švéd­skou paro­dii na fil­my o super­hr­di­nech Kenny Begins a prv­ní díl dnes již kul­tov­ní sci-fi série Vetřelec z roku 1979 v hlav­ní roli se Sigourney Weaver pod režij­ní tak­tov­kou Ridleyho Scotta.

Příznivci žán­ru ani­me si při­jdou na své v sobo­tu díky sním­ku Ghost in the Shell 2.0, legen­dě japon­ských ani­mo­va­ných fil­mů reži­sé­ra Mamoru Oshii. Post hlav­ní­ho večer­ní­ho pro­ra­mu obsa­di­ly horo­ro­vé Poslední dny na Marsu s Lievem Schreiberem v roli čle­na vědec­ké expe­di­ce, svá­dě­jí­cí­ho kru­tý boj z nezná­mou život­ní for­mou.

Neděle nadchne milov­ní­ky noč­ní oblo­hy a obje­vo­vá­ní nezná­ma v neko­neč­ném vesmí­ru. Program ote­vře japon­ský akč­ní sní­mek Space Battleship Yamato a fes­ti­val bude zakon­čen slav­ným fil­mem Stanleyho Kubricka 2001: Vesmírná ody­sea.

Vstupenky

Vstupenky na jed­not­li­vé pro­jek­ce se pro­dá­va­jí v ceně 100 Kč nebo za 400 Kč per­ma­nent­ka na celý fes­ti­val.

FUTURE GATE

13. — 16. 03. 2014 v Bio Oko

13. 3.    20.30hod          Europa Report

14. 3.    18.30hod          Kenny Begins

20.30hod          Vetřelec

15. 3.    18.00hod          Ghost In The Shell /verze 2.0/

20.00hod          Poslední dny na Marsu

16. 3.    15hod               Space Battleship Yamato

18hod               2001: Vesmírná odys­sea

Více infor­ma­cí na www.futuregate.cz.

Bio Oko

Františka Křížka 15

170 00 Praha 7

PRESS kon­takt:

Andrej Štůla

tel.: +420 603 449 888

www.futuregate.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,97003 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56533 KB. | 28.06.2022 - 19:44:44