Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > První den na festivalu TOURFILM 2014

První den na festivalu TOURFILM 2014

Letištní mezi­ná­rod­ní fil­mo­vý fes­ti­val TOURFILM se koná ve dnech 9.-11.10.2014 v Karlových Varech v hote­lu Thermal. Hlavním téma­tem fes­ti­va­lu je MAROKO - PERLA ARÁBIE. V duchu hlav­ní­ho téma­tu je pro­ve­de­na výzdo­ba a je mu věno­vá­na i část pro­gra­mu.

Ve čtvr­tek 9.10.2014 se zahá­ji­la pro­gram hlav­ní hvězda letoš­ní­ho pro­gra­mu, aus­tral­ský foto­graf David Hannan. Fotografka Jarmila Štuková před­sta­vi­la své foto­gra­fie z Afganistánu, reži­sér Petr Horký vyprá­věl o své prá­ci na fil­mu Století Miroslava Zikmunda, Jiří Dužár před­sta­vil pro­jekt „Česko. Země jako z fil­mu.“ a  Radim Uzel uve­dl svou kni­hu Sex napříč kon­ti­nen­ty.

Souběžně s hlav­ním pro­gra­mem pro­bí­ha­la pro­jek­ce sou­těž­ních fil­mů v malých kinosá­lech. Festivalu TOUR REGION FILM se letos zúčast­ní 64 fil­mů, 35 spo­tů a 30 mul­ti­mé­dií. Festival TOURFILM před­sta­ví 477 fil­mů a spo­tů, 163 mul­ti­mé­dií ze 132 zemí svě­ta.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,97578 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56043 KB. | 24.05.2022 - 08:04:34