Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 %

pruvodce ceskou spolecnosti aneb hvezdy trochu jinak 9788072810703.280299474

Tahle kni­ha je tako­vý prů­řez zážit­ků a výro­ků slav­ných nebo zná­mých lidí. Kniha je roz­dě­le­ná na spe­ci­fic­ké kapi­to­ly. Žertíky a vtíp­ky začí­na­jí hned zost­ra – herec­kou legen­dou Jiřinou Jiráskovou. To ješ­tě teh­dy spo­lu s jejím man­že­lem Zdeňkem Podskalským, dosta­li kap­ra od jejich zná­mé­ho rybá­ře s tím, že ho má paní Jiřina zabít a sníst. Kapra měli ve vaně a Jiřina Jirásková se lek­la, když pla­val bři­chem vzhů­ru, že mu něco je, tak mu zača­la dávat dýchá­ní z úst do úst.

V kapi­to­le Záhady napří­klad vzpo­mí­ná ast­ro­log Antonín Baudyš, jak před­po­vě­děl jis­té věci býva­lé­mu pre­zi­den­to­vi repub­li­ky Václavu Havlovi a tre­fil se v nich. Kniha se nemoh­la vyhnout ani skan­dá­lům, ale není to vylo­že­ně bul­vár. Za asi nej­vět­ší pal­bu pova­žu­ju v tom­to oddí­le, že když se kdy­si pro­mí­tal doku­ment o Lucii Bílé, Život je zeb­ra, tak přes­to, že o býva­lém part­ne­ro­vi Petru Kratochvílovi nepadlo jedi­né kři­vé slo­vo, tak mu jed­na divač­ka vle­pi­la pořád­nou fac­ku.

Trapasy – tady asi nej­vět­ší zažil Karel Vágner, když ho omy­lem pova­žo­va­li za řidi­če her­ce Miroslava Donutila. V Příbězích s neob­vyk­lým kon­cem jsou i stra­ši­del­né zážit­ky. Jan Vyčítal se v Austrálii s přá­te­li na gar­den par­ty šli kou­pat do řeky, při­čemž v tu ránu se obje­vi­li pověst­ní čer­ní hadi. Všichni kři­če­li, hlav­ně ženy, ale ani mužům neby­lo do zpě­vu – uklid­ni­li se až po pivu.

V dal­ší kapi­to­le Řeči a řečič­ky se Veronika Žilková poza­sta­vu­je nad tím, že kaž­dý měsíc trne, jest­li nebu­de díky v té době šest­nác­ti­le­té dce­ři Agátě babič­kou. Předposlední část Rarity se zao­bí­rá tako­vý­mi zají­ma­vost­mi, kdo je nej­těž­ší čes­ký herec nebo kdo je nej­vyš­ším čes­kým auto­rem lite­ra­tu­ry fak­tu. Na závěr tu máme Větší i men­ší odha­le­ní, kte­ré by se dalo srov­nat s bul­vá­rem, ale není to úpl­ně tak.

Kniha se mi líbí, mám ráda, když se dozvím něco o her­cích a zpě­vá­cích, pří­pad­ně i jiných osob­nos­tech. Nemusí to být jenom kdo, s kým, kde a tak podob­ně, jak to píšou bul­vár­ní plát­ky. Obálka je řeše­ná vel­mi dob­ře, na před­ní stra­ně je něko­lik foto­gra­fií našich popu­lár­ních uměl­ců, na zad­ní je pro změ­nu jen herec Ondřej Vetchý. Není dlou­há – 112 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Eminent.

 • Autor: Zdeněk Jůzek
 • Žánr: belet­rie, memoá­ry, humor
 • Nakladatelstvi: Eminent
 • Datum vydá­ní: 2001


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 %17. dubna 2017 Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 % Vlastimil Brodský byl hvězda jednak filmového plátna, ale taktéž i rozhlasového éteru, kde vyprávěl pohádky. Posléze si je začal vymýšlet a vyprávět svému jezevčíkovi Hugovi. Všechny byly […]
 • Ach, holčičko - kniha - recenze - 100 %25. března 2017 Ach, holčičko - kniha - recenze - 100 % Malá knížečka o 20 povídkách – tak zní ve zkratce obsah tohoto díla. Hned úvodní, podle které se nazývá celá kniha, je trochu smutná, ale William Saroyan to podal tak, že si to člověk […]
 • Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %27. dubna 2017 Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 % Paleček zažil mnoho příběhů a mockrát pomohl nevinným a dá se říci obětem. Například, když pomáhal sedlákovi Kolínovi, kterému se ztratilo jeho krásné telátko z chlívku a Kolín neměl ani […]
 • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […]
 • Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 %28. dubna 2017 Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 % Rozumbrádkové bydlí v malebném údolí vysoko v horách. Jsou to takoví drobní človíčkové s hustými vlasy. Celým příběhem prochází tři Rozumbrádkové – Hlavěnka, Vtipálek, Mudra. Jednou k nim […]
 • Drsný muž - kniha28. dubna 2018 Drsný muž - kniha Na jednoho muže přišli, když na vzdálenost pět set padesát yardů pozoruje terasu, bylo z jeho hlediska přirozené, když dělali unáhlené závěry, přičemž on byl pouze lovec, který hledal […]
 • Pasáž - kniha26. června 2017 Pasáž - kniha Příběhem prochází hlavní mužská postava Antonín Tvrz. Jednoho dne jde ulicí, či spíše pasáží a zastaví se u telefonní budky. Ne, že by chtěl volat, ale hledal diář. Mezitím k budce přišla […]
 • Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 %28. března 2017 Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 % Příběh starý více jak 170 let a stále aktuální. Tak by se dala zhodnotit dramatická pohádka Vánoční koleda čili Vánoční povídání s duchy od světoznámého spisovatele Charlese Dickense. […]
 • Motáky nezvěstnému - kniha11. července 2017 Motáky nezvěstnému - kniha Příběhem provází vypravěč, který nese jméno Vilém Svoboda. Vše začíná v soudní síni. Předsedou senátu byl jistý Ruggiero Ritt, který se skvěl snědou pletí a vlastně byl takovým typem, […]
 • Čtyři západy slunce - kniha5. června 2017 Čtyři západy slunce - kniha Příběh vypráví o muži, jehož okolnosti donutili provozovat řemeslo hřebíkáře. Vyráběl hřebíky, jakékoliv si člověk zamanul. Jenže se mu to začalo zajídat a tam s nástupem zimy přestal tuto […]