Kritiky.cz > Pro domov > Pronajmout si svou vlastní kancelář

Pronajmout si svou vlastní kancelář


Začal jste pra­co­vat jako oso­ba samo­stat­ně výdě­leč­ně čin­ná a chys­tá­te si pro­najmout svo­ji vlast­ní kan­ce­lář? Možná zaží­vá­te tro­chu výraz­né a nepří­jem­né dile­ma. Dělat sám na sebe před­sta­vu­je vel­kou svo­bo­du, o kte­ré jste vždy snil, nebo sni­la. Na stra­ně dru­hé, to obná­ší i urči­tou izo­la­ci. Samozřejmě do doby, než bude­te mít své vlast­ní pod­ří­ze­né, ale je otáz­ka, zda o pod­ří­ze­né vůbec sto­jí­te. Co si bude­me poví­dat, pra­cov­ní kolek­tiv pros­tě chy­bí. Kolegové Vám mohou lézt na ner­vy, ale v koneč­ném důsled­ku s nimi trá­ví­te mini­mál­ně osm hodin den­ně a strá­ví­te s nimi mno­ho pří­jem­ných chvil. Toto Vám roz­hod­ně teď bude chy­bět.
 

Sdílená kancelář čili coworking

Ovšem jed­no řeše­ní by se našlo. Jedná se o sdí­le­né kan­ce­lá­ře, kte­rým se říká cowor­kin­gy. Jedná se o poměr­ně moder­ní zále­ži­tost, kte­rá se postup­ně začí­ná roz­ši­řo­vat i u nás. Najdete zde veš­ke­ré vyba­ve­ní, počí­na­je nábyt­kem, kon­če IT vyba­ve­ním. Na jed­nom pro­sto­ru se sejde tře­ba gra­fik, účet­ní, pře­kla­da­tel, práv­ník, a pra­cu­jí spo­leč­ně. Výhodou je, že kan­ce­lá­ře nepo­tře­bu­je­te vyu­ží­vat kaž­dý den, čas­to pra­cu­je­te napří­klad z domu a pro­sto­ry v cowor­kin­gu si pro­najme­te jen po dobu, kdy tam oprav­du jste, nemu­sí­te si pro­na­jí­mat kan­ce­lář na celý měsíc.
 
Coworkingy po celém svě­tě
 Velmi pozi­tiv­ní zprá­vou je, že pokud čas­to ces­tu­je­te, cowor­kin­gy dnes nalez­ne­te v pod­sta­tě na celém svě­tě. Můžete tedy tyto sdí­le­né kan­ce­lá­ře vyu­ží­vat napří­klad na své dovo­le­né. I zde pla­tí, že se může­te setkat se zají­ma­vý­mi lid­mi, kte­ří tře­ba budou mít pro Vaši kari­é­ru zce­la zásad­ní význam.
 
Aby se Vám dob­ře pra­co­va­lo
Než si tedy začne­te pro­čí­tat nabíd­ky pro­ná­jmů kan­ce­lá­ří, roz­hod­ně sto­jí za zvá­že­ní, zda by toto neby­lo pro Vás to vhod­né a opti­mál­ní řeše­ní, kte­ré by se Vám moh­lo líbit. V pro­stře­dí sdí­le­ných kan­ce­lá­ří se Vám zce­la jis­tě bude dob­ře pra­co­vat.


Foto: Pixabay

  • I v kanceláři se můžeme fungovat udržitelně16. března 2021 I v kanceláři se můžeme fungovat udržitelně Ať už podnikáte, nebo jste zaměstnaní, v práci většinou všichni trávíme spoustu času. Proto by i naše pracovní prostředí mělo odpovídat jeho náročným potřebám. Kancelář, vybavená […] Posted in Pro domov
  • Virtuální kancelář27. února 2021 Virtuální kancelář Když začínáte s podnikáním, je samozřejmé, že začínáte pomalu. Jen málokdo jde do rizika a nastaví si vysokou prestiž v podobě luxusní kanceláře na vyhlášené adrese, luxusním voze a jiných […] Posted in Pro domov
  • Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout25. února 2021 Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout Pokud tedy přemýšlíte nad tím, co byste mohli udělat pro úspěch Vašich stránek, je vždy dobré vědět, že tu pro Vás jsou možnosti, které by se Vám mohly líbit. Ono dosáhnout vyšší […] Posted in Pro domov
  • Útulná kancelář je určitě velmi důležitá13. ledna 2021 Útulná kancelář je určitě velmi důležitá V práci trávíme mnoho času, na tom se určitě všichni shodneme. Není to právě příjemné, ale nedá se s tím nic dělat. Minimálně osm hodin, ale mnozí z nás tráví v hodině dvanáct hodin a […] Posted in Pro domov
  • Kvalitní vybavení do kanceláře24. prosince 2020 Kvalitní vybavení do kanceláře Mnoho lidí, kteří pracují v provozu a jsou zvyklí na těžkou manuální práci, by pravděpodobně řekli na adresu takzvaných kancelářských myší, že berou vysoký plat za žádnou práci. Jakoby […] Posted in Pro domov
  • I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení22. prosince 2020 I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení V současné době je velmi rozšířen a u spousty zaměstnanců oblíbený výkon práce z domova, tedy home office. Ne každý zaměstnavatel toto umožňuje, ale kdo má takovou možnost, pak je […] Posted in Pro domov
  • Víc než jen kvalitní kancelář6. prosince 2020 Víc než jen kvalitní kancelář Kvalitní kancelář to je samozřejmě komfortní vybavení i zázemí, které zodpovědný zaměstnavatel zajistí svým podřízeným. Ostatně, když myslí na druhé, myslí tím samozřejmě také na svůj […] Posted in Pro domov
  • Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí?22. října 2020 Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí? V dnešní době je velice populární práce z domova. Tato práce se stává stále více atraktivní a využívá ji mnohem více lidí, pokud to zaměstnavatel umožňuje. Ovšem pokud neděláte […] Posted in Pro domov
  • Režisér Antoine Fuqua (Equalizer 1-2, Král Artuš, Training...7. srpna 2020 Režisér Antoine Fuqua (Equalizer 1-2, Král Artuš, Training... Režisér Antoine Fuqua (Equalizer 1-2, Král Artuš, Training Day) zrežíruje adaptaci románu Season in Bethlehem: Unholy War in a Sacred Place jménem Siege of Bethlehem. Kniha/film […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Valve potvrdilo, že v minulosti pracovalo na Half-Life 3, Left...11. července 2020 Valve potvrdilo, že v minulosti pracovalo na Half-Life 3, Left... Valve potvrdilo, že v minulosti pracovalo na Half-Life 3, Left 4 Dead 3 a minimálně dalších třech projektech. Na povrch to vyplývá z dokumentu Half-Life: Alyx - Final Hours na Steamu, […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,44156 s | počet dotazů: 214 | paměť: 50007 KB. | 10.04.2021 - 16:49:06