Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Prokletý hrad 3D

Prokletý hrad 3D

Prokletý hrad 3D
31.12.2006

recen­ze

Přečteno: 114 krát

Tedy ale­spoň to sli­bu­jí auto­ři. Opravdu dodr­ží sli­by a bude se sku­teč­ně jed­nat o kva­lit­ní podí­va­nou?
Při pro­slo­vu Dariny Miklovičové před začát­kem pro­jek­ce jsem si říkal, že ten­to film by mohl do IMAXU při­nést koneč­ně prv­ní sní­mek s pořád­ným pří­bě­hem, kte­rý by byl oprav­du zají­ma­vý. To jsem se oprav­du zmýlil.Tento film je totiž napros­to bez pří­bě­ho­vé linie, pokud tedy nepo­čí­tá­te „pří­běh“, kte­rý se dá shr­nout do jed­né krát­ké věty.

Technické zpra­co­vá­ní se také zrov­na moc nezda­ři­lo. Ono totiž vypa­dá jako něja­ká nepo­ve­de­ná hra z roku 1998. Dnešní hry mají gra­fi­ku dale­ko lep­ší, a to s dneš­ní­mi poža­dav­ky na zába­vu oprav­du nesta­čí. Český dabing je dob­rý. Ono se totiž moc porov­ná­vat nedá, z těch pár vět, co ve fil­mu pad­nou.
Dostáváme se k jedi­né­mu pozi­ti­vu fil­mu a tím je rocko­vá HUDBA. Ta se totiž sna­ží jako jedi­ná tvo­řit „atmo­sfé­ru“ ve fil­mu. O soun­d­track se posta­ra­li pro mě nezná­mé sku­pi­ny Arid a Lunascape.

Verdikt: Pokud vám sta­čí dob­rá rocko­vá hud­ba a na ničem jiném vám nezá­le­ží, tak na ten­to film s klid­ným svě­do­mím může­te jít. Pokud jsou ale vaše náro­ky na zába­vu tro­chu vyš­ší, tomu­to sním­ku se radě­ji oblou­kem vyhně­te.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.0 z 5 (hod­no­ce­no 1x)

Slávek Anlauf

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,19106 s | počet dotazů: 215 | paměť: 53509 KB. | 21.01.2022 - 08:52:55