Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Prokletí

Prokletí

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po dlou­hé době se něko­mu poved­lo nato­čit kva­lit­ní kome­di­ál­ní horor, kte­rý sto­jí za to vidět. Tentokrát ze svě­ta vlkodla­ků a jak už to u tee­nage horo­rů bývá, také z pro­stře­dí střed­ní ško­ly.

Film si mě zís­kal hned úvod­ní pís­nič­kou Little Red Riding Hood, kte­rá nejen že je sama o sobě výbor­ná, ale pře­de­vším se svým námě­tem (tex­tem) k fil­mu per­fekt­ně hodí. Kdyby ten text nebyl z roku 1966, řekl bych, že byl napsán pří­mo pro ten film.

Ellie (Christina Ricci) se se svým mlad­ším bra­t­rem Jimmy (Jesse Eisenberg) vra­cí v noci autem domů, když vra­zí do něja­ké­ho div­né­ho tvo­ra a způ­so­bí havá­rii ješ­tě dal­ší­ho auta, kte­ré se zku­tá­lí ze sva­hu. Když se sna­ží řidič­ku z auta vypros­tit, stvo­ře­ní, kte­ré jim před tím skři­ži­lo ces­tu, jí odtáh­ne do lesa a roz­tr­há. Oba sou­ro­zen­ce při tom poškrá­be. Nejsou to žád­ná vel­ká zra­ně­ní, ale poslé­ze zjis­tí, že nejsou bez­vý­znam­ná. Jimmy tvr­dí, že šlo o vlkodla­ka. Ellie stvo­ře­ní nevi­dě­la a pro bra­t­rův názor nemá moc pocho­pe­ní.

Oba sou­ro­zen­ci, i když si to Ellie nechce při­pus­tit, na sobě začí­na­jí pozo­ro­vat urči­té změ­ny, kte­ré čím dál tím jas­ně­ji uka­zu­jí, že škrá­ban­ce od vlkodla­ka nezů­sta­ly bez násled­ků. Ellie o tom ale nechce ani sly­šet. Chce se dál věno­vat své karie­ře pro­dukč­ní tele­viz­ní talkshow, své­mu pří­te­li Jakeovi (Joshua Jackson) a na pohád­ky o vlkod­la­cích nemá chuť. Co se ale sta­lo, se nedá jen tak pus­tit z hla­vy. Naopak Jimmy je ze svých nových schop­nos­tí, kte­ré postup­ně zís­ká­vá, nad­šen. Ve ško­le je to tako­vý otlou­ká­nek, kte­ré­ho nikdo nemá rád a svých nových schop­nos­tí nále­ži­tě vyu­ží­vá. Alespoň zpo­čát­ku.

První polo­vi­na fil­mu se tvá­ří jako teenage-horor nebo thriller. Tajemství kolem vlkodla­ka vyvo­lá­vá napě­tí, vlkodlak je všu­de kolem, ale není vidět. Maximálně se někde mih­ne. Ale v momen­tě, kdy se ta chlu­pa­tá potvo­ra uká­že v plné krá­se, je celé tajem­no bohu­žel pryč a pros­tě se musí­te smát. Od této chví­le se film mění na kome­di­ál­ní horor. Scenárista Kevin Williamson říká „Chtěl jsem udě­lat něco jako Vřískot. Něco, co by bylo v prv­ní řadě stra­ši­del­né a také vtip­né.“. To se mu z vel­ké čás­ti poved­lo. Skutečně se jed­ná o horor, u kte­ré­ho se v jed­nom kuse musí­te smát.

O filmu:

Prokletí
USA, 2005, 97 min
Oficiání web: Cursed
Režie: Wes Craven
V hlav­ních rolích: Christina Ricci, Joshua Jackson, Judy Greer, Kristina Anapau, Scott Baio, James Lance Bass, James Brolin, Portia de Rossi, Jesse Eisenberg, Shannon Elizabeth, Robert Forster, Michelle Krusiec


Podívejte se na hodnocení Prokletí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Terry Gilliam v TV - Brazil3. ledna 2004 Terry Gilliam v TV - Brazil Podobně jako ve Dvanácti opicích, i zde Gilliam umístil svůj příběh do těžko definovatelného období kolem Vánoc "někdy ve 20. století", kdy armády bezejmenných úředníčků striktně […] Posted in TV Recenze
  • u Černoprdelníka4. října 2016 u Černoprdelníka Posted in Komiks
  • Mulčování trávy: výhody a nevýhody20. dubna 2023 Mulčování trávy: výhody a nevýhody Posekání trávy je jednou z nejčastějších činností na zahradě. Ale co dělat s posekanou trávou? Mnoho lidí ji sbírá a odváží do kompostu nebo na skládku. To je ale škoda, protože posekaná […] Posted in Domácí rady
  • Rozhovor s Pavlem Liškou13. dubna 2017 Rozhovor s Pavlem Liškou Jak se Vám natáčelo s panem režisérem Chlumským? S Jiřím jsem se setkal poprvé právě tady na Špuntech. Spolupracovalo se mi s ním velmi poťouchle, a to v nejlepším slova smyslu. Přece jen […] Posted in Rozhovory
  • Titulky k The Endgame S01E04 - #1 with a Bullet21. dubna 2022 Titulky k The Endgame S01E04 - #1 with a Bullet Netrvalo to dlouho a máme tu titulky ke čtvrté epizodě seriálu The Endgame, ve kterém zase o trochu odhalíme úmysly Eleny Fedorové a jejího zločineckého gangu, který uprchl z první banky. […] Posted in Titulky
  • Vetřelec ³ - A co použijeme jako návnadu?18. května 2020 Vetřelec ³ - A co použijeme jako návnadu? Masakr na Acherone přežila jen Ripleyová, Newt, Dwayne Hicks a horní polovina androida Bishopa.Ale na lodu Sulaco vypupkne požár a kabiny se spícími lidmi jsou automaticky převezeny do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […] Posted in Recenze knih
  • MasterChef Česko řada II. díl 88. září 2016 MasterChef Česko řada II. díl 8 Díl z 7.9.2016. https://www.youtube.com/watch?v=psW-FiBNsqQ Posted in Reality show
  • Vratné lahve - Snadné je žít...23. srpna 2020 Vratné lahve - Snadné je žít... Josef Tkaloun není běžným pětašedesátníkem. Živí se jako učitel, nezvládá krizové situace se vzpurnými žáky a počítačům rozumí jako koza petrželi. Jeho dny se pozvolna sčítají a víc než […] Posted in Retro filmové recenze
  • Adalbert Stifter - Žula. Smolaři.5. října 2019 Adalbert Stifter - Žula. Smolaři. Adalbert Stifter, slavný rodák z Horní Plané (dříve Oberplan), kterého však navzdory tomu, že je přirovnáván k jakési obdobě rakouské Boženy Němcové, skoro nikdo u nás nezná.Škoda.Ačkoliv […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,36683 s | počet dotazů: 267 | paměť: 61671 KB. | 27.09.2023 - 11:36:55