Kritiky.cz > Recenze knih > Projekt pes (ten můj)

Projekt pes (ten můj)

ProjektPes

V našem kniž­ním pří­bě­hu je hlav­ním hrdi­nou klu­či­na jmé­nem Jenda, kte­rý se sna­ží pře­svěd­čit své rodi­če, aby mu poří­di­li psa. Jenda jako kaž­dý kluk je veli­ce neod­byt­ný a co si nyní uma­nul, to chce také usku­teč­nit, i když někdy to pro něho oprav­du nebu­de leh­ké, vymys­lí si však bra­vur­ní plán a snad i rodi­če přelstí. Jak to všech­no dopadlo, se dozví­te v této kníž­ce pro děti, kte­rá má 72 stran.

Knížka je vel­mi krás­ně ilu­stro­va­ná a nalez­ne­te zde pěk­né obráz­ky k popi­so­va­né­mu pří­bě­hu, občas i komic­ky vtip­né. Text je sro­zu­mi­tel­ný a bez pra­vo­pis­ných chyb. Písmena jsou střed­ně vel­ká a ško­lá­ci s tím­to tex­tem jis­tě nebu­dou mít při čte­ní žád­ný pro­blém. Výrazově se autor­ka sna­ži­la vžít do mlu­vy dneš­ní mlá­de­že a tak čte­ní je vlast­ně zába­va.  Autorka se sna­ži­la popsat, co nej­re­ál­ně­ji jak to v rodi­ně bývá, když si děti něco zama­nou. Také se vel­mi dob­ře vži­la do role dítě­te, z jehož strán­ky je pří­běh popi­so­ván, a to včet­ně těch vese­lých i smut­ných strá­nek. V kníž­ce se také sezná­mí­me s cho­dem domác­nos­ti i s jeho dal­ší­mi čle­ny, kde také nemů­že chy­bět babič­ka a kama­rád­ka ze ško­ly, kte­rá pochá­zí z rodi­ny, kte­rá má chov­nou sta­ni­ci pro pej­sky a kvů­li kte­ré to všech­no vlast­ně zača­lo.

Svým obsa­hem mě kníž­ka pře­kva­pi­la, a pro­to jí mohu jen dopo­ru­čit, Vaše děti urči­tě kníž­kou potě­ší­te. Pořizovací cena kníž­ky odpo­ví­dá své kva­li­tě. Pokud doma už pej­ska máte, do kníž­ky se dít­ko tolik nevži­je. V pří­pa­dě, že pej­ska plá­nu­je­te dětem poří­dit, je to vel­mi pěk­ná čet­ba, kdy se děti sezná­mí, jak se o tako­vé­ho pej­ska posta­rat, a že to pros­tě není jenom tak mít pej­ska na okra­su nebo pro­to, aby Vás obdi­vo­va­li Vaší přá­te­lé.


 • Autor:Lucie Hlavinková
 • Žánr:pří­běhy o zví­řa­tech, pří­běhy dětí, humor pro děti
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 10.04.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz za 183 Kč.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Erotický román PROKURÁTOR11. srpna 2019 Erotický román PROKURÁTOR Erotický román "Prokurátor" s prvky detektivky si vás podmaní hned na prvních stránkách, a to především díky svým hlavním protagonistům tj. obhájkyní Kingy Blońské a prokurátora Lukasze […]
 • Myší hlídka - 65 %15. června 2016 Myší hlídka - 65 % Zadáš-li úkol příslušníku Hlídky, ani smrt mu v jeho dokončení nezbrání. Takovou pověst mají myší stopaři a průvodci mezi obyvateli myšího teritoria. Straš, Justýn a Rybák jsou členy Myší […]