Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Projekt Adam - 60 %

Projekt Adam - 60 %

PJA
PJA

V loni šel v kinech vel­mi úspěš­ný film. Free Guy. Tento rok se reži­sér a hlav­ní hvězda loň­ské fil­mu vrh­li na dal­ší pro­jekt. Tím je Projekt Adam.

Tentokrát je to více cit­li­vé téma. Příběh bojov­ní­ka z budouc­nos­ti, kte­rý díky svém mlad­ší­mu já z roku 2022 doká­že zachrá­nit svo­ji pří­tom­nost, man­žel­ku a samo­zřej­mě svět.

Shawn Levy pat­ří mezi vel­mi úspěš­né reži­sé­ry. Proslavil se Nocí v muzeu, pokra­čo­val Netflix sérii Stranger Things a sna­ží se nám kaž­dý rok při­pra­vit seri­ál nebo film, kte­rý mu vydě­lá pení­ze.

Ryan Reynolds už pat­ří mezi herec­ké mata­do­ry a je jed­ním z mála her­ců, kte­ří se umí kome­di­ál­ně zne­mož­nit nato­lik dob­ře, aby film byl úspěš­ný. Od dob tře­tí­ho Bladeho si doká­zal ten­to herec najít tako­vé pro­jek­ty, kte­ré se sta­ly úspěš­né a sám oso­bě doká­že utáh­nout celý film.

V novém fil­mu Netflixu Projekt Adam zno­vu utáh­ne celý film, aniž bychom se nudi­li. Tentokrát si kolem sebe vybral dal­ší úspěš­né her­ce Marka Ruffala, Jennifer Garner a Zoe Saldanu, kte­ří mu zdár­ně sekun­du­jí.

Hlavní pozi­ce je ale na hlav­ně na hlav­ní hvězdě, kdy se Ryan Reynolds koneč­ně odklo­nil od týp­ku­jí­cí­ho týp­ka, ale sekun­du­je své­mu vlast­ní­mu mlad­ší­mu já, kte­ré­ho hra­je herec­ký debu­tant Walker Scobell.

Shawn Levy dostal dosta­tek peněz na to, aby nato­čil onli­ne oddychov­ku, kte­ré by asi v kině nemě­la tolik úspě­chu, ale pro svět Netflixu se napros­to hodí. Fanoušek má svo­je hvězdy, zába­vu a neděl­ní večer mi v kli­du rych­le uběh­ne. Film ani není tak dlou­hý, a tak není potře­ba tolik u toho pře­mýš­let, pou­ze se bavit.

Film se pro Netflix napros­to hodí a pro Čechy je i pozi­tiv­ní, že je dabo­va­ný, a tak si film uži­je kaž­dý, kdo si onli­ne služ­bu před­pla­tit. Bohužel je to pros­tě ne kino film, kte­rý by se v kině neu­chy­til. Tak si jej fanouš­ci slav­ných her­ců uži­jí pou­ze onli­ne. Příběh je jed­no­du­chý, záplet­ka ješ­tě jed­no­duš­ší a zpra­co­vá­ní, na Netflix doce­la dob­ré, ale kdy­by to byl film, bez hvězd­né­ho reži­sé­ra, her­ců… tak by se na něj zapo­mně­lo.


Photo © Netflix


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Projekt Adam – cestování časem existuje!24. března 2022 Projekt Adam – cestování časem existuje! Filmfanatic se snaží nebýt zatížený předsudky. Opravdu. Jenže u netflixovských filmů se s každým dalším kouskem utvrzuji v tom, že tohle studio zkrátka umí seriály. Ne filmy. Kde jsou ty […] Posted in Filmové recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73167 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56646 KB. | 30.06.2022 - 12:35:24