Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Program od 30.8. do 5.9.2002

Program od 30.8. do 5.9.2002

Co nás čeká a nemi­ne? 30.8. - 5.9.2002


Pátek - 30.8.2002
20:00 - ČT 1 - Železná mas­ka - Klasické fil­mo­vé zpra­co­va­ní z roku 1962 z Francie z Janem Maraisem
21:30 - - TV Nova - Koule - Vědeckofantastický horor pod­le před­lo­hy Michaela Crichtona. V hlav­ních rolích D. Hoffman, Sharon Stone a S. L. Jackson

Sobota - 31.8.2002
14:25 - Prima - Slavný film autor­ské dvo­ji­ce Elmar Klos a Ján Kadár o ama­tér­ském orchest­ru nábyt­kář­ské­ho druž­stva
20:50 - TV Nova - Posední Mohykán - Poslední adap­ta­ce romá­nu Fanimora Coopera, ode­hrá­va­jí­cí se v 18. sto­le­tí. V hlav­ních rolích - D. Day-Lewis a Madaleine Stowe

Neděle - 1.9.2002
20:00 - Nova - S tebou mě baví svět - Nejpěšnější kome­die Marie Poledňákové - „není co dodat“
23:35 - Prima - Bonnie a Clyde - Snímek inspi­ro­va­ný sku­teč­nou udá­los­tí - o sku­teč­né lupič­ské dvo­ji­ci v času hos­po­dář­ské kri­se - v hlav­ních rolích Fay Danaway a Warren Beatty

Pondělí - 2.9.2002
18:00 - Nova - M.A.S.H - Úvodní díl kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu z pro­stře­dí armád­ní nemoc­ni­ce ze 70. let
19:55 - Prima - Hercule Poirot - detek­tiv­ní seri­ál pod­le Agaty Christie

Úterý - 3.9.2002

9:25 - Nova - Spartakus - Dvoudílný ame­riský vel­ko­film v režii Stanleyho Kubrika s mno­ha herec­ký­ma hvězda­ma - Kirk Douglas, Laurenc Olivier, Peter Ustinov a dal­ší.
20:00 - ČT 1 - film na přá­ní - vyber­te si z Helimadoe, Návratu idi­o­ta a Orbis Pictus

stře­da - 4.9.2002
20:00 - ČT 2 - Lola běží o život - Německý film, kte­rý je hitem mlad­ší divác­ké gene­ra­ce. Režie Tom Tykwer
20:00 - Nova - Boeing 747 v ohro­že­ní - Kurt Russel a Steven Segal zabra­ňu­jí úto­ku na Washigton v une­se­ném leta­dle.

čtvr­tek - 5.9.2002
20:00 - Nova - Byl jed­nou jeden pol­da - Sokupovo dílo z roku 1995 - kome­die z čes­ké poli­cej­ní aka­de­mie. V hlav­ních rolích: Ladislav Potměšil, Miroslav Moravec a dal­ší.
21:40 - ČT2 - Muž z prv­ní­ho sto­le­tí - čes­ká kome­die z roku 1961 - k  výro­čí naro­ze­ní Miloše Kopeckého


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,57570 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56648 KB. | 28.06.2022 - 20:30:29