PAVEL LIŠKA (1972), role Trpělky

Teroristka foto rb kc 113

Respektovaný fil­mo­vý, tele­viz­ní a diva­del­ní herec. Narozen v Liberci. Po absol­vo­vá­ní brněn­ské JAMU účin­ko­val v HaDivadle v Brně i Národním diva­dle v Praze. Jeho fil­mo­vým debu­tem byla role Františka v tragi­ko­me­dii Saši Gedeona Návrat idi­o­ta (1999). V násle­du­jí­cích letech si zahrál v řadě fil­mů a tele­viz­ních insce­na­cí. Často spo­lu­pra­co­val s reži­sé­rem Bohdanem Slámou, za hlav­ní roli v jeho tragi­ko­me­dii o křeh­kém vzta­hu dvou mla­dých lidí Štěstí (2005) si odne­sl pres­tiž­ní soš­ku Českého lva za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli. Výběr z fil­mo­vých pro­jek­tů: Divoké vče­ly (2001), Pupendo (2003), Mazaný Filip (2003), Šílení (2005), Účastníci zájez­du (2006), Venkovský uči­tel (2007), Zloději zele­ných koní (2016), Anděl Páně 2 (2016), Toman (2018).

Představte svou posta­vu Trpělky.

Trpělka je dob­rý člo­věk, kri­mi­nál­ník. Jsem pře­svěd­če­ný, nejen z lite­ra­tu­ry a fil­mu, že tyhle rovi­ny se pros­tě nevy­lu­ču­jí. Včera jsem se potkal po letech se svým kama­rá­dem ze základ­ky, kte­ré­ho pus­ti­li zase z kri­mi­ná­lu. Povídal jsem si s ním po letech. Jeho duše je úpl­ně stej­ná, jako byla, když jsme byli děti. Hned mi nabí­dl, jest­li něco nepo­tře­bu­ju. Jestli nesta­vím barák, nepo­tře­bu­ji pěnu, izo­la­ci? Pak se zara­zil a řekl: „Tobě bych to ale kurňa musel dát gra­tis, ty seš kámoš… No neva­dí, pro tebe to udě­lám lišá­ku.“ Tak to je Trpělka.

Co Vás zau­ja­lo na scé­ná­ři, že jste na svou roli kývl?

Já jsem se s Radkem Bajgarem měl mož­nost potkat už dřív a vždy mi do toho něco při­šlo, tak teď mi to bylo blbý zase odmí­tat. A naštěs­tí nebyl důvod. Ze vše­ho nej­víc mě lákal vlast­ně on. Znal jsem jen jeho prá­ci, jeho ne.

Zmínil jste, že na pro­jek­tu Vás nej­ví­ce lákal reži­sér Radek Bajgar, jak půso­bí na her­ce, v čem Vám jeho způ­sob prá­ce vyho­vu­je?

Byl jsem na něj zvě­da­vý. Byl jsem tro­chu při­pra­ve­ný na to, že bude mít i něja­ký ty nedu­hy reži­sé­rů samou­ků, co si jed­no­ho dne řek­li, že si vlast­ní scé­ná­ře budou reží­ro­vat sami. Ale on byl dospě­lý reži­sér. Nemusel dávat naje­vo, že všech­no ví. Uměl pochy­bo­vat, uměl naslou­chat a byl ote­vře­ný. Uměl si pro­sa­dit svou a pře­svěd­čit ostat­ní. Je pros­tě „dob­rej“.

Více na Kritiky.cz
Manhunt Když se řekne jméno John Woo, většině fanoušků filmové akce se vybaví hity devadesátých ...
Oldřich Kaiser - ponocný Koho hrajete v pohádce Řachanda, jaká je vaše postava?  Hraju opilého ponocného. Na té roli...
Recenze: Zvířátka v džungli V džungli se narodili dva malí tygříci, kteří provedou malé čtenáře životem v pralese a...
Brickleberry aneb Park s nulovou šancí na přežití Parta totálních magorů a cynický mluvící medvídek? Proč ne… Na tento animák se prosím n...
Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny  Kniha kynologa Stanleyho Corena se bude hodit všem majitelům chlupáčů ať už vlastní němec...

 

Má smy­sl se posta­vit zlu a bojo­vat s ním i za cenu vlast­ní obě­ti, jak je vidět ve fil­mu, jaký je Váš názor?

Jasně, že má. Je to vlast­ně úpl­ně jas­ný. Teď měl výro­čí Jan Palach, jeho  posled­ní slo­va byla něco o tom, že člo­věk by měl bojo­vat pro­ti zlu, na kte­ré prá­vě sta­čí. Ale je to, jak by řekl Trpělka: „...kur­va, hod­ně těž­ký.“

Více na Kritiky.cz
Film Lab 2015 Jiří Mádl herec a režisér - Beseda ...
Farma SK – 8. série – 70. díl https://www.youtube.com/watch?v=_BZjszavZCU ...
Finále odtajnilo místo pro archiv a láká na „funglovky“ Plzeň, 13. 4. 2017 – Filmový festival Finále Plzeň láká své fanoušky a filmové nadšence ...
Avengers: Endgame má nový trailer Před několika desítkami minut vypustil Marvel nový trailer na dubnový hit Avengers: Endgame. N...
Vesnice (The Village) – Ztráta času Komedie? Ne. Dobrodružný? Ne. Romantický? Ne. Sci-fi nebo fantasy? Ne. Akční? Ne. Thriller? Ne?...

S Ivou Janžurovou jste vytvo­ři­li úžas­ný komic­ký pár, ve kte­rém hra­je­te její­ho býva­lé­ho žáka - kri­mi­nál­ní­ka, kte­ré­ho nene­cha­la paní uči­tel­ka rup­nout a z vděč­nos­ti jí dává­te půvab­né rady do živo­ta, např.: „Kriminalita jenom vypa­dá jed­no­du­še, paní uči­tel­ko, ale pak se dyc­ky něco pose­re“ nebo „Je to kur­va těž­ký stře­lit člo­vě­ka.“ Jak se Vám hrá­lo s paní Ivou Janžurovou?

Na ten úžas­ný komic­ký pár jsem zvě­dav. Ještě jsem to nevi­děl. Ale samo­zřej­mě zahrát si s paní Janžurovou je pro mě vždy vel­ká čest.

Pokud bys­te měl pozvat v dub­nu divá­ky do kina na Teroristku, co je v kině čeká?

Nový čes­ký film. A já věřím, že není zby­teč­ný. Krom toho, že by se divá­ci moh­li zasmát, tak by moh­li i tro­chu zpo­zor­nět. Je tam dost para­lel s dneš­ní dobou a kon­krét­ně s tím, co trá­pí teď hod­ně i mě. Někteří jedin­ci si doká­ží kou­pit moc a zblb­nout oby­čej­ný lidí.

Co prá­vě teď natá­čí­te, na co se divá­ci mohou těšit?

Teď natá­čím film, kte­rý si pořád ple­tu s Teroristkou. Jenom názvem tedy. Snažíme se s reži­sé­rem Jiřím Vejdělkem zfil­mo­vat kni­hu Evžena Bočka Poslední aris­to­krat­ka.

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Rozhovor s Pavlem Liškou13. dubna 2017 Rozhovor s Pavlem Liškou Jak se Vám natáčelo s panem režisérem Chlumským? S Jiřím jsem se setkal poprvé právě tady na Špuntech. Spolupracovalo se mi s ním velmi poťouchle, a to v nejlepším slova smyslu. Přece jen […]
  • Pavel Liška12. září 2016 Pavel Liška Filmografie (výběr): Anděl Páně 2 (2016), Špunti na vodě (206), Zloději zelených koní (2016), Vraždy v kruhu (TV seriál - 2015), Marta a Věra (TV seriál -2014), Vinaři (2014),  Polski film […]
  • Zloději zelených koní - 55 %9. září 2016 Zloději zelených koní - 55 % Sběratelé jsou podivíni a peníze kazí charakter. Jsou lidé, kteří sběratelské vášni spojené s nebezpečím propadnou a těžko se své vášně zbavují, když výsledkem může být hromada peněz […]
  • Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y12. září 2018 Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y Pro peníze udělají postavy filmu Toman cokoli. Stejně jako kdysi jejich předobrazy. Dva z nich ztvárnili oblíbení filmoví a divadelní herci Martin Finger a Jaroslav Plesl. Martina […]
  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […]
  • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […]
  • Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat! Děj filmu zavede Petronela s Uriášem do malého města, kde se potkají s holčičkou Anežkou a její maminkou, krásnou vdovou Magdalenou.  V roli Anežky uvidíme Annu Čtvrtníčkovou. „Jsem […]
  • Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě28. března 2019 Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě Na novinářské projekci a následné tiskové konferenci představili tvůrci nový film s názvem “Teroristka“. Hlavní roli učitelky v důchodu, které se rozhodne k neobvyklému životnímu kroku, […]
  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […]
  • Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha! V hvězdném nebi se v pohádce Anděl Páně 2 sešla řada postav a jejich představitelů z prvního dílu. V čele s pánem Bohem Jiřím Bartoškou. „Jak se píše v Písmu svatém, Boha nikdy nikdo […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *