Václav Vašák (Bendl (25–45 let) – lékař, přítel Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Zoufale

Vaše posta­va asis­tu­je v kome­dii Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci u poro­du. Jak jste se jako muž při natá­če­ní těch­to scén cítil?

Vzhledem k tomu, že už jsem u poro­du asis­to­val, nebyl to pro mne žád­ný pro­blém. Muži jsou navíc u poro­du tak tro­chu bez­bran­ní a jejich pomoc a pod­po­ra je ome­ze­na na oby­čej­né běž­né úko­ny, jako je tiše­ní a mač­ká­ní ruky. Takže můj hlav­ní herec­ký úkol byl dávat pozor, abych křeh­ké prvo­ro­dič­ce Kláře Issové v náva­lu emo­cí neroz­mač­kal ruku nebo nevy­klou­bil zápěs­tí.

Michal Bendl má sla­bost pro krás­né a mla­dé ženy. Bavila vás tato vlast­nost vaší posta­vy?
Slabost pro krás­né mla­dé ženy má kaž­dý nor­mál­ní muž. S při­bý­va­jí­cím věkem se ovšem chla­pi roz­dě­lí na dvě zce­la odliš­né sku­pi­ny. První bych nazval „pasiv­ní zamě­řo­va­či“, to jsou ti, kte­rým už se sta­čí jenom dívat a sem tam vzdych­nout cito­slov­ce, a dru­hou sku­pi­nou jsou „aktiv­ní tes­to­va­či“. To jsou ti, kte­ří to stá­le nevzdá­va­jí a věří, že jedi­ně peč­li­vým tes­to­vá­ním, selek­cí a úmor­nou titěr­nou pra­cí se při­bli­žu­jí k nale­ze­ní té jedi­né doko­na­lé ženy. Bylo pří­jem­né hrát posta­vu Bendla, kte­rý pat­ří do sku­pi­ny čís­lo dvě.

Ve scé­ná­ři je Michal Bendl vykres­len i jako lékař a dob­rý kama­rád, kte­rý se sta­rost­li­vě sta­rá o svo­ji kama­rád­ku, jež má sklon k neho­dám. Měří jí pulz, kon­t­ro­lu­je pora­ně­nou hla­vu. Uměl bys­te i vy poskyt­nout v pří­pa­dě nou­ze prv­ní pomoc?
V pří­pa­dě nou­ze bych se prav­dě­po­dob­ně uměl zacho­vat veli­ce pro­fe­si­o­nál­ně. Jsem prak­tik opti­mis­ta a v tako­vých­to vyhro­ce­ných situ­a­cích jed­nám zce­la klid­ně jako zku­še­ný mecha­nik nebo stro­jař. Zjistím, kde co chy­bí, co kde teče, kde co zapadlo, a v rám­ci mož­nos­tí začnu sklá­dat.

Více na Kritiky.cz
L.A. Noire ...
Stopy zmizelých (The Burrowers) 2008 Mám celkem rád westerny, tedy, rozhodně ne všechny, ba právě naopak, většinu westernů rád ...
Křest knihy Dvojité salto na talíři ...
Co si nenechat ujít ve Varech Dnes začíná Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, což je pro vyznavače kvalitní...
Film o filmu Anthropoid – čeští a herci a tvůrci ...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal18. května 2018 Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal Lubomír Smékal je povoláním psycholog, ale také scénárista dvou českých filmů, na kterých spolupracoval s režisérem Miroslavem Krobotem. První společný film Díra u Hanušovic získal tři […]
  • Blaženka – Emília Vášáryová20. února 2017 Blaženka – Emília Vášáryová Můžete představit postavu, kterou ve filmu hrajete? „Na rozdíl od jiných postav ve filmu, které jsou historicky dané a skutečně existovaly, je Blaženka fiktivní postava, je to jeho […]
  • Bolek Polívka - Theofil28. února 2016 Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe […]
  • ROZHOVOR: Kusy historie jsou v nás obtisknuté navždy…26. března 2018 ROZHOVOR: Kusy historie jsou v nás obtisknuté navždy… Síť snů vzniká ve chvíli, kdy se vám do života vnutí dávné poselství. Máte-li rádi příběhy, v nichž se prolínají dvě dějové linie, je Petra Kubašková ta pravá autorka pro vás. A asi […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Klára Issová (Hlavní postava filmu Olga (18–38 let)) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci21. ledna 2018 Klára Issová (Hlavní postava filmu Olga (18–38 let)) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Manželka, milenka, studentka, matka, prodavačka spodního prádla a psycholožka, to vše je Olga, kterou hrajete ve filmu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Ve které z těchto poloh Olgy jste […]
  • Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem Ve filmu hrajete babičku, přitom jste taková mladice! Jak jste se do takové role vžívala? Musela jste pro roli změnit svůj zevnějšek? Zaprvé nejsem žádná mladice, ale děkuji za lichotku! […]
  • Denisa Barešová (Helenka)14. srpna 2018 Denisa Barešová (Helenka) Denisa Barešová se narodila 16. 12. 1995 v Praze. Odmalička navštěvovala Dismanův rozhlasový dětský soubor, díky kterému se všestranně věnovala divadlu a filmu. Během studia zpěvu na […]
  • Rozhovor s Patrickem Bruelem24. ledna 2013 Rozhovor s Patrickem Bruelem Mohl byste nám něco říci o Vaší filmové postavě? Victor je člověk, který si pevně stojí za svým přesvědčením. Ani kvůli svádění nechtěl dělat ústupky. On je osobnost, která mi je celkem […]
  • Petr Čtvrtníček - velitel stráží29. února 2016 Petr Čtvrtníček - velitel stráží V této pohádce jste velitelem stráží, mohl byste nám vaši postavu nějak přiblížit?  Velitel stráží ve zmíněném projektu je 170 cm vysoký muž střední postavy, hovoří česky, slovensky, […]