REŽISÉR ERIC KHOO O BISTRU RAMEN

Bistro

Vždy mě fas­ci­no­va­lo jíd­lo a jakou roli hra­je v našich živo­tech. Jak říká význam­ný his­to­rik stra­vo­vá­ní Ben Rogers: „Jídlo je hned po jazy­ku dru­hým nej­dů­le­ži­těj­ším nosi­te­lem kul­tur­ní iden­ti­ty.“ Podle mě je význam jíd­la ješ­tě vět­ší, řekl bych, že pří­mo defi­nu­je, kým jsme a jaké živo­ty vede­me. Jsem dokon­ce pře­svěd­če­ný, že jíd­lo má moc lidi spo­jo­vat. Umí je dát dohro­ma­dy za těch nej­zá­had­něj­ších okol­nos­tí.

Na tom­to pro­jek­tu jsem začal pra­co­vat, když se na mě obrá­til můj kama­rád, pro­du­cent Yutaka Tachibana, s návrhem nato­čit něco na osla­vu pade­sá­ti let diplo­ma­tic­ké spo­lu­prá­ce mezi Japonskem a Singapurem. Vzhledem k tomu, jak jsou obě země posed­lé dob­rým jíd­lem a kolik pří­bě­hů o jíd­le na mě udě­la­lo dojem, se prá­vě jíd­lo zdá­lo být per­fekt­ním nos­ným prv­kem. A tak jsme se zača­li dívat na kuchy­ni obou zemí a co z toho by moh­lo být sou­čás­tí pří­bě­hu. Vybrali jsme dva iko­nic­ké pokr­my: bak kut teh a ramen.

Ve fil­mu se také obje­vu­jí téma­ta při­je­tí, odpuš­tě­ní a usmí­ře­ní. Chci vzdát hold nejen vzta­hům mezi lid­mi, ale i vzta­hu, kte­rý mají lidé k jídlu. Má nám při­po­me­nout, že jíd­lo není jen zdro­jem živin, ale že může obměk­čit naše srd­ce a nakr­mit duši.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • HERCI O FILMU BISTRO RAMEN6. června 2018 HERCI O FILMU BISTRO RAMEN Jaký dojem na vás napoprvé udělal scénář? TAKUMI SAITO (Masato) Když jsem četl scénář poprvé, historii bak kut teh jsem neznal. Ani historii ramenu. Po dočtení scénáře jsem věděl, že […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […]
  • Bolek Polívka - Theofil28. února 2016 Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe […]
  • Tajný život mazlíčků - BRIGITTE12. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - BRIGITTE Q. Kdy sis poprvé uvědomila, že máš Maxe ráda nejen jako kamaráda? A. Já? Že mám Maxe ráda nejen jako kamaráda? Aha! Vy myslíte jako dobrého kamaráda! Protože já ho rozhodně nemiluju, […]
  • Pavla Bečková - rozhovor k filmu Babovřesky 322. ledna 2015 Pavla Bečková - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Jak se Vám natáčely Babovřesky se Zdeňkem Troškou? Zdeněk Troška je výjimečný člověk. Vážím si jeho srdečné povahy a vzdělanosti a setkání s ním je pro mě vždycky velká radost. Jezdí k […]
  • Na střeše - Herci a jejich role7. února 2019 Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar se například jmenuje podle hudebního skladatele Reného Rypara, který složil hudbu k oběma […]
  • Sabina Remundová MAŘČI26. dubna 2017 Sabina Remundová MAŘČI Koho hrajete v trilogii Zahradnictví? Jsem veselá teta Marči. Doufám, že veselá. Řekla bych, že je to taková tragikomická postava. Dost často se projevuje takovým způsobem, že ostatní […]
  • Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK Q. Co je nejlepší na tom, že jsi spláchnutej? A. Už nejsem pod nadvládou arogantních lidí! Nepoutají mě okovy lidské společnosti! Jsem plně emancipován! Jsem vymaněný z pastí a nástrah […]
  • Petr Čadek: Rád učím tančit herce2. února 2016 Petr Čadek: Rád učím tančit herce Kterou z tanečních scén ve filmu máte nejraději? Nejen na tomto filmu, ale všeobecně, mám nejraději učit tančit herce (netanečníky) a hledat cesty k tomu, aby jejich tanec působil co […]