JANA PLODKOVÁ (Zelenková)

  •  
Ploskova

„Aby to bylo ješ­tě lep­ší“

 

Jak hereč­ka při­jí­má, když je jí nabíd­nu­ta role žár­li­vé, a ne prá­vě pří­jem­né žen­ské? Také v tako­vých situ­a­cích reži­sér hereč­ce říká: Mám pro tebe roli na tělo?

V tom­to smě­ru mi Jirka Vejdělek roli nepřed­sta­vil jako roli na tělo. Pouze mi sdě­lil, že roli má a ať

mu dám vědět, zda­li mě zají­má. A musím říct, že mě spíš zají­ma­la prá­ce s Jiřím než samot­ná posta­va. Jinak vše­o­bec­ně nemám potíž hrát nepří­jem­né, žár­li­vé či nějak nega­tiv­ně poja­té posta­vy. Jsou to jenom posta­vy a mě baví k nim hle­dat ces­tu.

Šlo o vaši prv­ní spo­lu­prá­ci s Jiřím Vejdělkem. Jaká byla?

Šlo a byla pře­kva­pi­vá. Dlouho se mi nesta­lo, že bychom se jed­no­mu obra­zu věno­va­li takřka celý den. Množství zábě­rů a úhlů pohle­du mi děla­lo radost. A bavi­lo mě, že Jiří pokaž­dé při­šel s drob­nou při­po­mín­kou. Aby to bylo ješ­tě o kou­sek lep­ší. Každý herec potom rád udě­lá maxi­mum pro to, aby jeho posta­va byla živou­cí a napl­ně­ná, ať má jed­nu scé­nu či nesle­ze z plát­na.

 

Do kte­ré­ho šuplí­ku člo­věk při hra­ní tako­vé posta­vy sáh­ne?

Jakmile sahá­te do šuplí­ku, vaše prá­ce ztra­ti­la smy­sl, tvo­ři­vost, nad­še­ní pro obje­vo­vá­ní. Šuplíky nepo­u­ží­vám, hle­dám vět­ši­nou ve svém oko­lí, ve fil­mech, v kni­hách, kde­ko­liv se ty nit­ky dají pro­po­jit.

Vy sama v něja­kých situ­a­cích kou­sa­vá a jíz­li­vá být umí­te?

Ano, ve chví­lích, kdy mám potře­bu se brá­nit. Mnohdy toho potom litu­ju, pro­to­že mi to pak při­jde zby­teč­né. Ale umím to.

 

Tátova volha je film výraz­ně posta­ve­ný na žen­ských posta­vách. Je o to slo­ži­těj­ší se v tako­vé sesta­vě se svou posta­vou „pro­sa­dit“?

Myslíte, že bych tře­ba posta­vu Elišky Balzerové „vystr­či­la z plát­na“ (smích)? Když se řek­ne film,

před­sta­vím si hodi­no­vý stro­jek. A já jsem jed­no to koleč­ko, kte­ré má své mís­to, svo­ji veli­kost. A není důvod jeho veli­kost měnit, to bychom pak nevě­dě­li, kolik je hodin.

 

Na co bys­te divá­ky nalá­ka­la do kina?

Přece na Elišku, Táňu a na jejich volhu!


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Jana Plodková - Lichoradka12. srpna 2019 Jana Plodková - Lichoradka Vaše postava patří mezi ty záporné, jak byste ji popsala? Říká se, že Lichoradka je obecně zlá postava, já bych ji spíš specifikovala jako hodně zákeřnou. Je to sestra Rodovoje a Rodovíta […]
  • Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů4. července 2018 Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů Spravedlivě s ním v pekle zapisují lidské hříchy. Co se ale stane, když se čertí brko ztratí? Nový film režiséra Marka Najbrta se hrdě hlásí k tradici české filmové pohádky. Příběh Čertí […]
  • Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin15. listopadu 2018 Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin Pohádka režiséra Marka Najbrta  Čertí brko vstupuje do kin 29. listopadu. Pro režiséra to znamenalo první vstup do tohoto žánru po dramatických snímcích, komediích nebo seriálech. Do […]
  • Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany5. července 2018 Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany Nová česká pohádka Čertí brko, kterou natáčí režisér Marek Najbrt, vstoupí do kin letos v listopadu. Hlavní roli mladého čerta, zlepšovatele a vynálezce Bonifáce, hraje Jan Cina. Podívejte […]
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […]
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […]
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […]
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […]
  • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […]
  • Tátova volha - 65 %7. března 2018 Tátova volha - 65 % Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […]