MICHAELA PECHÁČKOVÁ (Johana. Ta, kterou miluje Albert, ta, která si říká Žoán)

Pechackova

Míša hra­je už od svých 4 let v rekla­mách, seri­á­lech a zahrá­la si i v pohád­ce Tři brat­ři. Role Johany ve fil­mu Přání k mání je její prv­ní vel­kou rolí. Michaela zpí­vá, navště­vu­je ško­lu muzi­ká­lo­vé­ho zpě­vu, 6 let děla­la akro­ba­tic­ký roke­nrol, zají­má ji muzi­kál, diva­dlo a film.

 Co pro tebe zna­me­ná film Přání k mání?

Krásnou vzpo­mín­ku a spous­tu skvě­lých zážit­ků. Bavili jsme se při natá­če­ní akč­ních scén. A neza­po­me­nu, jak jsem během natá­če­ní sla­vi­la naro­ze­ni­ny, to byla krá­sa.

A samot­ný film? Ten je skvě­lý. Už jsem ho vidě­la a klid­ně bych ho vidě­la ješ­tě sto­krát.

V čem bylo fil­mo­vá­ní nároč­né?

Náročná byla zima. Nemám zimu ráda a, i když jsem na sobě měla tře­ba tři vrst­vy oble­če­ní, zima mi byla. Na dru­hou stra­nu se o nás všich­ni tak krás­ně sta­ra­li, že ta zima vlast­ně nako­nec tolik neva­di­la. V hote­lu Imperiál to bylo báječ­né, byly tam skvě­lé sní­da­ně.

Jak jsi zvlá­da­la ško­lu dohro­ma­dy s natá­če­ním? Měla jsi něja­ký indi­vi­du­ál­ní plán?

Individuální plán jsem nemě­la, co jsem ve ško­le zameš­ka­la, se mi poda­ři­lo dohnat. Mám hod­né uči­te­le, kte­ří mi pomoh­li J. A taky jsme se během natá­če­ní uči­li.

Jaká je Johana?

Johana je chyt­rá, doce­la zají­ma­vá, líbí se mi, že nosí baret, taky ho ráda nosím. Nelíbilo se mi, že je tak nepří­jem­ná na Alberta, bylo mi ho líto, já bych se takhle ke klu­ko­vi, kte­ré­mu se líbím, necho­va­la.

Filip Antonio, před­sta­vi­tel Alberta, vzpo­mí­nal na natá­če­ní na obřím rus­kém kole, také tě to bavi­lo?

Bavilo a moc. Všechny akč­ní scé­ny byly zábav­né. Nebojím se výšek, tak se mi na rus­kém kole moc líbi­lo. Stala se tam legrač­ní věc, když nás vyvez­li naho­ru, trva­lo dlou­ho, než se zača­lo točit a my si s Filipem poví­da­li. Režisér nás celou dobu sly­šel, pak jsme najed­nou ztich­li, reži­sér se ptal, co se děje a my nic. Byli jsme una­ve­ní a oba jsme usnu­li. (smích)

Co by sis přá­la, kdy­bys potka­la kouz­le­né­ho dědeč­ka a měla jed­no přá­ní?

Přála bych si roli ve fil­mu. Nejraději roli prin­cez­ny. Nebo Popelky. Ale vlast­ně se mi obrov­ské přá­ní už spl­ni­lo tím, že jsem hrá­la v Přání k mání.

Takže plá­nu­ješ být hereč­kou?

Asi ano, kdy­by to nevy­šlo, tak uči­tel­kou. Chci jít na střed­ní peda­go­gic­kou ško­lu a pak se roz­hod­nu, jest­li půjdu na DAMU nebo budu učit. To by mě bavi­lo taky.

MICHAELA PECHÁČKOVÁ (Johana. Ta, kterou miluje Albert, ta, která si říká Žoán)
Hodnocení: 4.1 - ‎9 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […]
  • Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT6. prosince 2017 Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KARAS, režisér Dne 2. 10. 2017 to byly přesně čtyři roky, kdy Vítu Karasovi přinesl producent Jan Maxa […]
  • Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL6. prosince 2017 Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL Natáčení filmu Přání k mání trvalo 4 měsíce. O měsíc déle oproti plánu. Prodleva byla způsobena především sněhem a chřipkou, která postihla dětské herce. Ve filmu bylo použito 236 […]
  • FILIP ANTONIO (Albert, hlavní hrdina filmu. Ten, která má přání k mání)6. prosince 2017 FILIP ANTONIO (Albert, hlavní hrdina filmu. Ten, která má přání k mání) Hraje od malička, do svého filmu si ho vybrala i režisérka Marie Poledňáková, které připomněl vizáží i hereckým výkonem Tomáše Holého. Svůj první film si pamatuje už jen v útržcích, od té […]
  • Bolek Polívka - Theofil28. února 2016 Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe […]
  • Klára Issová (Hlavní postava filmu Olga (18–38 let)) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci21. ledna 2018 Klára Issová (Hlavní postava filmu Olga (18–38 let)) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Manželka, milenka, studentka, matka, prodavačka spodního prádla a psycholožka, to vše je Olga, kterou hrajete ve filmu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Ve které z těchto poloh Olgy jste […]
  • Rozhovor s Danielou Kolářovou18. února 2016 Rozhovor s Danielou Kolářovou O rozhodnutí přijmout roli v tomto filmu „Předchozí pokusy o Erbena se mi nelíbily, tohle je volně na motivy Polednice, v jiném pojetí. Je to trochu moralita, ale posunutá do 21. století. […]
  • Jiří Macháček OTTO26. dubna 2017 Jiří Macháček OTTO Ve filmové trilogii Zahradnictví ztvárňujete majitele kadeřnictví Ottu, co vás při čtení scénáře nejvíc zaujalo? Zahradnictví vypráví kus českých dějin na příběhu jedné rodiny, tedy tu […]
  • Petra Špalková (rozhovor)30. května 2018 Petra Špalková (rozhovor) Když jste si přečetla scénář Petry Soukupové, měla jste nutkání něco na své postavě měnit? Dostala jste k tomu od režiséra prostor? Já jsem ještě před scénářem četla celou knihu Zmizet, u […]
  • Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem4. července 2016 Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem Co vás na scénáři k filmu Učitelka, který svou atmosférou, ztvárněním a tématem trochu odkazuje k vašemu filmu Musíme si pomáhat, zaujalo natolik, že jste se jej rozhodl natočit? Ten […]