FILIP ANTONIO (Albert, hlavní hrdina filmu. Ten, která má přání k mání)

Antonio

Hraje od malič­ka, do své­ho fil­mu si ho vybra­la i reži­sér­ka Marie Poledňáková, kte­ré při­po­mněl vizá­ží i herec­kým výko­nem Tomáše Holého. Svůj prv­ní film si pama­tu­je už jen v útrž­cích, od té doby hrál ve fil­mech, seri­á­lech, v diva­del­ních muzi­ká­lech.

Přání k mání je tvá prv­ní hlav­ní role. Co se ti na natá­če­ní líbi­lo?

Líbily se mi hlav­ně akč­ní scé­ny. Ty mě oprav­du bavi­ly. Vzpomínám si, že při natá­če­ní scé­ny na vrcho­lu rus­ké­ho kola jsem visel za lano, to bylo napí­na­vé.

Také si vzpo­mí­nám na hotel Imperiál v Karlových Varech. Bydleli jsme v nád­her­ných poko­jích, měli skvě­lé sní­da­ně a hrá­li si na dlou­hých chod­bách. Hotel byl uza­vře­ný pro hos­ty a my ho měli celý pro sebe. To bylo super.

A bylo tam také tep­lo, ne?

To ano, ale mě zima neva­dí, radě­ji točím v zimě než v létě, kdy tře­ba musím být tep­le oble­če­ný a je mi hroz­né hor­ko. Je prav­da, že na natá­če­ní Přání k mání byla veli­ká zima, sko­ro všich­ni jsme tam one­moc­ně­li, natá­če­ní se kvů­li tomu muse­lo na chví­li zasta­vit. A také pro­to, že napa­dl sníh, když napad­nout neměl. (smích)

Bude z tebe herec?

Chci být her­cem, herec­tví mě moc baví. Ať už v diva­dle nebo ve fil­mu. Mám taky rád hud­bu, hra­ju na pia­no a zpí­vám. Kdybych nebyl her­cem, tak si ješ­tě umím před­sta­vit, že bych byl reži­sér.

Jak se ti pra­co­va­lo s reži­sé­rem Vítem Karasem a ostat­ní­mi her­ci?

Rozuměli jsme si, reži­sér byl skvě­lý, poví­dal si s námi, všech­ny scé­ny s námi vždyc­ky podrob­ně roze­bral, ptal se, co si o tom mys­lí­me. Líbilo se mi taky, že se Albert i Eman cho­va­jí jako nor­mál­ní klu­ci, je to uvě­ři­tel­ný, i vztah Alberta s Johanou si umím před­sta­vit v reál­ném svě­tě.

Byla ti posta­va Alberta blíz­ká?

Ano, byl mi blíz­ký, někte­ré věci mám stej­ně. Líbilo se mi, že je nebo­jác­ný, odváž­ný. Čím se liší­me? Nemáme stej­nou tech­ni­ku bale­ní J. Albert je milej, ale tro­chu naiv­ní. Nejlepší posta­va ve fil­mu je Eman, je to skvě­lý kama­rád.

Máš tako­vé kama­rá­dy, jako je Eman?

Myslím, že mám. Jsou to klu­ci z diva­dla, s těmi si rozu­mím.

Myslíš, že Albert nalo­žil ve fil­mu se svým přá­ním dob­ře?

Řekl bych, že nej­líp, jak mohl. Kdybych já měl jed­no přá­ní, nevím, co bych s ním dělal. Nad tím bych musel moc dlou­ho pře­mýš­let. Lidé si umě­jí pomoct sami, k tomu není potře­ba kou­zel­ný děde­ček.

Věříš na vánoč­ní kouz­lo?

Na Vánocích milu­ju, že se sejde celá rodi­na. Nevím, jest­li je to vánoč­ní kouz­lo. Jinak mys­lím, že kouz­la jsou mož­ná.

FILIP ANTONIO (Albert, hlavní hrdina filmu. Ten, která má přání k mání)
Hodnocení: 5 - ‎4 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Rozhovor s Filipem Antoniem13. dubna 2017 Rozhovor s Filipem Antoniem Jak se ti spolupracovalo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně potkali? S panem režisérem Jiřím Chlumským se mi pracovalo skvěle. Vždy věděl, co chtěl a šetřil naším i jeho časem. […]
  • Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT6. prosince 2017 Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KARAS, režisér Dne 2. 10. 2017 to byly přesně čtyři roky, kdy Vítu Karasovi přinesl producent Jan Maxa […]
  • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT?6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT? Tuto otázku jsem slýchal, když jsme připravovali pátý díl. Tehdy byla pauza mezi čtyřkou a pětkou deset let.  Lidé z marketingu, od distributora, byli skeptičtí, ale já říkal pořád dokola: […]
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - STAŘÍ ZNÁMÍ6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - STAŘÍ ZNÁMÍ Šestí Básníci vracejí na scénu řadu postav, které potkávají diváci už od prvního dílu. Vedle Pavla Kříže se samozřejmě  objeví David Matásek coby Kendy, nebo spolužák Karas (Lukáš […]
  • Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL6. prosince 2017 Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL Natáčení filmu Přání k mání trvalo 4 měsíce. O měsíc déle oproti plánu. Prodleva byla způsobena především sněhem a chřipkou, která postihla dětské herce. Ve filmu bylo použito 236 […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA V každém pokračování se Štěpán Šafránek zamiloval do jiné dívky, každé z nich psal verše a každá z nich dostala  poetické jméno – Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, Superpopelka, Veverka… Teprve […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR Přípravy a samotné natáčení Básníků číslo 6 provázela zvláštní atmosféra. Nikdo z herců ani na okamžik nezaváhal  a přijal „pozvání“ na malý „básnický zázrak“ s povděkem. Nejlépe to […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]