Karolína Lipowská

  •  
KL

„Karolína, to je naše tur­bí­na,“ říká její fil­mo­vá mamin­ka. „Dostat tako­vé dítě jako part­ne­ra, je vždyc­ky výhra. Má v sobě dra­vost a ohrom­nou tou­hu po dob­rém výsled­ku.“

Karolínu obje­vi­la cas­tingo­vá reži­sér­ka Maja Hamplová při hle­dá­ní dět­ské tvá­ře pro rekla­mu. Klient si ji teh­dy nevy­bral, ale Matěj Chlupáček a Michal Samir  ano. „Nicméně, nechtě­li jsme pod­lé­hat eufo­rii, kte­rou v nás vzbu­zo­va­la, a tak Maja udě­la­la vel­ký cas­ting, jehož se zúčast­ni­lo 300 dětí, deset hol­či­ček pro­šlo do závě­reč­ných kame­ro­vých zkou­šek s Aňou a Karolína stej­ně všech­ny pře­hrá­la a pře­svěd­či­la nejen nás, cas­tingo­vou reži­sér­ku, ale i dal­ší lidi o správ­nos­ti naší vol­by,“ dodá­vá Matěj Chlupáček.

Jak si uží­va­la své prv­ní natá­če­ní

„Líbila se mi ta atmo­sfé­ra, líbi­lo se mi, jak se o nás sta­ra­li, ale to vedro bylo vyčer­pá­va­jí­cí,“ říká dospě­le dese­ti­le­tá hol­čič­ka.

O spo­lu­prá­ci s herec­kým kou­čem

 „Bylo to moc zají­ma­vé – sna­ži­li jsme se najít zví­ře, kte­ré by vyja­d­řo­va­lo tu moji posta­vu, já jsem navr­ho­va­la opič­ku, ale nako­nec jsme vybra­li koč­ku,“ popi­su­je malá hereč­ka. Díky prů­pra­vě v moder­ní gym­nasti­ce jí nedě­la­lo potí­že ani běhá­ní po poli v hor­ku a bavi­la ji i spo­lu­prá­ce s fil­mo­vou mamin­kou.

O své budouc­nos­ti

Přestože nyní zís­ka­la roli v tele­viz­ním seri­á­lu Opilé kuře, o své budouc­nos­ti má jas­no: „Ráda bych hrá­la ve fil­mech jako Aňa,“ říká Karolína.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Polednice - 55 %26. února 2016 Polednice - 55 % Polednice dvéře zlehka odmyká a strach proběhne celým domem až k matce, která si neví rady se svým dítětem, ani sama se sebou. Postava z Erbenovy balady má v sobě stále dost tajemna, které […]
  • Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru…18. února 2016 Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru… Přestože titul filmu odkazuje k slavné básni Karla Jaromíra Erbena, inspirace pro filmový příběh, zasazený do současnosti, je velmi volná. V centru příběhu odehrávajícího se v uprostřed […]
  • Polednice vystrašila novináře13. února 2016 Polednice vystrašila novináře Tvůrci nového českého filmu představili novinářům film, jehož scénář vychází ze známé tragické básně K.J.Erbena. Lehce hororový filmový příběh se odehrává v malé vesničce, kde čas plyne […]
  • IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie4. dubna 2019 IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie Oceňovaná filmová, divadelní a televizní herečka Iva Janžurová, která má na svém kontě Cenu Alfréda Radoka i Thálii a Křišťálový glóbus za celoživotní přínos české kinematografii z 50. […]
  • PAVEL LIŠKA (1972), role Trpělky4. dubna 2019 PAVEL LIŠKA (1972), role Trpělky Respektovaný filmový, televizní a divadelní herec. Narozen v Liberci. Po absolvování brněnské JAMU účinkoval v HaDivadle v Brně i Národním divadle v Praze. Jeho filmovým debutem byla role […]
  • Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát2. února 2016 Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát Proč jste se rozhodl přijmout nabídku na poměrně velkou roli ve filmu Decibely lásky? Já jsem si při prvních kontaktech myslel, že si ze mě dělají srandu. Až když mi zavolal režisér a […]
  • Rozhovor se scenáristou Petrem Jarchovským4. července 2016 Rozhovor se scenáristou Petrem Jarchovským Příběh manipulující učitelky vychází z vašich reálných zážitků coby žáka základní školy. Co vás přimělo se k tomuto příběhu po tak dlouhé době vrátit a zpracovat jej? Situace, kterou se […]
  • Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne26. září 2014 Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne Co bylo hlavním impulzem k realizaci úspěšné novely spisovatele Michala Viewegha Andělé všedního dne? Zaujalo mě téma té knihy. Zjednodušeně řečeno, člověk neví dne ani hodiny a každý den […]
  • Rozhovor s Danielou Kolářovou18. února 2016 Rozhovor s Danielou Kolářovou O rozhodnutí přijmout roli v tomto filmu „Předchozí pokusy o Erbena se mi nelíbily, tohle je volně na motivy Polednice, v jiném pojetí. Je to trochu moralita, ale posunutá do 21. století. […]
  • Petra Špalková14. října 2016 Petra Špalková  Narodila se v Brně a již od svých deseti let účinkovala v inscenacích brněnského Divadla na provázku. Mezi její další angažmá patří pražský Činoherní klub, Divadlo Na zábradlí a Národní […]