Jiří Štrébl

JS

  O posta­vě

„Má posta­va se jme­nu­je Zdeněk Poláček a je to muž, kte­rý když byl mlad­ší, tak měl ambi­ce, byl vtip­ný a zábav­ný, ale jakmi­le se zabyd­lel na ves­ni­ci, tak veš­ke­ré ambi­ce a ide­á­ly skon­či­ly. Jakoby tím usa­ze­ním pro něj všech­no skon­či­lo a on je vlast­ně už smí­ře­ný s tím, že se mu v živo­tě nic nepři­ho­dí. Jenže do ves­ni­ce se při­stě­hu­je mla­dá krás­ná žena, kte­rá se mu samo­zřej­mě zalí­bí a on se jí začne veli­ce nepa­t­řič­ným způ­so­bem dvo­řit. Já jsem si ho cha­rak­te­ri­zo­val jako člo­vě­ka, ke kte­ré­mu když bude­te tři­cet let cho­dit na návště­vu, tak vám pokaž­dé pus­tí stej­nou pís­nič­ku.“

Jak se mu pra­co­va­lo s mla­dým tvůr­čím tri­em

„Mně se s nimi pra­co­va­lo veli­ce dob­ře. Oni mě navíc zna­li z mno­ha rolí z diva­dla, což bylo pří­jem­né, pro­to­že to se dnes pří­liš nedě­lá, že by tele­viz­ní a fil­mo­ví reži­sé­ři obje­vo­va­li nové tvá­ře v diva­dle, tak­že celá ta spo­lu­prá­ce byla vel­mi pří­jem­ná. A samot­né natá­če­ní bylo vel­mi fajn, pro­to­že ten štáb byl oprav­du vstříc­ný.“

Co bylo pro něj na natá­če­ní nej­těž­ší

„To co para­dox­ně u natá­če­ní nikdy nebý­vá. Většinou když natá­čí­te zimu, tak ji natá­čí­te, když je vedro, a když natá­čí­te kou­pá­ní, tak natá­čí­te v říj­nu a jste úpl­ně zmrz­lí. A tady se sta­lo to, co já jsem ješ­tě nikdy neza­žil, že jsme toči­li film o úmor­ném létu a ono bylo sku­teč­ně extrém­ní vedro. Točili jsme na poli a na pří­mém slun­ci 8 hodin den­ně, tak­že to bylo vlast­ně nej­těž­ší, pro­to­že to natá­če­ní samo o sobě bylo nesmír­ně pří­jem­né. Takže nej­vět­ší nepří­tel bylo sku­teč­ně to vedro.“

 Jaký má vztah k horo­rům

„Jako vel­mi mla­dý jsem horo­ry měl rád, pak jsem je tak nějak zavr­hl a teď čím jsem star­ší, tím více jsem smíř­li­věj­ší, tak­že se k nim vra­cím a mám je rád.“ 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz19. února 2016 Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz K.CZ: Můžete přiblížit své herecké začátky? Co Vás na herectví chytlo? JŠ: Mě to vůbec nechytlo. To se stalo náhodou. Já jsem měl narozeniny a šel jsem za kamarádem, který hrál amatérské […]
  • Zlatý podraz24. září 2018 Zlatý podraz Již Příběh začíná v dramatickém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na táboře YMCA učí od amerických mormonů vedených trenérem Johnem Trusilem hrát basketbal. Domluvil jim to trenér národního […]
  • Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz24. září 2018 Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz Český film Zlatý podraz režiséra Radima Špačka vypráví příběh o lásce, přátelství a naději. Dvě historické haly musel postavit architekt Jiří Sternwald pro film Zlatý podraz. Ta první […]
  • Polednice vystrašila novináře13. února 2016 Polednice vystrašila novináře Tvůrci nového českého filmu představili novinářům film, jehož scénář vychází ze známé tragické básně K.J.Erbena. Lehce hororový filmový příběh se odehrává v malé vesničce, kde čas plyne […]
  • Zlatý podraz hraje s diváky férově19. října 2018 Zlatý podraz hraje s diváky férově Na včerejší tiskové konferenci představili tvůrci nový film „Zlatý podraz“, kde se  hlavní hrdina musí popasovat s velkou sportovní výhrou i zásadními životními prohrami. Příběh se odvíjí […]
  • Polednice - 55 %26. února 2016 Polednice - 55 % Polednice dvéře zlehka odmyká a strach proběhne celým domem až k matce, která si neví rady se svým dítětem, ani sama se sebou. Postava z Erbenovy balady má v sobě stále dost tajemna, které […]
  • Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru…18. února 2016 Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru… Přestože titul filmu odkazuje k slavné básni Karla Jaromíra Erbena, inspirace pro filmový příběh, zasazený do současnosti, je velmi volná. V centru příběhu odehrávajícího se v uprostřed […]
  • Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.25. října 2018 Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy. Ve filmu „Zlatý podraz“  je zachycen osud mladého basketbalisty Františka, který trénuje  v průběhu  II. světové války pod vedením trenéra Valenty. Pro Františka je trenér velký životní […]
  • Jindřich Skokan (rozhovor)30. května 2018 Jindřich Skokan (rozhovor) Jaké pro tebe bylo samotné natáčení? Film Na krátko je mým prvním filmem. Do té doby jsem s kamerou a filmováním zkušenosti vůbec neměl. Pan režisér Jakub Šmíd si mě vybral při […]
  • Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem27. května 2018 Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem Kdo je Petr Šlachta, kterého v Dukle 61 hrajete? Za mě trochu lehkomyslný klučina s velkým srdcem, ale malými zkušenostmi. Inspirují ho velcí horníci a nejvíc jeho otec, ke kterému […]