TOMÁŠ TRAPL - rozhovor k filmu Babovřesky 3

Tomáše Trapla není tře­ba dlou­ho před­sta­vo­vat. Hrál a hra­je v mno­ha muzi­ká­lech, věnu­je se hud­bě, ale letos si stři­hl roli nerud­né­ho fará­ře Zbigniewa Krapuščinckeho v kome­dii Zdeňka Trošky – BABOVŘESKY 3. Na co se mohou divá­ci v led­nu, až film při­jde do kin, těšit a jak se mu natá­če­lo?

 Tomáši, co Vám běže­lo hla­vou, když jste od Zdeňka Trošky dostal nabíd­ku na roli pol­ské­ho fará­ře do kome­die Babovřesky 3.

No, že se asi sple­tl. Myslel jsem si, že původ­ně chtěl zavo­lat něja­ký­ho her­ce a ne mě, kte­rej točí před kame­rou veli­ce spo­ra­dic­ky. Protože když začal mlu­vit o tom, že budu mlu­vit čes­kou pol­šti­nou stři­že­nou ost­rav­ským náře­čím, a že budu tro­chu aske­tic­kej fana­tik a ješ­tě k tomu mít fóbii z pavou­ků, tak mě málem omej­va­li. Říkal, že jsem byl výbor­nej hrob­ník v muzi­ká­lu Hamlet, kte­rej reží­ro­val, a že tedy musím zvlád­nout i fará­ře. A že mám hudeb­ní sluch, tak­že to zvlád­nu. Tak jsem si řekl, že když mě volá rov­nou rejža osob­ně, a navíc je to bez kon­kur­zu, tak do toho jdu.

 Jak se Vám se Zdeňkem a jeho štá­bem toči­lo?

Já si nemůžu stě­žo­vat. Oni všich­ni her­ci oko­lo říka­li, že je straš­ně hod­nej, že na her­ce neřve atd. No tak neřval ani na mně. Panovala poho­da, klí­dek a při­tom se vždyc­ky stih­lo to, co mělo.

 Jak se Vám líbi­lo v loka­cích, kde Babovřesky 3 vzni­ka­ly?

Tak já již­ní Čechy milu­ju. Jezdili jsme tam na prázd­ni­ny, když jsem byl malej. Je to tam nád­her­ný. Ale pře­kva­pi­lo mě, kolik cha­lup je ješ­tě neo­pra­ve­ných a komu­nis­mem stá­le zde­vas­to­va­ných. Na jed­ný návsi vidí­te ved­le sebe opra­ve­nou cha­lu­pu i napůl zří­ce­ni­nu. Peníze pros­tě chy­bí všu­de…

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 9. série – 15. díl ...
Ceny Akademie Oscar 2019 - Výsledky Nejlepší filmZelená kniha     Black Panther          &nbs...
Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů V Rychle a zběsile 7 je gang vržen do nových situací plných početných nepřátel a čelí ros...
KYRA SEDGWICK KYRA SEDGWICK je známou divadelní, filmovou a televizní herečkou, která si získala srdce mnoha...
Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE 1. Co Vás přesvědčilo, abyste si řekla, že do tohoto projektu půjdete? Líbil se mi scéná...

 Co Vaše role, jak se Vám líbí?

Líbí! Faráře mám doce­la okou­ka­ný z dět­ství. Ale tro­chu mě ho bylo líto. Ten farář to mys­lel urči­tě upřím­ně, jen chudák nevě­děl, do jaký jámy lvo­vý se dostal. Tak snad to tak i vyzní. Jinak by mě mrze­lo, kdy­by si ho divák pama­to­val jen jako komic­kou figur­ku, kte­rá když napří­klad „hle­dá“ tak vlast­ně „šuká“…/smích/

 V muzi­ká­lu Adam a Eva ztvár­ňu­je­te „čtyřpro­cent­ní­ho“ růžo­vé­ho andě­la, tady nerud­né­ho pol­ské­ho fará­ře, tro­chu roz­por, ne?

Proč roz­por? A proč vlast­ně ne?  Pro her­ce jsou roz­po­ru­pl­né role a tzv. „širo­ký záběr“ pra­vým požeh­ná­ním. Hrát roz­ma­ni­té pova­hy a vlast­nos­ti je výzva a já jsem za to rád, že se nenu­dím.

 Těšíte se na pre­mi­é­ru, na ohla­sy přá­tel, kole­gů, fanouš­ků?

Abych se při­znal, spíš se bojím. Vlastně vůbec nevím, co z toho vyle­ze, tak­že tak. Ale přá­te­le žád­ný nemám, kole­go­vé jsou „závis­ti­vá mycí lin­ka“ a fanouš­ko­vé mě milu­jí, tak­že, i když to bude blbý, tak se jim to stej­ně bude líbit… To byl samo­zřej­mě humor.

 Co Vás kro­mě fil­mu teď zaměst­ná­vá?

Vrací se Kleopatra, pro­to­že do ní vstu­pu­je Dan Hůlka jako Cézar. Začíná mi ško­la, kde jsem už šest­nác­tým rokem a poma­lu se taky roz­jíž­dí zkou­še­ní na nový muzi­kál Mamma Mia.

 René Kekely

Ohodnoťte článek


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu!29. prosince 2014 BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu! Třetí pokračování komedie BABOVŘESKY 3 mohou ale diváci vidět už o letošním Silvestru. V síti multikin CINESTAR mohou prožít Silvestr s Babovřeskami 3, jako speciální předpremiéru komedie […]
  • Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky4. července 2016 Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlastně k vaší spolupráci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit tento film, jsem se […]
  • Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 321. ledna 2015 Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Zdeněk Troška je v Česku nejpopulárnější, ale také kritiky asi nejsledovanější režisér. On si však z kritiků nic nedělá a vždy říká, že ještě než vůbec začne točit, kritici mají své […]
  • ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK6. března 2017 ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK S jakými pocity jste přijal skutečnost, že se bude točit o vašem otci film? Myslím, že si to zaslouží. Bude mu sedmdesát a to je docela zásadní věk. Asi už se hodilo, aby o něm někdo něco […]
  • ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ3. ledna 2015 ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ Vy jste před lety točila o Janu Saudkovi dokument. Už tehdy vás napadlo, že byste o něm někdy mohla natočit hraný film? Ano, už tehdy – a to jsem ještě nevěděla, jak turbulentní […]
  • Rozhovor s Táňou Pauhofovou o filmu Toman28. září 2018 Rozhovor s Táňou Pauhofovou o filmu Toman Ve filmu hrajete Tomanovu sestru Aurélii. Měla jste nějaké informace o tom, jaká byla, které vás nasměrovaly k tomu, jak její postavu uchopit? Vzhledem k prostoru, jaký v příběhu má, to […]
  • Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem27. května 2018 Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem Kdo je Petr Šlachta, kterého v Dukle 61 hrajete? Za mě trochu lehkomyslný klučina s velkým srdcem, ale malými zkušenostmi. Inspirují ho velcí horníci a nejvíc jeho otec, ke kterému […]
  • Petra Soukupová – rozhovor30. května 2018 Petra Soukupová – rozhovor Ve svých knihách pro dospělé někdy používáte dětský pohled -  i příběh filmu Na krátko vlastně vnímáme očima malého hrdiny?  Proč volíte tenhle princip dětské perspektivy? Protože mě […]
  • MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta)6. prosince 2017 MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta) Jak jste se k roli tatínka hlavního hrdiny dostal? A jak jste natáčení filmu prožíval? V létě mi zavolal režisér Vítek Karas s nabídkou role. Zrovna jsme se sousedem opravovali společný […]
  • Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna21. srpna 2018 Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna Jak jste vnímala dobu před 21. srpnem 1968? Myslíte jaro 68? No, to bylo neuvěřitelné, protože už na přelomu let 67 a 68 se začaly ty věci neskutečně uvolňovat. Já najednou do studia na […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *