ZUZANA BYDŽOVSKÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne


Proč jste se roz­hod­la vzít roli ve fil­mu Andělé všed­ní­ho dne, co Vás na posta­vě Marie láka­lo?

se zásad­ně u Alice Nellis neroz­ho­du­ji.

Dostala se Vám do rukou před­lo­ha Michala Viewegha Andělé všed­ní­ho dne, kde se vysky­tu­je jeho oblí­be­né auto­bi­o­gra­fic­ké peda­go­gic­ké pro­stře­dí a nako­lik bylo nároč­né zahrát si ve ško­le posta­vu uči­tel­ky Marie?

Učitel­ské pro­stře­dí mě nato­lik frustru­je, že jsem ráda, že máme po natá­če­ní.

Andělé všed­ní­ho dne jsou sed­mým fil­mem Alice Nellis, při­čemž vět­ši­na jejích autor­ských sním­ků bývá čas­to cha­rak­te­ri­zo­vá­na jako žen­ský film, vní­má­te je také tak?

Ne.

Komorní sní­mek se zabý­vá i gene­rač­ním kon­flik­tem (Vašeho fil­mo­vé­ho syna ztvár­nil Ondřej Sokol), jak tuto lin­ku ve fil­mu vní­má­te Vy osob­ně?

Pokud to shr­ne­me, mám na to vzpo­mín­ky, jako mám vzpo­mín­ky na své děti, čili sklá­ním se před tím, jak to Alice Nellis zachy­ti­la ve fil­mu.

Andělé všed­ní­ho dne jsou Vaší čtvr­tou spo­lu­pra­cí s Alicí Nellis (po Mamas & Papas, Perfect Days a Revival), v čem je její prá­ce jiná - jedi­neč­ná?

Alice Nellis her­ci vše řek­ne a vše vyslech­ne… Má inte­lekt i emo­ce a je obrov­sky schop­ná, to je nej­víc, co můžu říct.

Jaké to bylo hrát ve spo­leč­nos­ti nere­ál­ných anděl­ských bytos­tí?

Na Mariána Labudu nejde zapo­me­nout. Na ten jeho magic­ký hlas…

Pokud bys­te měla divá­kům dopo­ru­čit film, na co bys­te je pozva­la do kina?

Tak zase na něco nové­ho, na nový čes­ký film a tře­ba to nebu­de nuda.

Co nové­ho prá­vě v těch­to dnech chys­tá­te pro fil­mo­vé fanouš­ky?

Například pohád­ku Sedmero krkav­ců reží­ro­va­nou opět Alicí Nellis.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zuzana Bydžovská (matka)14. srpna 2018 Zuzana Bydžovská (matka) Zuzana Bydžovská (nar. 10. 10. 1961) v Mostě. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze se stala členkou souboru Divadla Na zábradlí. V letech 1990-2000 byla v angažmá v pražském Národním […]
  • ZUZANA BYDŽOVSKÁ (1961)30. září 2014 ZUZANA BYDŽOVSKÁ (1961) Významná česká divadelní a filmová herečka se narodila v Mostě. Po ukončení studií na Státní konzervatoři v Praze se stala členkou hereckého souboru Divadla Na zábradlí. V letech 1990 - […]
  • Lidice8. září 2011 Lidice Na film, který přibližuje osudy lidí spojených s vypálenou obcí Lidice, jsem se vydala až po delší úvaze. Neměla jsem zájem sledovat rekonstrukci drastické scény spojené s likvidací obce.  […]
  • Andělé všedního dne - O FILMU25. září 2014 Andělé všedního dne - O FILMU Film Alice Nellis podle scénáře a stejnojmenné předlohy Michala Viewegha Andělé všedního dne. Sledujeme originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, […]
  • V pondělí 17. září bylo zahájeno natáčení nového filmu Revival režisérky Alice Nellis. 19. září 2012 V pondělí 17. září bylo zahájeno natáčení nového filmu Revival režisérky Alice Nellis. Alice Nellis k tuto komedii realizuje podle vlastního scénáře a v hlavních rolích uvidíme Bolka Polívku, Miroslava Krobota, Karla Heřmánka, Mariána Geišberga a Vojtu Dyka. V ženských […]
  • Tvůrci představili novinářům film Vejška14. ledna 2014 Tvůrci představili novinářům film Vejška V úterý 14.1.2014 představili tvůrci film, který je volným pokračováním filmy Gyml o dvojici mladých malířů graffiti.  Hrdinové dospěli a kromě svého tvořivého koníčku se snaží nějak […]
  • Venkovský učitel - nejlepší český film roku 200728. května 2019 Venkovský učitel - nejlepší český film roku 2007 Režisér Bohdan Sláma, autor ceněných filmů Štěstí nebo Divoké včely, přivedl na světlo světa pozoruhodný film, u kterého se zase jednou nemusíte stydět za českou kinematografii. Venkovský […]
  • Malý pitaval z velkého města aneb 15 lekcí pátrání realistického7. července 2018 Malý pitaval z velkého města aneb 15 lekcí pátrání realistického Normalizační agitka nebo nehrdinský a funkční pohled do práce kriminalistů? V českých internetových vodách platí hlavně u filmové a seriálové produkce dlouhodobý trend posílat okamžitě do […]
  • Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.9. srpna 2018 Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S. Je rok 1967, parné léto, ale v dalekém Kazachstánu to mladým studentům nevadí. Vždyť mají tolik práce a vlastní zábavu. Je mezi nimi i mladý student Jan Palach, který neváhá přimluvit se […]
  • Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach9. srpna 2018 Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach Ve čtvrtek 9.srpna proběhla v kině Atlas novinářská projekce nového filmu Roberta Sedláčka Jan Palach. Film natáčel Sedláček od roku 2017, aby byl uveden do kin u příležitosti výročí […]