BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová


Za svou retar­do­va­nou Johanku v Renčově Requiem pro panen­ku zís­ka­la oce­ně­ní na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu, dva­krát (1995 a 1997) byla nomi­no­va­ná na Českého lva za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli - ve fil­mech Díky za kaž­dé nové ráno (1994) a Spiklenci slas­ti (1996). Velký úspěch a Cenu Thálie skli­di­la v roce 2003 za roli Helenky Součkové v úspěš­né insce­na­ci Ireny Douskové Hrdý Budžes.

Hrajete ve fil­mu mat­ku hol­čič­ky, kte­rá zachra­ňu­je bota­nic­kou zahra­du před zbo­ře­ním – čím vám tato posta­va impo­no­va­la?

Líbilo se mi, že svou dce­ru brá­ní jako lev. A je lehce aso­ci­ál­ní, to je milé.

 

Co máte spo­leč­né­ho s vaší fil­mo­vou hrdin­kou?

Prudkou pova­hu, lás­ku ke zví­řa­tům a nedů­vě­ru k úřed­ní­kům.

 

Jak se vám pra­co­va­lo s dět­ský­mi her­ci či s živým tygrem?

Děti byly napros­to pro­fe­si­o­nál­ní a navíc veli­ce dob­ře vycho­va­né, tak­že bez­vad­ně. Závěrečná scé­na na lodi se toči­la v deš­ti, byla zima, a já sku­teč­ně obdi­vu­ji, že to děti jako sku­teč­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé vydr­že­ly, ani necek­ly.

 

A co se týče tyg­ra?

Já mám ke zví­řa­tům spe­ci­ál­ní vztah a vždy dávám pozor, aby neby­la pře­tě­žo­vá­na. Ve fil­mu jsme pra­co­va­li se dvě­ma růz­ný­mi tyg­ry, pro­to­že jeden v prů­bě­hu natá­če­ní vyros­tl. Staral se o ně pan Berousek, setká­ní s ním bylo pro mě také vel­mi pod­nět­né, a musím říct, že vše v tom­to smě­ru pro­bí­ha­lo v pořád­ku.

 

Měla jste z tyg­ra na pla­ce někdy strach?

V jed­nu chví­li nasta­lo sku­teč­ně dra­ma, a to když moje fil­mo­vá dce­ra Linda stá­la s Kubíkem dva­cet cen­ti­me­t­rů od tyg­ra, natá­če­la se zrov­na dlou­há scé­na, kdy všich­ni mlu­ví, a tygr začal být neklid­ný. Pan Berousek pro­to krví poma­zal divan, aby ho mohl tygr obli­zo­vat a uklid­nit se tím. A tygr ten divan mís­to obli­zo­vá­ní svý­ma obrov­ský­ma tla­pa­ma roz­sá­pal. V tu chví­li ve mně byla malá dušič­ka, díva­la jsem se stří­da­vě na tyg­ra a na děti a neu­brá­ni­la jsem se myš­len­kám „co by kdy­by...“ Ustáli jsme to všich­ni, ale pří­jem­né to sku­teč­ně neby­lo.

Více na Kritiky.cz
Husí kůže (Goosebumps) – Recenze – 50 % Husí kůže je původně nesmírně populární série hororových knížek pro děti od americkéh...
Blíží se 40. ročník přehlídky světového dokumentu Už jen dny nás dělí od zahájení letošního, v mnoha ohledech výjimečného, ročníku mezin...
Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát...
Simpsonovi: S30E11: Mad About the Toy České titulky pro 11. epizodu 30. sezóny Pasují pro:The.Simpsons.S30E11.WEB.x264-TBS-HI...
Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové Nejlepší kamarádky Jola Formanová a Lilka Hartlová se na Jolině zahrádce momentálně bavily ...

 

A jaká byla spo­lu­prá­ce s debu­tu­jí­cím reži­sé­rem Petrem Oukropcem?

Obdivovala jsem ho, že hned na svůj debut vzal děti, zví­ře, ani­ma­ci a Hrzánovou dohro­ma­dy (smích).

 

A s vaším herec­kým part­ne­rem Janem Hartlem?

Jsem moc ráda, že jsem se s ním na pla­ce setka­la. Jako stu­dent­ka jsem na něj cho­di­la do diva­dla a jeho Sluha dvou pánů byl neza­po­me­nu­tel­ný. Naše spo­lu­prá­ce ve fil­mu Modrý tygr kla­pa­la po všech strán­kách.

 

Jakým divá­kům se pod­le vás bude líbit Modrý tygr?

Líbil se mi hned scé­nář, tak­že můžu říct, že divá­ci jako já to oce­ní.

© Negativ s.r.o

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka14. února 2012 TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka Vystudovala FFUK, katedru románských studií, obor francouzský jazyk a literatura. Píše dětské knihy, prózu i poezii, věnuje se vydávání knih pro děti a mládež v rodinném nakladatelství […]
  • PETR OUKROPEC, režisér a producent14. února 2012 PETR OUKROPEC, režisér a producent Narozen 1972. Spoluzakladatel společnosti Negativ, člen Evropské filmové akademie a Asociace producentů v audiovizi, pedagog FAMU. Jako producent stál na počátku kariér Sašy Gedeona (u […]
  • JAN HARTL – Kytka14. února 2012 JAN HARTL – Kytka Jan Hartl vystudoval pražskou DAMU. Hrál v Realistickém divadle Z. Nejedlého, v Divadle na Vinohradech, Divadle Za branou II. a nyní je v Národním divadle v Praze. Ve filmu debutoval v […]
  • Modrý tygr - 45%13. února 2012 Modrý tygr - 45% Do kin vstoupí  koncem února nový český film pro děti ve věku 4 – 9 let a jejich rodiče. Režisér Petr Oukropec natočil svůj debut pro citlivé duše, které mají rády přírodu a nechají  se […]
  • Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr15. března 2012 Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr Snímek debutujícího režiséra Petr Oukropce Modrý tygr byl vybrán na prestižní mezinárodní festivaly pro děti v Kanadě, Norsku a Německu a zahájí tak v dubnu svoji mezinárodní distribuci. […]
  • Hledá se modrý tygr! Tvůrci filmu Modrý tygr vyhlašují kreativní soutěž pro děti9. února 2012 Hledá se modrý tygr! Tvůrci filmu Modrý tygr vyhlašují kreativní soutěž pro děti Kreativní soutěž pro děti Hledá se modrý tygr vyhlašují u příležitosti premiéry filmu Modrý tygr producentská společnost Negativ spolu s Českou televizí, která je koproducentem filmu. Na […]
  • Rozhovor s Arnoštem Goldflamem13. dubna 2017 Rozhovor s Arnoštem Goldflamem Jak se vám spolupracovalo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně potkali? Ó ano! Před lety mě režíroval v pohádce Zmrazený Vasil! Myslím, že to bylo jeho první dílo. A teď teda zas […]
  • Rozhovor s Hynkem Čermákem13. dubna 2017 Rozhovor s Hynkem Čermákem     Jak se vám spolupracovalo s režisérem Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně setkali? Spolupráce na filmu byla skvělá, sešla se výborná parta v čele s panem režisérem, který je […]
  • Eva Holubová17. října 2016 Eva Holubová Jedna z nejznámějších tváří českého filmu roku 1986 dokončila studium herectví na DAMU, načež se angažovala na několika avantgardních scénách (Sklep, Mimóza), následně i v Divadle Na […]
  • Samuel Budiman KARLÍK26. dubna 2017 Samuel Budiman KARLÍK Koho v Zahradnictví hraješ? Chlapečka, který se jmenuje Karlík. Toho nejmladšího. Karlík hraje výborně na klavír. Umíš na něj taky hrát? Umím. Hraju na něj. Jak ses k roli malého […]