Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB

NabarvenePtace

Udo Kier

Mlynář

Udo Kier se naro­dil v Německu během 2. svě­to­vé vál­ky. V osm­nác­ti letech se roz­ho­dl opus­tit rod­nou zem a usa­dil se v Británii, kde si postup­ně budo­val herec­kou kari­é­ru. V roce 1973 vstou­pil do pově­do­mí fil­mo­vých divá­ků rolí ve sním­ku Flesh for Frankenstein. Jeho jmé­no je nej­čas­tě­ji spo­jo­vá­no se jmé­nem reži­sé­ra Larse von Triera, se kte­rým pra­co­val na fil­mech Dogville, Melancholia a Nymfomanka. Udo Kier za své umě­lec­ké úspě­chy opa­ko­va­ně zís­ká­vá ceny na mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech a může se pochlu­bit role­mi ve více než stov­ce fil­mů růz­ných žánrů.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: