Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB

NabarvenePtace

Pavel Rejholec

Zvuk

Autor soun­d­trac­ků desí­tek celo­ve­čer­ních fil­mů a dal­ších audi­o­vi­zu­ál­ních děl růz­ných žánrů původ­ně stu­do­val bio­che­mii na Přírodovědecké fakul­tě Univerzity Karlovy. Později pro­mo­val na praž­ské FAMU v obo­ru zvuk (1997). Od roku 2003 je výkon­ným ředi­te­lem spo­leč­nos­ti Soundsquare. Působil jako vedou­cí dabin­gu pro spo­leč­nost Lucasfilm u dru­hé a tře­tí čás­ti Hvězdných válek. Je drži­te­lem pěti cen Českého lva za nej­lep­ší zvuk a dal­ších dvou nomi­na­cí ve stej­né kate­go­rii. Kromě prá­ce v nahrá­va­cím stu­diu Soundsquare je také uči­te­lem na FAMU, kde před­ná­ší na katedře zvu­ko­vé tvor­by.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: