Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB

  •  
NabarvenePtace

Alexej Kravčenko

Gavrila

Alexej Kravčenko se naro­dil v roce 1969 v Rusku a debu­to­val roku 1985 v 16 letech ve svě­to­vě pro­slu­lém váleč­ném fil­mu Elema Klimova Jdi a dívej se. Od roku 1991 do roku 1995 stu­do­val na Divadelním insti­tu­tu Borise Ščukina a v roce 2007 se stal čle­nem Moskevského umě­lec­ké­ho diva­dla (MCHAT), jed­no­ho z nej­vět­ších a mezi­ná­rod­ně nej­vý­znam­něj­ších diva­del ve měs­tě. Kravčenko je navíc nejen her­cem, ale také veli­ce uzná­va­ným hudeb­ní­kem. Získal mno­ho rus­kých herec­kých cen, zejmé­na pak titul národ­ní­ho uměl­ce Ruské fede­ra­ce v roce 2007.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: