Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB

  •  
NabarvenePtace

Julian Sands

Garbos

Britský herec, jehož taju­pl­né vze­zře­ní ho do vel­ké míry před­ur­či­lo k rolím zápor­ných či slo­ži­tých excen­t­ric­kých postav. Sands hrál diva­dlo od šes­ti let a poté stu­do­val herec­tví na lon­dýn­ské Central School of Speech and Drama. Nejprve se obje­vo­val ve ved­lej­ších rolích či v tele­viz­ních fil­mech; ces­tu do Hollywoodu mu ote­vře­la role v osca­ro­vém dra­ma­tu Vražedná pole (1984) a poté roman­tic­ký Pokoj s vyhlíd­kou (1985). Svůj talent násled­ně potvr­dil v poz­děj­ších rolích v dnes již kul­tov­ní kla­si­ce Helena v kra­bi­ci (1993) a Leaving Las Vegas (1995). Předtím, než se při­po­jil k pro­jek­tu Nabarvené ptá­če, ztvár­nil roli ve fil­mu Domeček pro panen­ky (2018) pod­le kla­sic­ké­ho diva­del­ní­ho dra­ma­tu Henrika Ibsena. Během své kari­é­ry se před­sta­vil ve více než 120 fil­mo­vých rolích.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: