Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB

NabarvenePtace

Stellan Skarsgård

Hans

Rodák ze Švédska, kte­rý začí­nal svou herec­kou kari­é­ru v diva­dle, pře­de­vším jako shake­spea­rov­ský herec. Ve Švédsku spo­lu­pra­co­val i s vel­kou fil­mo­vou iko­nou Ingmarem Bergmanem. Jeho prv­ní úspěch při­šel s fil­mem The Simple-Minded Murderer (1982), v němž ztvár­nil roli men­tál­ně posti­že­né­ho Svena a zís­kal za ni Stříbrného med­vě­da pro nej­lep­ší­ho muž­ské­ho her­ce. Do pově­do­mí šir­ší veřej­nos­ti se však dostal až díky fil­mům Prolomit vlnyDobrý Will Hunting. Často spo­lu­pra­cu­je s reži­sé­rem Larsem von Trierem (Prolomit vlny, Tanec v tem­no­tách, Dogville, Melancholia), ale obje­vu­je se i v komerč­ních fil­mech, jako jsou The Avengers a Thor. Skarsgård zís­kal mno­há oce­ně­ní po celém svě­tě, včet­ně ceny Evropské fil­mo­vé aka­de­mie za vyni­ka­jí­cí pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii, kte­rou zís­kal v roce 1998.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: