Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB

NabarvenePtace

Jitka Čvančarová

Ludmila

Jitka Čvančarová nej­pr­ve stu­do­va­la na střed­ní sta­veb­ní ško­le. V roce 2000 ukon­či­la stu­di­um na Janáčkově aka­de­mii múzic­kých umě­ní v Brně v obo­ru muzi­ká­lo­vé­ho herec­tví. Ve stej­ném roce byla nomi­no­vá­na na Cenu Thálie v kate­go­rii ope­re­ty, a to za roli Sandry v muzi­ká­lu Svět plný andě­lů. Na tele­viz­ní obra­zov­ce se pro­sla­vi­la rolí Haničky v Četnických humo­res­kách, po níž násle­do­va­lo něko­lik dal­ších tele­viz­ních a fil­mo­vých rolí. V sou­čas­né době hos­tu­je v něko­li­ka praž­ských a brněn­ských diva­dlech a vystu­pu­je v růz­ných fil­mo­vých a tele­viz­ních pro­jek­tech.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: